Norway/3.0/BY-NC-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Bruk av denne lisensen skaper ikke et advokat-klientforhold. Creative Commons tilbyr denne informasjonen som den er. Creative Commons gir ingen garantier for informasjonen som er gitt, og frasier seg ethvert ansvar for skader som følge av dens bruk. |Text has language=

|Has retranslated text=Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Use of this license does not create an attorney-client relationship. Creative Commons provides this information “as is”. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims any liability for damages resulting from its use.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Bruk av denne lisensen skaper ikke et advokat-klientforhold. Creative Commons tilbyr denne informasjonen som den er. Creative Commons gir ingen garantier for informasjonen som er gitt, og frasier seg ethvert ansvar for skader som følge av dens bruk.
{{#if: Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Use of this license does not create an attorney-client relationship. Creative Commons provides this information “as is”. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims any liability for damages resulting from its use.|

Re-translated text

Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Use of this license does not create an attorney-client relationship. Creative Commons provides this information “as is”. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims any liability for damages resulting from its use.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Frembringelsen (definert nedenfor) tilbys i henhold til betingelsene i denne lisensen. Frembringelsen er beskyttet etter åndsverkloven og/eller annen gjeldende rett. Enhver bruk av frembringelsen ut over det som tillates av lisensen, følger av annen avtale med rettighetshaver eller følger av åndsverkloven eller dennes forskrifter, er forbudt. |Text has language=

|Has retranslated text=The creation (defined below) is provided under the terms of this license . The creation is protected by the Norwegian copyright act and/or other applicable law . Any use of the creation other than authorized under this license, by other agreement with the rights holder, or that follows from the Norwegian copyright act or its regulations, is prohibited.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

Frembringelsen (definert nedenfor) tilbys i henhold til betingelsene i denne lisensen. Frembringelsen er beskyttet etter åndsverkloven og/eller annen gjeldende rett. Enhver bruk av frembringelsen ut over det som tillates av lisensen, følger av annen avtale med rettighetshaver eller følger av åndsverkloven eller dennes forskrifter, er forbudt.
{{#if: The creation (defined below) is provided under the terms of this license . The creation is protected by the Norwegian copyright act and/or other applicable law . Any use of the creation other than authorized under this license, by other agreement with the rights holder, or that follows from the Norwegian copyright act or its regulations, is prohibited.|

Re-translated text

The creation (defined below) is provided under the terms of this license . The creation is protected by the Norwegian copyright act and/or other applicable law . Any use of the creation other than authorized under this license, by other agreement with the rights holder, or that follows from the Norwegian copyright act or its regulations, is prohibited.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Ved å benytte rettighetene til frembringelsen som følger av denne lisensen, aksepterer du å være bundet av lisensens vilkår. Ved dette gir lisensgiveren deg de rettigheter som her er beskrevet under den forutsetning at du godtar lisensens betingelser og vilkår. Ved mislighold av vilkårene i denne lisensen bortfaller alle rettigheter som er gitt deg gjennom denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=By exercising any rights to the creation provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this license. By this the licensor gives you the rights contained here provided that you accept the terms and conditions of the license. By breach of the conditions of the license, you forfeit all the rights give to you through the license.}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

Ved å benytte rettighetene til frembringelsen som følger av denne lisensen, aksepterer du å være bundet av lisensens vilkår. Ved dette gir lisensgiveren deg de rettigheter som her er beskrevet under den forutsetning at du godtar lisensens betingelser og vilkår. Ved mislighold av vilkårene i denne lisensen bortfaller alle rettigheter som er gitt deg gjennom denne lisensen.
{{#if: By exercising any rights to the creation provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this license. By this the licensor gives you the rights contained here provided that you accept the terms and conditions of the license. By breach of the conditions of the license, you forfeit all the rights give to you through the license.|

Re-translated text

By exercising any rights to the creation provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this license. By this the licensor gives you the rights contained here provided that you accept the terms and conditions of the license. By breach of the conditions of the license, you forfeit all the rights give to you through the license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
a. «Bearbeidelse» er et åndsverk som er avledet av eller bygger på et annet åndsverk i slik grad at opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av opphavsretten til det åndsverk som er bearbeidet. Eksempler kan være oversettelse av tekst, eller overføring av et åndsverk til en annen litterær eller kunstnerisk form som for eksempel dramatisering eller filmatisering av åndsverk, eller maleri eller fotografisk verk der motivet er et annet åndsverk. For å unngå tvil: For det tilfelle at frembringelsen er et musikkverk, en opptreden, eller et lydopptak, skal synkronisering («synching») med et filmverk, lysbildefremvisning, eller lignende, betraktes som en bearbeidelse i henhold til denne lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

a. “Adaptation” is a work that is derived from or builds upon another work to the extent that copyright to the adaptation depends upon the copyright to the adapted work. Examples includes translation of a text, or adaptation of a work to another literary or artistic form as for example adaptation for stage or film of a literary work, or a painting or a photographic work depicting another work. For the avoidance of doubt, in the case where the creation is a musical work, a performance or a sound recording, the synchronization (“synching”) with a motion picture work shall be considered an adaptation for the purpose of this license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
a. «Bearbeidelse» er et åndsverk som er avledet av eller bygger på et annet åndsverk i slik grad at opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av opphavsretten til det åndsverk som er bearbeidet. Eksempler kan være oversettelse av tekst, eller overføring av et åndsverk til en annen litterær eller kunstnerisk form som for eksempel dramatisering eller filmatisering av åndsverk, eller maleri eller fotografisk verk der motivet er et annet åndsverk. For å unngå tvil: For det tilfelle at frembringelsen er et musikkverk, en opptreden, eller et lydopptak, skal synkronisering («synching») med et filmverk, lysbildefremvisning, eller lignende, betraktes som en bearbeidelse i henhold til denne lisensen.

{{#if: 1. Definitions

a. “Adaptation” is a work that is derived from or builds upon another work to the extent that copyright to the adaptation depends upon the copyright to the adapted work. Examples includes translation of a text, or adaptation of a work to another literary or artistic form as for example adaptation for stage or film of a literary work, or a painting or a photographic work depicting another work. For the avoidance of doubt, in the case where the creation is a musical work, a performance or a sound recording, the synchronization (“synching”) with a motion picture work shall be considered an adaptation for the purpose of this license.|

Re-translated text

1. Definitions
a. “Adaptation” is a work that is derived from or builds upon another work to the extent that copyright to the adaptation depends upon the copyright to the adapted work. Examples includes translation of a text, or adaptation of a work to another literary or artistic form as for example adaptation for stage or film of a literary work, or a painting or a photographic work depicting another work. For the avoidance of doubt, in the case where the creation is a musical work, a performance or a sound recording, the synchronization (“synching”) with a motion picture work shall be considered an adaptation for the purpose of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
b. «Samling» betyr en samling av åndsverk, eller av andre typer frembringelser, der hver frembringelse er inkludert i sin helhet i umodifisert form sammen med ett eller flere andre bidrag, der hvert bidrag utgjør en separat og uavhengig frembringelse i seg selv, som er satt sammen til en kollektiv helhet. En samling vil ikke bli betraktet som en bearbeidelse (definert ovenfor) i henhold til denne lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

b. “Collection” means a collection of literary or artistic works, or other types of creations, in which each creation is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, where each contribution constitutes a separate and independent creation in itself, which are assembled into a collective whole. A creation that constitutes a collection will not be considered an adaptation (as defined above) for the purposes of this license.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
b. «Samling» betyr en samling av åndsverk, eller av andre typer frembringelser, der hver frembringelse er inkludert i sin helhet i umodifisert form sammen med ett eller flere andre bidrag, der hvert bidrag utgjør en separat og uavhengig frembringelse i seg selv, som er satt sammen til en kollektiv helhet. En samling vil ikke bli betraktet som en bearbeidelse (definert ovenfor) i henhold til denne lisensen.

