Netherlands/3.0/BY-NC-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE ROEPT GEEN JURIDISCHE RELATIE MET CREATIVE COMMONS IN HET LEVEN. CREATIVE COMMONS VERSPREIDT DEZE INFORMATIE 'AS-IS'. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE INHOUD VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT. |Text has language=

|Has retranslated text=Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Distribution of this draft license does not create a legal relationship with Creative Commons and Creative Commons provides this information on an ‘AS-IS’ basis. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims liability for damages resulting from its use to the extent permitted by law.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE ROEPT GEEN JURIDISCHE RELATIE MET CREATIVE COMMONS IN HET LEVEN. CREATIVE COMMONS VERSPREIDT DEZE INFORMATIE 'AS-IS'. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE INHOUD VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
{{#if: Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Distribution of this draft license does not create a legal relationship with Creative Commons and Creative Commons provides this information on an ‘AS-IS’ basis. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims liability for damages resulting from its use to the extent permitted by law.|

Re-translated text

Creative Commons Corporation is not a law firm and does not provide legal services. Distribution of this draft license does not create a legal relationship with Creative Commons and Creative Commons provides this information on an ‘AS-IS’ basis. Creative Commons makes no warranties regarding the information provided, and disclaims liability for damages resulting from its use to the extent permitted by law.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=HET WERK (ALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE CREATIVE COMMONS PUBLIEKE LICENTIE ('CCPL' OF 'LICENTIE'). HET WERK WORDT BESCHERMD OP GROND VAN HET AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN, HET DATABANKENRECHT EN/OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE RECHTEN. MET UITZONDERING VAN HET IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN TOEGESTANE GEBRUIK VAN HET WERK IS ENIG ANDER GEBRUIK VAN HET WERK NIET TOEGESTAAN. |Text has language=

|Has retranslated text=The Work (as defined below) is put at the disposal of the User under the terms of this Creative Commons Public Licence (‘CCPL’ or ‘License’). The Work is protected by copyright, neighbouring rights, database rights and/or other applicable law. Any use of the Work other than as authorized under this License is prohibited.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

HET WERK (ALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE CREATIVE COMMONS PUBLIEKE LICENTIE ('CCPL' OF 'LICENTIE'). HET WERK WORDT BESCHERMD OP GROND VAN HET AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN, HET DATABANKENRECHT EN/OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE RECHTEN. MET UITZONDERING VAN HET IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN TOEGESTANE GEBRUIK VAN HET WERK IS ENIG ANDER GEBRUIK VAN HET WERK NIET TOEGESTAAN.
{{#if: The Work (as defined below) is put at the disposal of the User under the terms of this Creative Commons Public Licence (‘CCPL’ or ‘License’). The Work is protected by copyright, neighbouring rights, database rights and/or other applicable law. Any use of the Work other than as authorized under this License is prohibited.|

Re-translated text

The Work (as defined below) is put at the disposal of the User under the terms of this Creative Commons Public Licence (‘CCPL’ or ‘License’). The Work is protected by copyright, neighbouring rights, database rights and/or other applicable law. Any use of the Work other than as authorized under this License is prohibited.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=DOOR HET UITOEFENEN VAN DE IN DEZE LICENTIE VERLEENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HET WERK AANVAARDT EN GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MET DIEN VERSTANDE DAT (DE INHOUD VAN) DEZE LICENTIE OP VOORHAND VOLDOENDE DUIDELIJK KENBAAR DIENT TE ZIJN VOOR DE ONTVANGER VAN HET WERK.

