Norway/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-SA |Has text=1. Definisjoner

c. «Creative Commons-lik lisens» betyr en lisens som er listet opp på websidenhttp://creativecommons.org/compatiblelicenses som har blitt godkjent av Creative Commons som i hovedsak likelydende med denne lisensen, og som inkluderer som et minimum (i) inneholder vilkår som har det samme formål, og den samme mening og virkning som lisenselementene i denne lisensen; og, (ii) uttrykkelig tillater relisensiering av bearbeidelser av verk gjort tilgjengelig under den lisensen under denne lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon med de samme lisenselementene som denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
c. «Creative Commons-lik lisens» betyr en lisens som er listet opp på websidenhttp://creativecommons.org/compatiblelicenses som har blitt godkjent av Creative Commons som i hovedsak likelydende med denne lisensen, og som inkluderer som et minimum (i) inneholder vilkår som har det samme formål, og den samme mening og virkning som lisenselementene i denne lisensen; og, (ii) uttrykkelig tillater relisensiering av bearbeidelser av verk gjort tilgjengelig under den lisensen under denne lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon med de samme lisenselementene som denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under:

((iv) a Creative Commons-lik lisens Dersom du lisensierer bearbeidelsen under en av lisensene som nevnes i (iv), må du tilfredsstille vilkårene i denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under:

((iv) a Creative Commons-lik lisens Dersom du lisensierer bearbeidelsen under en av lisensene som nevnes i (iv), må du tilfredsstille vilkårene i denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}