Vietnam

From Creative Commons
Jump to: navigation, search


Homepage
http://beta.ccvietnam.vn/home
Other URLs

Status
Active
Most Recent License Version
3.0
Affiliated Institution
Vietnam Association of Young Scientists and Engineers (VAYSE) (governmental body)


EMail

Region
Asia-Pacific
Country Code
vn
Flag
http://creativecommons.org/images/international/vn.png

Licenses

Supplemental Documents:


More about the Vietnam Education Foundation (VEF)

The Vietnam Education Foundation (VEF) is an independent federal agency created by the U.S. Congress in December 2000 and funded annually by the U.S. Government. Its mission is to strengthen the U.S.-Vietnam bilateral relationship through educational exchanges in science and technology.

VEF is governed by a Board of Directors including 3 U.S. Cabinet Members (the Secretaries of State, Treasury, and Education), 2 U.S. Senators and 2 Representatives, and 6 Presidential appointees. VEF headquarters is located in the Washington D.C. area, with a representative field office in Hanoi, Vietnam.

VEF has been highly successful in rapidly achieving its mission of educational exchange and capacity building in science, engineering, mathematics, medicine, and technology for Vietnam while building the bilateral relationship between the United States and Vietnam. Since operations in March 2003, VEF achievements as of Fall 2009 include the following:

 • 306 VEF Fellows have been placed in graduate programs in 69 top-tier U.S. research universities.
 • 26 Vietnamese scientists with doctoral degrees have been selected for the post-doctoral Visiting Scholar Program for self-designed professional development activities of up to one year at 22 U.S. universities.
 • 108 leading U.S. research universities have joined the VEF Alliance.
 • 38 Fellows have graduated and returned to Vietnam
 • 6 U.S. Faculty Scholars have been selected to teach courses at 8 Vietnamese universities on-site in Vietnam or via video-conferencing.

More about D&N International

Established in 1992, D&N International is a leading private law firm in Vietnam providing a wide range of intellectual property services to local and foreign clients. Through nearly two decades together with its client support, D&N International has matured from a partnership of only two patent and trademark attorneys to a premier law firm with nation-wide presence and a representative office in France. Its business philosophy is to maintain the highest professional standards whilst providing clients with practical advice that adds value to their business.

CC Vietnam RoadmapDIRECTION & ACTION PLAN

   1. GENERAL DIRECTION
   1.1. Setting up CC Vietnam (CCV) to be a strong organization and an active member of the global system of CC
   1.2. Focusing CCV to community activities such as 
   - stimulating creative activities,
   - strengthening common knowledge on Intellectual property rights and taking part in the development of IPR protection,
   - supporting education, training, research & development and other cultural activities,
   - international integration through the global system of CC
   2. ACTIVITY PLAN
   2.1. Structure
   - organizing the staff of CCV for the first 03 months from part-time fellows and associates for transition from phase 1 into immediate operation,
   - setting up the Southern Task Force (located in Ho Chi Minh City) for public communication on common understanding of, and information for recruiting members to, CCV,
   - strengthening the staff from April to the end of 2010 with competent professional fellows with ability in foreign language, 
   2.2. Recruiting 
   - In 2010 minimum 300 members for CCV, preferably from the national priority sectors such as informatics research & development, biotechnologies, urban & rural architecture, vocational education and training.  
   - Recruiting source : VAYSE, VIPA, VIETRRO (Vietnam Reproduction Rights Organization); VUSTA FPT University, National University Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam Academy of Science & Technology.
   2.3. Public communication and information on CCV activities
  - transfer creativecommons.vn domain and launch website 
  - seminar and workshop on Young Intellectuals Community and CCV,  
   - communication and information for the executive and party organizations/branches,
   - communication and information for Vietnam Academy of Science & Technology, National Institute of Sociology, National University Hanoi and Ho Chi Minh City, Hanoi National Polytechnics, FPT University.
   - communication and information for VUSTA, Vietnam Union of Literatures and Arts  
   - CCV on mass media : Internets, electronic website, face book, etc. major newspapers & radios (IP Magazine, TV programs).
   - 2010 Focus : in Hanoi & Ho Chi Minh City
   3. FUNDING :
   - Planning for funding using experiences from other CC organizations.
   - Collecting support from 02 companies. 
   - Collecting fees from cooperation with VIETRRO
   - Collecting fees from advertisement and publications on CCV website.
   The funding shall cover minimum expenses for CCV activitiesPhương hướng và kế hoach triển khai hoạt động của CC Việt Nam