DE LICENTIEGEVER VERLEENT DE GEBRUIKER DE IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN RECHTEN MET INACHTNEMING VAN DE DESBETREFFENDE VOORWAARDEN. |Text has language=

|Has retranslated text=By exercising any rights to the work put at its disposal here, the User accepts and agrees to be bound by the terms of this License, provided that (the content of) this Licence has been made sufficiently clear to the recipient beforehand. The Licensor grants the User the rights contained here in consideration of the User’s acceptance of such terms and conditions.}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

DOOR HET UITOEFENEN VAN DE IN DEZE LICENTIE VERLEENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HET WERK AANVAARDT EN GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MET DIEN VERSTANDE DAT (DE INHOUD VAN) DEZE LICENTIE OP VOORHAND VOLDOENDE DUIDELIJK KENBAAR DIENT TE ZIJN VOOR DE ONTVANGER VAN HET WERK. DE LICENTIEGEVER VERLEENT DE GEBRUIKER DE IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN RECHTEN MET INACHTNEMING VAN DE DESBETREFFENDE VOORWAARDEN.
{{#if: By exercising any rights to the work put at its disposal here, the User accepts and agrees to be bound by the terms of this License, provided that (the content of) this Licence has been made sufficiently clear to the recipient beforehand. The Licensor grants the User the rights contained here in consideration of the User’s acceptance of such terms and conditions.|

Re-translated text

By exercising any rights to the work put at its disposal here, the User accepts and agrees to be bound by the terms of this License, provided that (the content of) this Licence has been made sufficiently clear to the recipient beforehand. The Licensor grants the User the rights contained here in consideration of the User’s acceptance of such terms and conditions.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

a. 'Verzamelwerk' een werk waarin het Werk, in zijn geheel en in ongewijzigde vorm, samen met een of meer andere werken, die elk een afzonderlijk en zelfstandig werk vormen, tot een geheel is samengevoegd. Voorbeelden van een verzamelwerk zijn een tijdschrift, een bloemlezing of een encyclopedie. Een Verzamelwerk zal voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk (als hieronder omschreven) worden beschouwd. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

a. ‘Collective Work’: a work in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. Examples are a periodical issue, anthology or encyclopaedia. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
a. 'Verzamelwerk' een werk waarin het Werk, in zijn geheel en in ongewijzigde vorm, samen met een of meer andere werken, die elk een afzonderlijk en zelfstandig werk vormen, tot een geheel is samengevoegd. Voorbeelden van een verzamelwerk zijn een tijdschrift, een bloemlezing of een encyclopedie. Een Verzamelwerk zal voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk (als hieronder omschreven) worden beschouwd.

{{#if: 1. Definitions

a. ‘Collective Work’: a work in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. Examples are a periodical issue, anthology or encyclopaedia. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.|

Re-translated text

1. Definitions
a. ‘Collective Work’: a work in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. Examples are a periodical issue, anthology or encyclopaedia. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

b. 'Afgeleid werk' een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. Voorbeelden van een Afgeleid werk zijn een vertaling, een muziekschikking (arrangement), een toneelbewerking, een literaire bewerking, een verfilming, een geluidsopname, een kunstreproductie, een verkorte versie, een samenvatting of enig andere bewerking van het Werk, met dien verstande dat een Verzamelwerk voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk zal worden beschouwd. Indien het Werk een muziekwerk betreft, zal de synchronisatie van de tijdslijnen van het Werk en een bewegend beeld ('synching') voor de toepassing van deze Licentie als een Afgeleid Werk worden beschouwd. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definition

b. ‘Derivative Work’: a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works. Examples are a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalisation, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purposes of this License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
b. 'Afgeleid werk' een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. Voorbeelden van een Afgeleid werk zijn een vertaling, een muziekschikking (arrangement), een toneelbewerking, een literaire bewerking, een verfilming, een geluidsopname, een kunstreproductie, een verkorte versie, een samenvatting of enig andere bewerking van het Werk, met dien verstande dat een Verzamelwerk voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk zal worden beschouwd. Indien het Werk een muziekwerk betreft, zal de synchronisatie van de tijdslijnen van het Werk en een bewegend beeld ('synching') voor de toepassing van deze Licentie als een Afgeleid Werk worden beschouwd.