{{#if: 1. Definitions

b. “Collection” means a collection of literary or artistic works, or other types of creations, in which each creation is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, where each contribution constitutes a separate and independent creation in itself, which are assembled into a collective whole. A creation that constitutes a collection will not be considered an adaptation (as defined above) for the purposes of this license.|

Re-translated text

1. Definitions
b. “Collection” means a collection of literary or artistic works, or other types of creations, in which each creation is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, where each contribution constitutes a separate and independent creation in itself, which are assembled into a collective whole. A creation that constitutes a collection will not be considered an adaptation (as defined above) for the purposes of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Distribute |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
c. «Tilgjengeliggjøre» betyr at eksemplar av frembringelsen eller bearbeidelse av frembringelsen, frembys for salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spres til allmennheten. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

c. “Distribute” means to make copies/specimens of the creation available to the public, through sale, rental, borrowing, or other means of distribution.}}
License section tag(s): Distribute

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
c. «Tilgjengeliggjøre» betyr at eksemplar av frembringelsen eller bearbeidelse av frembringelsen, frembys for salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spres til allmennheten.

{{#if: 1. Definitions

c. “Distribute” means to make copies/specimens of the creation available to the public, through sale, rental, borrowing, or other means of distribution.|

Re-translated text

1. Definitions
c. “Distribute” means to make copies/specimens of the creation available to the public, through sale, rental, borrowing, or other means of distribution.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
d. «Lisenselementer» betyr følgende grunnleggende lisensegenskaper som er valgt av lisensgiver og merket i tittelen på denne lisensen : Navngivelse (Attribution), Ikkekommersiell (NonCommercial), DelPåSammeVilkår (ShareAlike). |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

d. “License elements” means the following basic license properties as selected by licensor and indicated in the title of this license : Attribution, Noncommercial, ShareAlike.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
d. «Lisenselementer» betyr følgende grunnleggende lisensegenskaper som er valgt av lisensgiver og merket i tittelen på denne lisensen : Navngivelse (Attribution), Ikkekommersiell (NonCommercial), DelPåSammeVilkår (ShareAlike).

{{#if: 1. Definitions

d. “License elements” means the following basic license properties as selected by licensor and indicated in the title of this license : Attribution, Noncommercial, ShareAlike.|

Re-translated text

1. Definitions
d. “License elements” means the following basic license properties as selected by licensor and indicated in the title of this license : Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
e. «Lisensgiver» betyr det individ, de individer eller den eller de juridiske personer som tilbyr frembringelsen i henhold til vilkårene for denne lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

e. “Licensor” means the individual, individuals, or those legal entity or entities that offer the creation under the terms of this license.}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
e. «Lisensgiver» betyr det individ, de individer eller den eller de juridiske personer som tilbyr frembringelsen i henhold til vilkårene for denne lisensen.

{{#if: 1. Definitions

e. “Licensor” means the individual, individuals, or those legal entity or entities that offer the creation under the terms of this license.|

Re-translated text

1. Definitions
e. “Licensor” means the individual, individuals, or those legal entity or entities that offer the creation under the terms of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
f. «Originær rettighetshaver» betyr, dersom det gjelder åndsverk, det individ eller de individer som har skapt verket; dersom det gjelder andre frembringelser, den eller de individer eller juridiske personer som har skapt frembringelsen og som innehar nærstående rettigheter til frembringelsen i henhold til kap. 5 i åndsverkloven. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

f. “Original rights holder” means, in the case of a literary or artistic work, the individual or individuals who created the work; and in addition the individual, individuals, or legal entities who created the creation and who hold neighbouring rights to the creation according to chapter 5 of the Norwegian Copyright Act.}}
License section tag(s): Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
f. «Originær rettighetshaver» betyr, dersom det gjelder åndsverk, det individ eller de individer som har skapt verket; dersom det gjelder andre frembringelser, den eller de individer eller juridiske personer som har skapt frembringelsen og som innehar nærstående rettigheter til frembringelsen i henhold til kap. 5 i åndsverkloven.

{{#if: 1. Definitions

f. “Original rights holder” means, in the case of a literary or artistic work, the individual or individuals who created the work; and in addition the individual, individuals, or legal entities who created the creation and who hold neighbouring rights to the creation according to chapter 5 of the Norwegian Copyright Act.|

Re-translated text

1. Definitions
f. “Original rights holder” means, in the case of a literary or artistic work, the individual or individuals who created the work; and in addition the individual, individuals, or legal entities who created the creation and who hold neighbouring rights to the creation according to chapter 5 of the Norwegian Copyright Act.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
g. «Frembringelse» betyr det åndsverk som er beskyttet av åndsverkloven og som tilbys i henhold til denne lisensen. I tillegg til åndsverk, som definert av åndsverklovens § 1, omfattes også frembringelser som er beskyttet etter bestemmelsene om nærstående rettigheter (andre rettigheter) slik disse er definert etter åndsverksloven kapittel 5. Dette forutsetter at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende lov i din jurisdiksjon. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

g. “Creation” means the literary or artistic work protected by the Norwegian Copyright Act that is offered under the terms of this license. In addition to literary or artistic works, as defined in § 1 of the Norwegian Copyright Act, creations that are protected by the provisions regulating neighbouring rights (other rights) as these are defined in chapter 5 of the Norwegian Copyright Act are regarded as creations for the purpose of this license. This only applies if such creations are protected by applicable law in your jurisdiction.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
g. «Frembringelse» betyr det åndsverk som er beskyttet av åndsverkloven og som tilbys i henhold til denne lisensen. I tillegg til åndsverk, som definert av åndsverklovens § 1, omfattes også frembringelser som er beskyttet etter bestemmelsene om nærstående rettigheter (andre rettigheter) slik disse er definert etter åndsverksloven kapittel 5. Dette forutsetter at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende lov i din jurisdiksjon.

{{#if: 1. Definitions

g. “Creation” means the literary or artistic work protected by the Norwegian Copyright Act that is offered under the terms of this license. In addition to literary or artistic works, as defined in § 1 of the Norwegian Copyright Act, creations that are protected by the provisions regulating neighbouring rights (other rights) as these are defined in chapter 5 of the Norwegian Copyright Act are regarded as creations for the purpose of this license. This only applies if such creations are protected by applicable law in your jurisdiction.|

Re-translated text

1. Definitions
g. “Creation” means the literary or artistic work protected by the Norwegian Copyright Act that is offered under the terms of this license. In addition to literary or artistic works, as defined in § 1 of the Norwegian Copyright Act, creations that are protected by the provisions regulating neighbouring rights (other rights) as these are defined in chapter 5 of the Norwegian Copyright Act are regarded as creations for the purpose of this license. This only applies if such creations are protected by applicable law in your jurisdiction.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= You/User/Licensee |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
h. «Du/deg» betyr et individ eller en juridisk person som utøver rettigheter i henhold til denne lisensen, som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i denne lisensen i relasjon til frembringelsen, eller som har fått en uttrykkelig tillatelse fra lisensgiver til å utøve rettigheter i henhold til denne lisensen til tross for tidligere mislighold. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

h. “You” means an individual or legal entity that exercises rights under this license who has not previously violated the terms of this license with respect to the creation, or who has received express permission from the licensor to exercise rights under this license despite a previous violation.}}
License section tag(s): You/User/Licensee

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
h. «Du/deg» betyr et individ eller en juridisk person som utøver rettigheter i henhold til denne lisensen, som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i denne lisensen i relasjon til frembringelsen, eller som har fått en uttrykkelig tillatelse fra lisensgiver til å utøve rettigheter i henhold til denne lisensen til tross for tidligere mislighold.

{{#if: 1. Definitions

h. “You” means an individual or legal entity that exercises rights under this license who has not previously violated the terms of this license with respect to the creation, or who has received express permission from the licensor to exercise rights under this license despite a previous violation.|

Re-translated text

1. Definitions
h. “You” means an individual or legal entity that exercises rights under this license who has not previously violated the terms of this license with respect to the creation, or who has received express permission from the licensor to exercise rights under this license despite a previous violation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
i. «Fremføre offentlig» betyr å tilgjengeliggjøre offentlig eller opptre offentlig med frembringelsen. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen over føring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når frembringelsen stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til frembringelsen. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

i. “Publicly Perform” means to make the creation available to the public or to perform the creation in public, including broadcasting or any other transfer over wired or wireless networks; including making available to the public the creation in such a way that members of the public may access the creation from a place and at a time chosen by that individual.}}
License section tag(s): Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
i. «Fremføre offentlig» betyr å tilgjengeliggjøre offentlig eller opptre offentlig med frembringelsen. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen over føring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når frembringelsen stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til frembringelsen.

