Serbia/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Serbia/3.0/BY-SA |Has text=1. Definicije

c. „Creative Commons Kompatibilna Licenca“ je licenca uneta u spisak na http://creativecommons.org/compatiblelicenses i prihvaćena od strane Creative Commons kao suštinski srodna ovoj Licenci zato što: (i) sadrži odredbe istog smisla, značenja i dejstva kao ova Licenca; i, (ii) izričito dopušta licenciranje licenciranih prerada datih na raspolaganje pod tom i pod ovom Licencom, izvornom (Unported) Creative Commons licencom ili drugom nacionalnom Creative Commons licencom s istim elementima ove Licence. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije
c. „Creative Commons Kompatibilna Licenca“ je licenca uneta u spisak na http://creativecommons.org/compatiblelicenses i prihvaćena od strane Creative Commons kao suštinski srodna ovoj Licenci zato što: (i) sadrži odredbe istog smisla, značenja i dejstva kao ova Licenca; i, (ii) izričito dopušta licenciranje licenciranih prerada datih na raspolaganje pod tom i pod ovom Licencom, izvornom (Unported) Creative Commons licencom ili drugom nacionalnom Creative Commons licencom s istim elementima ove Licence.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Serbia/3.0/BY-SA |Has text=4. Obaveze Sticaoca licence.
Davalac licence ustupa prava iz čl. 3 Licence Sticaocu licence pod sledećim uslovima:

b. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno saopštava Preradu samo pod uslovima:

(iv) Creative Commons Kompatibilne Licence. Ako Sticalac licence licencira Preradu nekom od licenci pod (iv), Sticalac licence prihvata obaveze iz te licence. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Obaveze Sticaoca licence.
Davalac licence ustupa prava iz čl. 3 Licence Sticaocu licence pod sledećim uslovima:

b. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno saopštava Preradu samo pod uslovima:

(iv) Creative Commons Kompatibilne Licence. Ako Sticalac licence licencira Preradu nekom od licenci pod (iv), Sticalac licence prihvata obaveze iz te licence.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Serbia/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}