{{#if: 1. Definition

b. ‘Derivative Work’: a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works. Examples are a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalisation, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purposes of this License.|

Re-translated text

1. Definition
b. ‘Derivative Work’: a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works. Examples are a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalisation, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purposes of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

c. 'Licentie-elementen' de navolgende onderdelen die door de Licentiegever in deze Licentie zijn opgenomen en in de naam van deze Licentie vermeld staan: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definition

c.‘License Elements’: the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
c. 'Licentie-elementen' de navolgende onderdelen die door de Licentiegever in deze Licentie zijn opgenomen en in de naam van deze Licentie vermeld staan: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen.

{{#if: 1. Definition

c.‘License Elements’: the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.|

Re-translated text

1. Definition
c.‘License Elements’: the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

d. 'Licentiegever' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die het Werk volgens de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt/aanbieden. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definition

d. ‘Licensor’: the natural person/persons or legal person/persons that offers/offer the Work under the terms of this License.}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
d. 'Licentiegever' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die het Werk volgens de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt/aanbieden.

{{#if: 1. Definition

d. ‘Licensor’: the natural person/persons or legal person/persons that offers/offer the Work under the terms of this License.|

Re-translated text

1. Definition
d. ‘Licensor’: the natural person/persons or legal person/persons that offers/offer the Work under the terms of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

e. 'Maker' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die het oorspronkelijke werk gemaakt heeft/hebben. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder de Maker mede verstaan de uitvoerende kunstenaar, film- en fonogramproducent en omroeporganisaties in de zin van de Wet op de naburige rechten en de producent van een databank in de zin van de Databankenwet. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definition

e. ‘Original author’: the natural person/persons or legal person/persons that created the Work. For the purposes of this License the Original author should also be taken to mean the performer, film and phonogram producer and broadcasting organization in the sense of the Neighbouring Rights Act and the producer of a database in the sense of the Database Act.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
e. 'Maker' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die het oorspronkelijke werk gemaakt heeft/hebben. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder de Maker mede verstaan de uitvoerende kunstenaar, film- en fonogramproducent en omroeporganisaties in de zin van de Wet op de naburige rechten en de producent van een databank in de zin van de Databankenwet.

{{#if: 1. Definition

e. ‘Original author’: the natural person/persons or legal person/persons that created the Work. For the purposes of this License the Original author should also be taken to mean the performer, film and phonogram producer and broadcasting organization in the sense of the Neighbouring Rights Act and the producer of a database in the sense of the Database Act.|

Re-translated text

1. Definition
e. ‘Original author’: the natural person/persons or legal person/persons that created the Work. For the purposes of this License the Original author should also be taken to mean the performer, film and phonogram producer and broadcasting organization in the sense of the Neighbouring Rights Act and the producer of a database in the sense of the Database Act.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definities

f. 'Werk' het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens de voorwaarden van deze Licentie wordt aangeboden. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder het Werk mede verstaan het fonogram, de eerste vastlegging van een film en het (omroep)programma in de zin van de Wet op de naburige rechten en de databank in de zin van de Databankenwet, voor zover dit fonogram, deze eerste vastlegging van een film, dit (omroep)programma en deze databank beschermd wordt krachtens de toepasselijke wet in de jurisdictie van de Gebruiker. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definition

f. ‘Work’: the copyrightable work of authorship put at disposal under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phonogram, the first recording of a film and the (broadcasting) programme in the sense of the Neighbouring Rights Act and the database in the sense of the Database Act, insofar as such phonogram, first recording of a film, (broadcasting) programme and database is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities
f. 'Werk' het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens de voorwaarden van deze Licentie wordt aangeboden. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder het Werk mede verstaan het fonogram, de eerste vastlegging van een film en het (omroep)programma in de zin van de Wet op de naburige rechten en de databank in de zin van de Databankenwet, voor zover dit fonogram, deze eerste vastlegging van een film, dit (omroep)programma en deze databank beschermd wordt krachtens de toepasselijke wet in de jurisdictie van de Gebruiker.