{{#if: 1. Definitions

i. “Publicly Perform” means to make the creation available to the public or to perform the creation in public, including broadcasting or any other transfer over wired or wireless networks; including making available to the public the creation in such a way that members of the public may access the creation from a place and at a time chosen by that individual.|

Re-translated text

1. Definitions
i. “Publicly Perform” means to make the creation available to the public or to perform the creation in public, including broadcasting or any other transfer over wired or wireless networks; including making available to the public the creation in such a way that members of the public may access the creation from a place and at a time chosen by that individual.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
j. Intet i lisensen har som formål å redusere eller begrense lovlig bruk etter gjeldende rett, herunder bruk med grunnlag i lånereglene i åndsverkloven kap. 2 (ÅVL §§ 11-38c). |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

j. “Reproduce” means to make permanent or temporary copies of the creation. As reproduction is also defined transfer to a device that is capable of reproducing the work. .}}
License section tag(s): Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
j. Intet i lisensen har som formål å redusere eller begrense lovlig bruk etter gjeldende rett, herunder bruk med grunnlag i lånereglene i åndsverkloven kap. 2 (ÅVL §§ 11-38c).

{{#if: 1. Definitions

j. “Reproduce” means to make permanent or temporary copies of the creation. As reproduction is also defined transfer to a device that is capable of reproducing the work. .|

Re-translated text

1. Definitions
j. “Reproduce” means to make permanent or temporary copies of the creation. As reproduction is also defined transfer to a device that is capable of reproducing the work. .
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=2. Låneregler og avgrensinger.
Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. |Text has language= |Has retranslated text=2. Borrowing rights and limitations.

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any legal use according to applicable laws, including the borrowing rights in the Norwegian Copyright Act chapter 2 (ÅVL §§ 11-38c).}}
License section tag(s): Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations

Section Text {{#if:|()|}}

2. Låneregler og avgrensinger.
Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.

{{#if: 2. Borrowing rights and limitations.

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any legal use according to applicable laws, including the borrowing rights in the Norwegian Copyright Act chapter 2 (ÅVL §§ 11-38c).|

Re-translated text

2. Borrowing rights and limitations.
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any legal use according to applicable laws, including the borrowing rights in the Norwegian Copyright Act chapter 2 (ÅVL §§ 11-38c).
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:

a. å fremstille eksemplarer av frembringelsen, å innarbeide frembringelsen i en eller flere samlinger og å fremstille eksemplarer av frembringelsen som en del av en samling; |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

a. to reproduce copies the creation, to incorporate the creation into one or more collections, and to reproduce copies of the creation as a part of a collection;}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:

a. å fremstille eksemplarer av frembringelsen, å innarbeide frembringelsen i en eller flere samlinger og å fremstille eksemplarer av frembringelsen som en del av en samling;

{{#if: 3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

a. to reproduce copies the creation, to incorporate the creation into one or more collections, and to reproduce copies of the creation as a part of a collection;|

Re-translated text

3. License rights.

Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

a. to reproduce copies the creation, to incorporate the creation into one or more collections, and to reproduce copies of the creation as a part of a collection;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

b. å skape og fremstille eksemplarer av bearbeidelser av frembringelsen forutsatt at enhver slik bearbeidelse, inklusive enhver oversettelse i ethvert medium, tar rimelige skritt for klart å merke, markere eller på annen måte identifisere at endinger er gjort i forhold til den opprinnelige frembringelsen. For eksempel kan en oversettelse av et verk bli merket «Det opprinnelige verket er oversatt fra norsk til spansk,» eller en endring kan indikeres ved merket «Det opprinnelige verket er blitt endret.»; |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

b. to create and reproduce copies of adaptations of the creation, provided that any such adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original creation. For example, a translation of a literary or artistic work can be marked "The original work is translated from English to Spanish," or a modification can be indicated with the mark "The original work has been modified.";}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

b. å skape og fremstille eksemplarer av bearbeidelser av frembringelsen forutsatt at enhver slik bearbeidelse, inklusive enhver oversettelse i ethvert medium, tar rimelige skritt for klart å merke, markere eller på annen måte identifisere at endinger er gjort i forhold til den opprinnelige frembringelsen. For eksempel kan en oversettelse av et verk bli merket «Det opprinnelige verket er oversatt fra norsk til spansk,» eller en endring kan indikeres ved merket «Det opprinnelige verket er blitt endret.»;

{{#if: 3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

b. to create and reproduce copies of adaptations of the creation, provided that any such adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original creation. For example, a translation of a literary or artistic work can be marked "The original work is translated from English to Spanish," or a modification can be indicated with the mark "The original work has been modified.";|

Re-translated text

3. License rights.

Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

b. to create and reproduce copies of adaptations of the creation, provided that any such adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original creation. For example, a translation of a literary or artistic work can be marked "The original work is translated from English to Spanish," or a modification can be indicated with the mark "The original work has been modified.";
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

c. å tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig, herunder også frembringelser som er del av en samling; og, |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

c. to distribute and publicly perform the creation, including creations that are part of a collection; and,}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

c. å tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig, herunder også frembringelser som er del av en samling; og,

{{#if: 3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

c. to distribute and publicly perform the creation, including creations that are part of a collection; and,|

Re-translated text

3. License rights.

Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

c. to distribute and publicly perform the creation, including creations that are part of a collection; and,
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

d. å tilgjengeliggjøre og fremføre bearbeidelser offentlig. |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

d. to distribute and publicly perform adaptations.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

d. å tilgjengeliggjøre og fremføre bearbeidelser offentlig.

{{#if: 3. License rights.
Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

d. to distribute and publicly perform adaptations.|

Re-translated text

3. License rights.

Subject to the terms of this license, the licensor hereby gives you a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights stated below:

d. to distribute and publicly perform adaptations.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
De ovennevnte rettigheter kan anvendes i alle kjente og fremtidige medier eller formater, enten de er kjent i dag eller senere anvist. De ovennevnte rettigheter inkluderer retten til å foreta slike modifikasjoner som er teknisk sett nødvendige for å utøve disse rettighetene i andre medier og formater. |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.

The above rights may be exercised in all known and future media or formats, whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.}}
License section tag(s): License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
De ovennevnte rettigheter kan anvendes i alle kjente og fremtidige medier eller formater, enten de er kjent i dag eller senere anvist. De ovennevnte rettigheter inkluderer retten til å foreta slike modifikasjoner som er teknisk sett nødvendige for å utøve disse rettighetene i andre medier og formater.

{{#if: 3. License rights.

The above rights may be exercised in all known and future media or formats, whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.|

Re-translated text

3. License rights.
The above rights may be exercised in all known and future media or formats, whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Alle de rettigheter som uttrykkelig ikke er gitt av lisensgiver er herved holdt tilbake, inklusive, men ikke begrenset til, rettigheter beskrevet i punkt 4(f). |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.

All rights that are not expressly given by licensor are hereby reserved, including but not limited to, the rights described in section 4(f).}}
License section tag(s): License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Alle de rettigheter som uttrykkelig ikke er gitt av lisensgiver er herved holdt tilbake, inklusive, men ikke begrenset til, rettigheter beskrevet i punkt 4(f).

{{#if: 3. License rights.

All rights that are not expressly given by licensor are hereby reserved, including but not limited to, the rights described in section 4(f).|

Re-translated text

3. License rights.
All rights that are not expressly given by licensor are hereby reserved, including but not limited to, the rights described in section 4(f).
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter. |Text has language= |Has retranslated text=3. License rights.