Phương hướng chung:

1. Xây dựng CC Việt Nam thành một tổ chức mạnh và là thành viên tích cực trong hệ thống CC toàn cầu.

2. CC Việt Nam là một cộng đồng năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội chủ yếu như:

 • Khuyến khích hoạt động sáng tạo;
 • Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực này;
 • Hỗ trợ và tham gia hoạt động giáo dục, đào tạo, KHCN và đời sống văn hóa của xã hội;
 • Hội nhập quốc tế thông qua hệ thống CC toàn cầu.

Kế hoạch triển khai:

1. Tổ chức bộ máy của CC Việt Nam:

 • Tổ chức bộ máy giúp việc trong 03 tháng đầu là các cán bộ kiêm nhiệm, cộng tác viên để tiếp nhận bàn giao công việc từ Giai đoạn I và có thể triển khai hoạt động ngay;
 • Lập tổ công tác phía Nam (trụ sở tại TP. HCM) để triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội, vận động tham gia CC Việt Nam;
 • Từ tháng thứ 4 đến hết năm 2010 bộ máy sẽ được kiện toàn bằng các nhân viên có chuyên môn, ngoại ngữ cần thiết;

2. Tập hợp thành viên:

 • ăm 2010 sẽ vận động tối thiểu 300 người tham gia CC Việt Nam, ưu tiên những người đang công tác trong các lĩnh vực được nhà nước có chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển như: nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; kiến trúc đô thị và nông thôn; Giáo dục và đào tạo, Dậy nghề, …
 • Nguồn thành viên sẽ tập trung ưu tiên từ hội viên của Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam (VAYSE); Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA); Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO – Vietnam Reproduction Rights Organization); Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (Vietnam Union of Science & Technical Associations – VUSTA); FPT University, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. HCM; Viện KH&CN Việt Nam (Vietnam Accademia of Science & Technology).

3. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về hoạt động của CC Việt Nam:

 • Tổ chức các tọa đàm/ hội thảo về tập hợp trí thức trẻ và hoạt động của CC Việt Nam:
  • Cho các tổ chức/ cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Bộ Nội vụ; Bộ KH&CN; Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ VH-TT và DL; Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng khoa học các Ban Đảng trung ương;
  • Các tổ chức, cơ quan nghiên cứu như: Viện KH&CN Việt Nam (Vietnam Accademia of Science & Technology); Viện KHXH Việt Nam; Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. HCM; FPT University và Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Các tổ chức xã hội như: Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (Vietnam Union of Science & Technical Associations – VUSTA); Liên hiệp các hội văn học – Nghệ thuật Việt Nam, …
 • Giới thiệu hoạt động CC Việt Nam qua báo chí:
  • trên Internet; các trang tin điện tử; các mạng xã hội;
  • Các báo đài lớn của Việt Nam; Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo; trên truyền hình.
 • Trong năm 2010 tập trung các hoạt động trên tại Hà Nội và TP. HCM.

Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động:

 • Xây dựng kế hoạch theo kinh nghiệm của CC các nước;
 • Tìm kiếm tài trợ của 02 Công ty;
 • Tham gia hoạt động của VIETRRO để được trích nguồn thu của tổ chức này;
 • Tổ chức mời quảng cáo; thu phí đăng Tác phẩm của cá nhân/ tổ chức trên Web của CC Việt Nam;
 • Năm 2010 nguồn thu đủ cho chi phí hoạt động tối thiểu của CC Việt Nam.