Poland/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Poland/3.0/BY-SA |Has text=1. Definicje

c. "Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicje
c. "Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Poland/3.0/BY-SA |Has text=4. Ograniczenia.
Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:

b. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:

iv. Licencja Kompatybilna.

W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Ograniczenia.
Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:

b. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:

iv. Licencja Kompatybilna.

W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Poland/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}