If the licensor is the owner of the sui generis database rights or similar according to the Norwegian copyright act § 43 or other law implementing the European Database Directive, the licensor waives this right.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter.

{{#if: 3. License rights.

If the licensor is the owner of the sui generis database rights or similar according to the Norwegian copyright act § 43 or other law implementing the European Database Directive, the licensor waives this right.|

Re-translated text

3. License rights.
If the licensor is the owner of the sui generis database rights or similar according to the Norwegian copyright act § 43 or other law implementing the European Database Directive, the licensor waives this right.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig når dette skjer under de vilkår som følger av denne lisensen.

Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may only distribute or publicly perform the creation under the terms of this license.

This section 4(a) also applies to the creation when the creation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the creation itself shall be made subject to the terms of this license.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig når dette skjer under de vilkår som følger av denne lisensen.

Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may only distribute or publicly perform the creation under the terms of this license.

This section 4(a) also applies to the creation when the creation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the creation itself shall be made subject to the terms of this license.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may only distribute or publicly perform the creation under the terms of this license.

This section 4(a) also applies to the creation when the creation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the creation itself shall be made subject to the terms of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du må vedlegge en kopi av, eller en nettadresse (URI, Uniform Resource Identifier) til, denne lisensen hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, this license every time you distribute or publicly perform the creation.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du må vedlegge en kopi av, eller en nettadresse (URI, Uniform Resource Identifier) til, denne lisensen hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, this license every time you distribute or publicly perform the creation.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, this license every time you distribute or publicly perform the creation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for frembringelsen, som endrer eller innskrenker lisensens vilkår eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til lisensen.

u må sikre at alle henvisninger til lisensen og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the creation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the license.

You must make sure that all references that refer to this license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for frembringelsen, som endrer eller innskrenker lisensens vilkår eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til lisensen.

u må sikre at alle henvisninger til lisensen og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the creation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the license.

You must make sure that all references that refer to this license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the creation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the license.

You must make sure that all references that refer to this license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke gi underlisenser til frembringelsen. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the creation.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke gi underlisenser til frembringelsen.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the creation.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the creation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig, så kan du ikke utstyre frembringelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When you distribute or publicly perform the creation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from this license.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig, så kan du ikke utstyre frembringelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av lisensen.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When you distribute or publicly perform the creation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from this license.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When you distribute or publicly perform the creation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Dersom du skaper en samling, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra samlingen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.

Dersom du skaper en bearbeidelse, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra bearbeidelsen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If you create a collection, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.

If you create an adaptation, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Dersom du skaper en samling, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra samlingen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.

Dersom du skaper en bearbeidelse, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra bearbeidelsen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If you create a collection, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.

If you create an adaptation, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If you create a collection, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.

If you create an adaptation, and you receive notice from a licensor to delete a credit as required by Section 4(d), you must adhere to such a notice to the extent it is practicable.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under: (i) de vilkår som følger av denne lisensen; (ii) en senere versjon av denne lisensen med de samme lisenselementer som denne lisensen; (iii) enten «unported» Creative Commons-lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon (enten denne eller en senere versjon) som inneholder de samme lisenselementer som denne lisensen (for eksempel Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) («relevant lisens»).

Dette punkt 4(b) finner også anvendelse på bearbeidelsen, når bearbeidelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra bearbeidelsen selv, skal være underlagt vilkårene i relevant lisens. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may only distribute or publicly perform an adaptation when this takes place under: (i) the terms that follows from this license; (ii) a later version of this license with the same license Elements as this License; (iii) either the unported Creative Commons license or a Creative Commons license for another jurisdiction (either this or a later version) that contains the same license elements as this license (for example Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) (“applicable license”).

This section 4(b) also applies to the adaptation when the adaptation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the adaptation itself shall be made subject to the terms of the applicable license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under: (i) de vilkår som følger av denne lisensen; (ii) en senere versjon av denne lisensen med de samme lisenselementer som denne lisensen; (iii) enten «unported» Creative Commons-lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon (enten denne eller en senere versjon) som inneholder de samme lisenselementer som denne lisensen (for eksempel Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) («relevant lisens»).

Dette punkt 4(b) finner også anvendelse på bearbeidelsen, når bearbeidelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra bearbeidelsen selv, skal være underlagt vilkårene i relevant lisens.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may only distribute or publicly perform an adaptation when this takes place under: (i) the terms that follows from this license; (ii) a later version of this license with the same license Elements as this License; (iii) either the unported Creative Commons license or a Creative Commons license for another jurisdiction (either this or a later version) that contains the same license elements as this license (for example Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) (“applicable license”).

This section 4(b) also applies to the adaptation when the adaptation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the adaptation itself shall be made subject to the terms of the applicable license.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may only distribute or publicly perform an adaptation when this takes place under: (i) the terms that follows from this license; (ii) a later version of this license with the same license Elements as this License; (iii) either the unported Creative Commons license or a Creative Commons license for another jurisdiction (either this or a later version) that contains the same license elements as this license (for example Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) (“applicable license”).

This section 4(b) also applies to the adaptation when the adaptation is incorporated in a collection, but this does not require that the collection apart from the adaptation itself shall be made subject to the terms of the applicable license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, applicable license every time you distribute or publicly perform the adaptation.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, applicable license every time you distribute or publicly perform the adaptation.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or a network address (URI, Uniform Resource Identifier) for, applicable license every time you distribute or publicly perform the adaptation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for bearbeidelsen, som endrer eller innskrenker vilkårene i relevant lisens eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til relevant lisens.

Du må sikre at alle henvisninger til relevant lisens og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the adaptation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the applicable license.

You must make sure that all references that refer to the applicable license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for bearbeidelsen, som endrer eller innskrenker vilkårene i relevant lisens eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til relevant lisens.

Du må sikre at alle henvisninger til relevant lisens og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the adaptation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the applicable license.

You must make sure that all references that refer to the applicable license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the adaptation that change or restrict the terms of this license or the recipient of the creation to exercise the rights that recipient have under the terms of the applicable license.

You must make sure that all references that refer to the applicable license and to the disclaimer is passed on unaltered when you distribute or publicly perform the creation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig, så kan du ikke utstyre bearbeidelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av relevant lisens. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When you distribute or publicly perform the adaptation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from the applicable license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig, så kan du ikke utstyre bearbeidelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av relevant lisens.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When you distribute or publicly perform the adaptation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from the applicable license.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When you distribute or publicly perform the adaptation, you may not equip the creation with technological protection measures that restrict the recipient in exercising the rights that follows from the applicable license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Non-commercial (NC), Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

c. Du har ikke rett til å utøve noen av de rettigheter, som du gis i overensstemmelse med punkt 3 ovenfor, på en måte som hovedsakelig eller primært er rettet mot å oppnå en kommersiell fordel, eller på en måte som tar sikte på å oppnå et privat vederlag i form av penger. Utveksling av frembringelsen i bytte med andre opphavsrettslig beskyttede frembringelser gjennom fildeling eller andre metoder skal ikke betraktes som overtredelse av dette vilkåret, så fremt det ikke skjer noen form for betaling eller annen form for vederlag i samband med utveksling av opphavsrettslig vernede frembringelser. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights given you in section 3 above, in a manner that is mainly or primarily intended for or directed toward obtaining a commercial advantage or in a manner directed toward private compensation in the form of money. Exchange of the creation for other copyrighted creations by means of digital file-sharing or other methods shall not be considered as a violation of this term, provided there is no payment of any other compensation in connection with the exchange of copyrighted creations.}}
License section tag(s): Non-commercial (NC), Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

c. Du har ikke rett til å utøve noen av de rettigheter, som du gis i overensstemmelse med punkt 3 ovenfor, på en måte som hovedsakelig eller primært er rettet mot å oppnå en kommersiell fordel, eller på en måte som tar sikte på å oppnå et privat vederlag i form av penger. Utveksling av frembringelsen i bytte med andre opphavsrettslig beskyttede frembringelser gjennom fildeling eller andre metoder skal ikke betraktes som overtredelse av dette vilkåret, så fremt det ikke skjer noen form for betaling eller annen form for vederlag i samband med utveksling av opphavsrettslig vernede frembringelser.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights given you in section 3 above, in a manner that is mainly or primarily intended for or directed toward obtaining a commercial advantage or in a manner directed toward private compensation in the form of money. Exchange of the creation for other copyrighted creations by means of digital file-sharing or other methods shall not be considered as a violation of this term, provided there is no payment of any other compensation in connection with the exchange of copyrighted creations.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights given you in section 3 above, in a manner that is mainly or primarily intended for or directed toward obtaining a commercial advantage or in a manner directed toward private compensation in the form of money. Exchange of the creation for other copyrighted creations by means of digital file-sharing or other methods shall not be considered as a violation of this term, provided there is no payment of any other compensation in connection with the exchange of copyrighted creations.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. Dersom du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig eller bearbeidelser av frembringelsen, eller samlinger der frembringelsen inngår, må du, så fremt et krav om sletting i henhold til punkt 4(a) ikke er blitt fremsatt, sikre at samtlige markeringer av opphavsrett («opphavsrettsnotiser») for frembringelsen bevares intakt. Dette betyr at du må sørge for, under hensyn til det medium og de midler du benytter: (i) å navngi originær rettighetshaver (eller pseudonym utpekt av originær rettighetshaver) slik god skikk tilsier, dersom dette er angitt, og/eller dersom originær rettighetshaver eller lisensgiver i opphavsrettsnotisen utpeker andre parter (f.eks. sponsorinstitusjoner, forlagsenheter, tidsskrifter) for navngivelse («parter som skal navngis»), også navngir disse; (ii) å oppgi navn eller tittel på frembringelsen, dersom dette er angitt; (iii) å oppgi, i den utstrekning det er praktisk mulig, den nettadressen (Uniform Resource Identifier, URI), dersom dette er angitt, som lisensgiver angir skal assosieres med frembringelsen, med mindre nettadressen ikke inneholder noen opphavsrettnotis; og, (iv) i tråd med punkt 3(b), dersom det er snakk om en bearbeidelse, å ta inn en kreditering som identifiserer frembringelsen som benyttes i bearbeidelsen (for eksempel «Fransk oversettelse av verk av originær rettighetshaver» eller «Filmmanuskript basert på verk av originær rettighetshaver»). Kreditering slik som påkrevd i dette punkt 4(d) skal skje i overensstemmelse med god skikk; forutsatt, imidlertid, at for bearbeidelser og samlinger skal kreditering gjøres på minst like vilkår som andre sammenlignbare og eksisterende krediteringer, slik at dersom alle bidragsytere til bearbeidelsen og samlingen krediteres, skal kreditering gjøres som en del av denne krediteringen og minst like fremtredende som krediteringen av andre bidragsytere. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If you distribute, or publicly perform the creation or adaptations of the creation, or collections incorporating the creation, you must, provided a demand for removal in accordance to section 4(a) has not been made, keep all notices concerning copyright (“Copyright Notices”) for the creation intact and make sure that, taking into account the medium and the means you use: (i) names of the original rights holder (or the pseudonym requested by the original rights holder) according to proper usage, if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor copyright notice designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") also names these; (ii) gives the name or title of the creation, if supplied; (iii) gives, to the extent reasonably practicable, the network address (Uniform Resource Identifier, URI), if supplied, that licensor specifies to be associated with the creation, unless the network address does not contain any copyright notice; and, (iv) consistent with section 3 (b), in the case of an adaptation, a credit identifying the use of the creation used in the adaptation (for example, "French translation of work by the original rights holder," or "Screenplay based on work by the original rights holder"). The credit required by this section 4(d) shall take place in according to proper usage, provided, however, that in the case of an adaptation or collection, a credit shall appear at equal terms least as prominent as the credits for the other comparable contributors.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. Dersom du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig eller bearbeidelser av frembringelsen, eller samlinger der frembringelsen inngår, må du, så fremt et krav om sletting i henhold til punkt 4(a) ikke er blitt fremsatt, sikre at samtlige markeringer av opphavsrett («opphavsrettsnotiser») for frembringelsen bevares intakt. Dette betyr at du må sørge for, under hensyn til det medium og de midler du benytter: (i) å navngi originær rettighetshaver (eller pseudonym utpekt av originær rettighetshaver) slik god skikk tilsier, dersom dette er angitt, og/eller dersom originær rettighetshaver eller lisensgiver i opphavsrettsnotisen utpeker andre parter (f.eks. sponsorinstitusjoner, forlagsenheter, tidsskrifter) for navngivelse («parter som skal navngis»), også navngir disse; (ii) å oppgi navn eller tittel på frembringelsen, dersom dette er angitt; (iii) å oppgi, i den utstrekning det er praktisk mulig, den nettadressen (Uniform Resource Identifier, URI), dersom dette er angitt, som lisensgiver angir skal assosieres med frembringelsen, med mindre nettadressen ikke inneholder noen opphavsrettnotis; og, (iv) i tråd med punkt 3(b), dersom det er snakk om en bearbeidelse, å ta inn en kreditering som identifiserer frembringelsen som benyttes i bearbeidelsen (for eksempel «Fransk oversettelse av verk av originær rettighetshaver» eller «Filmmanuskript basert på verk av originær rettighetshaver»). Kreditering slik som påkrevd i dette punkt 4(d) skal skje i overensstemmelse med god skikk; forutsatt, imidlertid, at for bearbeidelser og samlinger skal kreditering gjøres på minst like vilkår som andre sammenlignbare og eksisterende krediteringer, slik at dersom alle bidragsytere til bearbeidelsen og samlingen krediteres, skal kreditering gjøres som en del av denne krediteringen og minst like fremtredende som krediteringen av andre bidragsytere.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If you distribute, or publicly perform the creation or adaptations of the creation, or collections incorporating the creation, you must, provided a demand for removal in accordance to section 4(a) has not been made, keep all notices concerning copyright (“Copyright Notices”) for the creation intact and make sure that, taking into account the medium and the means you use: (i) names of the original rights holder (or the pseudonym requested by the original rights holder) according to proper usage, if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor copyright notice designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") also names these; (ii) gives the name or title of the creation, if supplied; (iii) gives, to the extent reasonably practicable, the network address (Uniform Resource Identifier, URI), if supplied, that licensor specifies to be associated with the creation, unless the network address does not contain any copyright notice; and, (iv) consistent with section 3 (b), in the case of an adaptation, a credit identifying the use of the creation used in the adaptation (for example, "French translation of work by the original rights holder," or "Screenplay based on work by the original rights holder"). The credit required by this section 4(d) shall take place in according to proper usage, provided, however, that in the case of an adaptation or collection, a credit shall appear at equal terms least as prominent as the credits for the other comparable contributors.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If you distribute, or publicly perform the creation or adaptations of the creation, or collections incorporating the creation, you must, provided a demand for removal in accordance to section 4(a) has not been made, keep all notices concerning copyright (“Copyright Notices”) for the creation intact and make sure that, taking into account the medium and the means you use: (i) names of the original rights holder (or the pseudonym requested by the original rights holder) according to proper usage, if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor copyright notice designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") also names these; (ii) gives the name or title of the creation, if supplied; (iii) gives, to the extent reasonably practicable, the network address (Uniform Resource Identifier, URI), if supplied, that licensor specifies to be associated with the creation, unless the network address does not contain any copyright notice; and, (iv) consistent with section 3 (b), in the case of an adaptation, a credit identifying the use of the creation used in the adaptation (for example, "French translation of work by the original rights holder," or "Screenplay based on work by the original rights holder"). The credit required by this section 4(d) shall take place in according to proper usage, provided, however, that in the case of an adaptation or collection, a credit shall appear at equal terms least as prominent as the credits for the other comparable contributors.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. For å unngå tvil: Du kan bare bruke den kreditering som kreves i henhold til dette punkt 4(d) for det formål å navngi på den måten som er angitt ovenfor og, ved å utøve dine rettigheter i følge denne lisensen, så kan du verken implisitt eller eksplisitt fastslå eller implisere noen form for forbindelse med, sponsorskap, aksept eller godkjennelse fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis, uten på forhånd å ha innhentet en separat, uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt: You may only use the credit required by this section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising your rights that follows from this license, you may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the original rights holder, licensor and/or other named parties, without a separate, express prior written permission of the original rights holder, licensor and/or other named parties.}}
License section tag(s): Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. For å unngå tvil: Du kan bare bruke den kreditering som kreves i henhold til dette punkt 4(d) for det formål å navngi på den måten som er angitt ovenfor og, ved å utøve dine rettigheter i følge denne lisensen, så kan du verken implisitt eller eksplisitt fastslå eller implisere noen form for forbindelse med, sponsorskap, aksept eller godkjennelse fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis, uten på forhånd å ha innhentet en separat, uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt: You may only use the credit required by this section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising your rights that follows from this license, you may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the original rights holder, licensor and/or other named parties, without a separate, express prior written permission of the original rights holder, licensor and/or other named parties.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt: You may only use the credit required by this section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising your rights that follows from this license, you may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the original rights holder, licensor and/or other named parties, without a separate, express prior written permission of the original rights holder, licensor and/or other named parties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

e. For å unngå tvil: De restriksjoner som nevnes ovenfor i punkt 4(a), 4(b), 4(c) og 4(d) gjelder ikke for de delene av frembringelsen som ansees å falle inn under definisjonen av «frembringelse» for denne lisensens formål utelukkende fordi de møter kriteriene for vern etter åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For avoidance of doubt: The restrictions that is listed above in sections 4(a), 4(b), 4(c) and 4(d) do not apply to the parts of the creation that shall be considered to fall within the definition of “creation” for the purpose of this license exclusively because they meet the criteria of the sui generis database right under the Norwegian copyright act § 43 and the European Database Directive.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

e. For å unngå tvil: De restriksjoner som nevnes ovenfor i punkt 4(a), 4(b), 4(c) og 4(d) gjelder ikke for de delene av frembringelsen som ansees å falle inn under definisjonen av «frembringelse» for denne lisensens formål utelukkende fordi de møter kriteriene for vern etter åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For avoidance of doubt: The restrictions that is listed above in sections 4(a), 4(b), 4(c) and 4(d) do not apply to the parts of the creation that shall be considered to fall within the definition of “creation” for the purpose of this license exclusively because they meet the criteria of the sui generis database right under the Norwegian copyright act § 43 and the European Database Directive.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For avoidance of doubt: The restrictions that is listed above in sections 4(a), 4(b), 4(c) and 4(d) do not apply to the parts of the creation that shall be considered to fall within the definition of “creation” for the purpose of this license exclusively because they meet the criteria of the sui generis database right under the Norwegian copyright act § 43 and the European Database Directive.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

f. For å unngå tvil:

i. Ikke-fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man ikke kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.
ii. Fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for formål eller anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c) og for øvrig fraskriver lisensgiver retten til å motta vederlag gjennom slike lisensordninger.
iii. Avtalelisens og blankolisens. Lisensgiver bibeholder retten til å hente ut vederlag for bruk («royalties»), enten individuelt, eller gjennom en vederlagsorganisasjon eller utpekt agent som administrerer frivillige lisensordninger (avtalelisens), herunder blankolisensordninger, med hjemmel i §§ 36-47 i åndsverkloven (eller tilsvarende i en annen jurisdiksjon), fra handlinger du måtte foreta under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for et formål eller for anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c).

|Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect compensation for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme (tvangslises) that cannot be waived, for any exercise by you of the rights given you under this License.
ii. Waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme that can be waived, for any exercise by you of the rights given you under this license if your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c) and otherwise waives the right to collect through such license schemes.
iii. Voluntary License Schemes and blanket licenses. Licensor reserves the right to collect for use (“royalties”), whether individually or, in through a collecting society or appointed agent that administers a extended collective license scheme (avtalelisens) including blanket licenses, created according to §§ 36-37 of the Norwegian Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), from any exercise by you of the rights given you under this License that is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c).}}
License section tag(s): Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

f. For å unngå tvil:

i. Ikke-fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man ikke kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.
ii. Fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for formål eller anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c) og for øvrig fraskriver lisensgiver retten til å motta vederlag gjennom slike lisensordninger.
iii. Avtalelisens og blankolisens. Lisensgiver bibeholder retten til å hente ut vederlag for bruk («royalties»), enten individuelt, eller gjennom en vederlagsorganisasjon eller utpekt agent som administrerer frivillige lisensordninger (avtalelisens), herunder blankolisensordninger, med hjemmel i §§ 36-47 i åndsverkloven (eller tilsvarende i en annen jurisdiksjon), fra handlinger du måtte foreta under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for et formål eller for anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c).

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect compensation for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme (tvangslises) that cannot be waived, for any exercise by you of the rights given you under this License.
ii. Waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme that can be waived, for any exercise by you of the rights given you under this license if your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c) and otherwise waives the right to collect through such license schemes.
iii. Voluntary License Schemes and blanket licenses. Licensor reserves the right to collect for use (“royalties”), whether individually or, in through a collecting society or appointed agent that administers a extended collective license scheme (avtalelisens) including blanket licenses, created according to §§ 36-37 of the Norwegian Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), from any exercise by you of the rights given you under this License that is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c).|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect compensation for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme (tvangslises) that cannot be waived, for any exercise by you of the rights given you under this License.
ii. Waivable Compulsory License Schemes. Licensor reserves the exclusive right to collect for use (“royalties”) through any statutory or compulsory licensing scheme that can be waived, for any exercise by you of the rights given you under this license if your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c) and otherwise waives the right to collect through such license schemes.
iii. Voluntary License Schemes and blanket licenses. Licensor reserves the right to collect for use (“royalties”), whether individually or, in through a collecting society or appointed agent that administers a extended collective license scheme (avtalelisens) including blanket licenses, created according to §§ 36-37 of the Norwegian Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), from any exercise by you of the rights given you under this License that is for a purpose or use which is otherwise than non-commercial as permitted under section 4(c).
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights/Author's rights, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

g. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. Except for uses that are limited in type and extent, the creation shall not be made available to the public in a manner or in a context that is prejudicial to the author's literary, scientific or artistic reputation or individuality, or the work's reputation or individuality. For the avoidance of doubt: Moral rights remain unaffected by the present license.}}
License section tag(s): Moral Rights/Author's rights, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

g. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.

{{#if: 4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. Except for uses that are limited in type and extent, the creation shall not be made available to the public in a manner or in a context that is prejudicial to the author's literary, scientific or artistic reputation or individuality, or the work's reputation or individuality. For the avoidance of doubt: Moral rights remain unaffected by the present license.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license agreement that follows from section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. Except for uses that are limited in type and extent, the creation shall not be made available to the public in a manner or in a context that is prejudicial to the author's literary, scientific or artistic reputation or individuality, or the work's reputation or individuality. For the avoidance of doubt: Moral rights remain unaffected by the present license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Representations/Warranties/Disclaimers |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=5. Garantier og ansvarsfraskrivelse
Med mindre annet er gjensidig og skriftlig avtalt mellom partene, tilbyr lisensgiver frembringelsen som den er og gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt om kvalitet, egnethet, inngrep, presisjon, fravær av synlige eller skjulte feil og mangler, eller lignende. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelsen av implisitte garantier. I så fall gjelder dette ikke for deg. |Text has language= |Has retranslated text=5. Warranties and Disclaimer

Unless otherwise mutually agreed to by the parties in, licensor offers the creation as-is and makes no warranties of any kind, express or implied, about quality, fitness, noninfringement, accuracy, the absence of latent or visible defects or errors. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties. In that case, this does not apply to you.}}
License section tag(s): Representations/Warranties/Disclaimers

Section Text {{#if:|()|}}

5. Garantier og ansvarsfraskrivelse
Med mindre annet er gjensidig og skriftlig avtalt mellom partene, tilbyr lisensgiver frembringelsen som den er og gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt om kvalitet, egnethet, inngrep, presisjon, fravær av synlige eller skjulte feil og mangler, eller lignende. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelsen av implisitte garantier. I så fall gjelder dette ikke for deg.

{{#if: 5. Warranties and Disclaimer

Unless otherwise mutually agreed to by the parties in, licensor offers the creation as-is and makes no warranties of any kind, express or implied, about quality, fitness, noninfringement, accuracy, the absence of latent or visible defects or errors. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties. In that case, this does not apply to you.|

Re-translated text

5. Warranties and Disclaimer
Unless otherwise mutually agreed to by the parties in, licensor offers the creation as-is and makes no warranties of any kind, express or implied, about quality, fitness, noninfringement, accuracy, the absence of latent or visible defects or errors. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties. In that case, this does not apply to you.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Damages/Remedies, Liability/Consumer law |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=6. Ansvarsbegrensning.
Med de unntak som er påkrevd etter gjeldende rett, er ikke lisensgiver i noe tilfelle ansvarlig ovenfor deg for noen skade som oppstår som følge av lisensen eller bruk av frembringelsen, selv om lisensgiver blir gjort oppmerksom på muligheten for slik skade. |Text has language=

|Has retranslated text=6. Limitation of Liability.
Except to the extent required by applicable law, in no event will licensor be liable to you for any damage arising out of this license or the use of the creation, even if licensor is advised of the possibility of such damage.}}
License section tag(s): Damages/Remedies, Liability/Consumer law

Section Text {{#if:|()|}}

6. Ansvarsbegrensning.
Med de unntak som er påkrevd etter gjeldende rett, er ikke lisensgiver i noe tilfelle ansvarlig ovenfor deg for noen skade som oppstår som følge av lisensen eller bruk av frembringelsen, selv om lisensgiver blir gjort oppmerksom på muligheten for slik skade.
{{#if: 6. Limitation of Liability.
Except to the extent required by applicable law, in no event will licensor be liable to you for any damage arising out of this license or the use of the creation, even if licensor is advised of the possibility of such damage.|

Re-translated text

6. Limitation of Liability.
Except to the extent required by applicable law, in no event will licensor be liable to you for any damage arising out of this license or the use of the creation, even if licensor is advised of the possibility of such damage.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Termination |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=7. Opphør
a. Denne lisensen og de rettigheter som følger av den, vil automatisk opphøre ved ethvert brudd fra deg på lisensens vilkår. Enkeltpersoner eller juridiske personer som har mottatt bearbeidelser eller samlinger fra deg i henhold til lisensen, vil imidlertid ikke få sine lisenser brakt til opphør forutsatt at disse enkeltpersonene eller juridiske personene fullt ut overholder lisensens vilkår. Punktene 1, 2, 5, 6, 7 og 8 overlever ethvert opphør av denne lisensen.

b. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er denne lisensen tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid). Uavhengig av det foregående, forbeholder lisensgiver seg likevel retten til å utgi frembringelsen under andre lisensvilkår eller å stoppe distribusjonen av frembringelsen på ethvert tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at ethvert slikt valg ikke vil tjene til å trekke tilbake denne lisensen (eller enhver annen lisens som har vært gitt under vilkårene til denne lisensen). Lisensen gjelder fullt ut med mindre den opphører som nevnt ovenfor. |Text has language= |Has retranslated text=7. Termination
a. This license and the rights that follow from it will terminate automatically upon any breach by you of the terms of this license. Individuals or legal entities, who have received adaptations or collections from you under this license, will not, however, have their licenses terminated provided such individuals or legal entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this license.

b. Subject to the above terms and conditions, the license given here is perpetual (for the duration of the applicable copyright). Notwithstanding the above, licensor reserves the right to release the creation under different license terms or to stop distributing the creation at any time. However any such election will not serve to withdraw this license (or any other license that has been, or is required to be, given under the terms of this license), and this license will continue in full force and effect unless terminated as stated above.}}
License section tag(s): Termination

Section Text {{#if:|()|}}

7. Opphør

a. Denne lisensen og de rettigheter som følger av den, vil automatisk opphøre ved ethvert brudd fra deg på lisensens vilkår. Enkeltpersoner eller juridiske personer som har mottatt bearbeidelser eller samlinger fra deg i henhold til lisensen, vil imidlertid ikke få sine lisenser brakt til opphør forutsatt at disse enkeltpersonene eller juridiske personene fullt ut overholder lisensens vilkår. Punktene 1, 2, 5, 6, 7 og 8 overlever ethvert opphør av denne lisensen.

b. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er denne lisensen tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid). Uavhengig av det foregående, forbeholder lisensgiver seg likevel retten til å utgi frembringelsen under andre lisensvilkår eller å stoppe distribusjonen av frembringelsen på ethvert tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at ethvert slikt valg ikke vil tjene til å trekke tilbake denne lisensen (eller enhver annen lisens som har vært gitt under vilkårene til denne lisensen). Lisensen gjelder fullt ut med mindre den opphører som nevnt ovenfor.

{{#if: 7. Termination
a. This license and the rights that follow from it will terminate automatically upon any breach by you of the terms of this license. Individuals or legal entities, who have received adaptations or collections from you under this license, will not, however, have their licenses terminated provided such individuals or legal entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this license.

b. Subject to the above terms and conditions, the license given here is perpetual (for the duration of the applicable copyright). Notwithstanding the above, licensor reserves the right to release the creation under different license terms or to stop distributing the creation at any time. However any such election will not serve to withdraw this license (or any other license that has been, or is required to be, given under the terms of this license), and this license will continue in full force and effect unless terminated as stated above.|

Re-translated text

7. Termination

a. This license and the rights that follow from it will terminate automatically upon any breach by you of the terms of this license. Individuals or legal entities, who have received adaptations or collections from you under this license, will not, however, have their licenses terminated provided such individuals or legal entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this license.

b. Subject to the above terms and conditions, the license given here is perpetual (for the duration of the applicable copyright). Notwithstanding the above, licensor reserves the right to release the creation under different license terms or to stop distributing the creation at any time. However any such election will not serve to withdraw this license (or any other license that has been, or is required to be, given under the terms of this license), and this license will continue in full force and effect unless terminated as stated above.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
a. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen eller en samling offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til frembringelsen på samme vilkår og betingelser som lisensen her er gitt deg. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

a. Each time you distribute or perform the creation or a collection in public, the licensor offers to the recipient a license to the creation on the same terms and conditions as the license given to you.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
a. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen eller en samling offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til frembringelsen på samme vilkår og betingelser som lisensen her er gitt deg.

{{#if: 8. Miscellaneous

a. Each time you distribute or perform the creation or a collection in public, the licensor offers to the recipient a license to the creation on the same terms and conditions as the license given to you.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
a. Each time you distribute or perform the creation or a collection in public, the licensor offers to the recipient a license to the creation on the same terms and conditions as the license given to you.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
b. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører en bearbeidelse offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til den originale frembringelsen på samme vilkår som lisensen her er gitt deg. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

b. Each time you distribute or publicly perform an adaptation, the licensor offers to the recipient a license to the original creation on the same terms and conditions as the license given to you.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
b. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører en bearbeidelse offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til den originale frembringelsen på samme vilkår som lisensen her er gitt deg.

{{#if: 8. Miscellaneous

b. Each time you distribute or publicly perform an adaptation, the licensor offers to the recipient a license to the original creation on the same terms and conditions as the license given to you.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
b. Each time you distribute or publicly perform an adaptation, the licensor offers to the recipient a license to the original creation on the same terms and conditions as the license given to you.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Severability |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
c. Hvis noen av bestemmelsene i lisensen er ugyldige eller ikke er gjennomførbare etter gjeldende rett, skal ikke dette ha innvirkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene i lisensen, og uten videre handling fra partene til denne avtalen, skal en slik bestemmelse bli endret til i den minimale utstrekning som er nødvendig for å gjøre en slik bestemmelse gyldig og gjennomførbar. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

c. If any of the provisions in the license are invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of the license, and without further action by the parties to this agreement, such a provision shall be altered to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.}}
License section tag(s): Severability

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
c. Hvis noen av bestemmelsene i lisensen er ugyldige eller ikke er gjennomførbare etter gjeldende rett, skal ikke dette ha innvirkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene i lisensen, og uten videre handling fra partene til denne avtalen, skal en slik bestemmelse bli endret til i den minimale utstrekning som er nødvendig for å gjøre en slik bestemmelse gyldig og gjennomførbar.

{{#if: 8. Miscellaneous

c. If any of the provisions in the license are invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of the license, and without further action by the parties to this agreement, such a provision shall be altered to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
c. If any of the provisions in the license are invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of the license, and without further action by the parties to this agreement, such a provision shall be altered to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Waiver |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
d. En part skal ikke anses for å ha gitt avkall på å gjøre vilkår gjeldende eller å ha tillatt brudd på vilkår i denne lisensen, med mindre dette har skjedd skriftlig og er underskrevet av denne part. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

d. A party shall not be deemed to have waived any provision, or to have permitted breach to any term in this license, unless this has been done in writing and signed by that party.}}
License section tag(s): Waiver

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
d. En part skal ikke anses for å ha gitt avkall på å gjøre vilkår gjeldende eller å ha tillatt brudd på vilkår i denne lisensen, med mindre dette har skjedd skriftlig og er underskrevet av denne part.

{{#if: 8. Miscellaneous

d. A party shall not be deemed to have waived any provision, or to have permitted breach to any term in this license, unless this has been done in writing and signed by that party.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
d. A party shall not be deemed to have waived any provision, or to have permitted breach to any term in this license, unless this has been done in writing and signed by that party.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Modification of agreement |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
e. Denne lisensen utgjør helt og holdent avtalen mellom partene for frembringelsen som er lisensiert her. Det foreligger ingen andre underforståtte avtalevilkår eller lignende vedrørende frembringelsen. Lisensgiver skal ikke være bundet av noen ytterligere betingelser som måtte foreligge i noen kommunikasjon fra deg. Denne lisensen kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale mellom lisensgiver og deg. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

e. This license constitutes the entire agreement between the parties with respect to the creation licensed here. There exist no understandings, agreements or representations with respect to - 8 - the creation. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from you. This license may not be modified without a mutual written agreement between the licensor and you.}}
License section tag(s): Modification of agreement

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
e. Denne lisensen utgjør helt og holdent avtalen mellom partene for frembringelsen som er lisensiert her. Det foreligger ingen andre underforståtte avtalevilkår eller lignende vedrørende frembringelsen. Lisensgiver skal ikke være bundet av noen ytterligere betingelser som måtte foreligge i noen kommunikasjon fra deg. Denne lisensen kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale mellom lisensgiver og deg.

{{#if: 8. Miscellaneous

e. This license constitutes the entire agreement between the parties with respect to the creation licensed here. There exist no understandings, agreements or representations with respect to - 8 - the creation. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from you. This license may not be modified without a mutual written agreement between the licensor and you.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
e. This license constitutes the entire agreement between the parties with respect to the creation licensed here. There exist no understandings, agreements or representations with respect to - 8 - the creation. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from you. This license may not be modified without a mutual written agreement between the licensor and you.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
f. De rettigheter som du får gjennom lisensen, og de frembringelser som lisensen referer til, er formulert ved å bruke terminologien fra «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)», som de øvrige steder i denne lisensen refereres til ved sitt kortnavn «åndsverkloven». |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

f. The rights you receive through this license, and the subject matter referenced by the license, is drafted using the terminology “Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)”, which in other places in this license is references by its abbreviated name “åndsverkloven”.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
f. De rettigheter som du får gjennom lisensen, og de frembringelser som lisensen referer til, er formulert ved å bruke terminologien fra «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)», som de øvrige steder i denne lisensen refereres til ved sitt kortnavn «åndsverkloven».

{{#if: 8. Miscellaneous

f. The rights you receive through this license, and the subject matter referenced by the license, is drafted using the terminology “Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)”, which in other places in this license is references by its abbreviated name “åndsverkloven”.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
f. The rights you receive through this license, and the subject matter referenced by the license, is drafted using the terminology “Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)”, which in other places in this license is references by its abbreviated name “åndsverkloven”.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Notis fra Creative Commons
Creative Commons er ikke part i denne lisensen, og gir ingen garantier av noen art i forhold til frembringelsen. Creative Commons vil ikke være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen for skade som måtte oppstå i samband med lisensen. Uten hensyn til de to (2) foregående setninger, skal Creative Commons, hvis organisasjonen uttrykkelig har identifisert seg som lisensgiver, ha alle rettigheter og forpliktelser som lisensgiver.

Med unntak for det begrensede formål av å indikere ovenfor offentligheten at frembringelsen er lisensiert under denne lisensen, skal ingen av partene bruke varemerket «Creative Commons» eller andre relaterte varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndssamtykke fra Creative Commons. Enhver tillatt bruk skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Creative Commons for bruk av varemerker, som blir publisert på nettstedet til Creative Commons eller på annen måte gjort tilgjengelig på oppfordring fra gang til gang. For å unngå tvil, denne begrensningen på bruk av varemerker utgjør ikke en del av denne lisensen. |Text has language= |Has retranslated text=Notice from Creative Commons
Creative Commons is not a party to this license, and makes no warranties whatsoever in connection with the creation. Creative Commons will not be liable to you or any other for any damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, Creative Commons shall, if expressly identified as licensor, have all rights and obligations as licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the creation is licensed under this license, Creative Commons neither party shall use the trademark "Creative Commons" or any related trademarks or logos without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with then-current trademark usage guideline from Creative Commons, as published on the website of Creative Commons or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this restriction on trademark use does not form part of this license.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Notis fra Creative Commons

Creative Commons er ikke part i denne lisensen, og gir ingen garantier av noen art i forhold til frembringelsen. Creative Commons vil ikke være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen for skade som måtte oppstå i samband med lisensen. Uten hensyn til de to (2) foregående setninger, skal Creative Commons, hvis organisasjonen uttrykkelig har identifisert seg som lisensgiver, ha alle rettigheter og forpliktelser som lisensgiver.

Med unntak for det begrensede formål av å indikere ovenfor offentligheten at frembringelsen er lisensiert under denne lisensen, skal ingen av partene bruke varemerket «Creative Commons» eller andre relaterte varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndssamtykke fra Creative Commons. Enhver tillatt bruk skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Creative Commons for bruk av varemerker, som blir publisert på nettstedet til Creative Commons eller på annen måte gjort tilgjengelig på oppfordring fra gang til gang. For å unngå tvil, denne begrensningen på bruk av varemerker utgjør ikke en del av denne lisensen.

{{#if: Notice from Creative Commons
Creative Commons is not a party to this license, and makes no warranties whatsoever in connection with the creation. Creative Commons will not be liable to you or any other for any damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, Creative Commons shall, if expressly identified as licensor, have all rights and obligations as licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the creation is licensed under this license, Creative Commons neither party shall use the trademark "Creative Commons" or any related trademarks or logos without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with then-current trademark usage guideline from Creative Commons, as published on the website of Creative Commons or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this restriction on trademark use does not form part of this license.|

Re-translated text

Notice from Creative Commons

Creative Commons is not a party to this license, and makes no warranties whatsoever in connection with the creation. Creative Commons will not be liable to you or any other for any damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, Creative Commons shall, if expressly identified as licensor, have all rights and obligations as licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the creation is licensed under this license, Creative Commons neither party shall use the trademark "Creative Commons" or any related trademarks or logos without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with then-current trademark usage guideline from Creative Commons, as published on the website of Creative Commons or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this restriction on trademark use does not form part of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor has all rights necessary to license work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor has all rights necessary to license work

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Consumer Law |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Consumer Law

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Private Law/Forum Selection |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Private Law/Forum Selection

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Other/Jurisdiction Specific |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Other/Jurisdiction Specific

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}