{{#if: 1. Definition

f. ‘Work’: the copyrightable work of authorship put at disposal under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phonogram, the first recording of a film and the (broadcasting) programme in the sense of the Neighbouring Rights Act and the database in the sense of the Database Act, insofar as such phonogram, first recording of a film, (broadcasting) programme and database is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.|

Re-translated text

1. Definition
f. ‘Work’: the copyrightable work of authorship put at disposal under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phonogram, the first recording of a film and the (broadcasting) programme in the sense of the Neighbouring Rights Act and the database in the sense of the Database Act, insofar as such phonogram, first recording of a film, (broadcasting) programme and database is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=2. Beperkingen van de uitsluitende rechten.
Niets in deze Licentie strekt ertoe om de rechten te beperken die voortvloeien uit de beperkingen en uitputting van de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht of enige andere toepasselijke rechten. |Text has language= |Has retranslated text=2. Limitations on exclusive rights.

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from exceptions to exclusive rights, from exhaustion of rights or other limitations on the exclusive rights of the owner under copyright law, neighbouring rights law, database law or other applicable laws.}}
License section tag(s): Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations

Section Text {{#if:|()|}}

2. Beperkingen van de uitsluitende rechten.
Niets in deze Licentie strekt ertoe om de rechten te beperken die voortvloeien uit de beperkingen en uitputting van de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht of enige andere toepasselijke rechten.

{{#if: 2. Limitations on exclusive rights.

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from exceptions to exclusive rights, from exhaustion of rights or other limitations on the exclusive rights of the owner under copyright law, neighbouring rights law, database law or other applicable laws.|

Re-translated text

2. Limitations on exclusive rights.
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from exceptions to exclusive rights, from exhaustion of rights or other limitations on the exclusive rights of the owner under copyright law, neighbouring rights law, database law or other applicable laws.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

a. het reproduceren van het Werk, het opnemen van het Werk in een of meerdere Verzamelwerken, en het reproduceren van het in de Verzamelwerken opgenomen Werk; |Text has language= |Has retranslated text=3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

a. het reproduceren van het Werk, het opnemen van het Werk in een of meerdere Verzamelwerken, en het reproduceren van het in de Verzamelwerken opgenomen Werk;

{{#if: 3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;|

Re-translated text

3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

b. het maken en reproduceren van Afgeleide werken met dien verstande dat met betrekking tot het Afgeleide werk, met inbegrip van welke vertaling in welk medium dan ook, duidelijk wordt gemaakt dat er wijzigingen in het oorspronkelijke Werk zijn aangebracht. Bijvoorbeeld, aan een vertaling kan worden toegevoegd dat 'het oorspronkelijke Werk is van het Engels in het Spaans vertaald', of in geval van een verandering kan worden aangegeven dat 'het oorspronkelijke werk is veranderd'; |Text has language= |Has retranslated text=3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and reproduce Derivative Works, provided that in relation to the Derivative Work, including any translation in whatever medium, it is made clear that the original Work has been modified. For example, it may be added to a translation that ‘the original Work has been translated from English into Spanish’, or in the event of any modification it may be indicated that ‘the original work has been modified’;}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

b. het maken en reproduceren van Afgeleide werken met dien verstande dat met betrekking tot het Afgeleide werk, met inbegrip van welke vertaling in welk medium dan ook, duidelijk wordt gemaakt dat er wijzigingen in het oorspronkelijke Werk zijn aangebracht. Bijvoorbeeld, aan een vertaling kan worden toegevoegd dat 'het oorspronkelijke Werk is van het Engels in het Spaans vertaald', of in geval van een verandering kan worden aangegeven dat 'het oorspronkelijke werk is veranderd';

{{#if: 3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and reproduce Derivative Works, provided that in relation to the Derivative Work, including any translation in whatever medium, it is made clear that the original Work has been modified. For example, it may be added to a translation that ‘the original Work has been translated from English into Spanish’, or in the event of any modification it may be indicated that ‘the original work has been modified’;|

Re-translated text

3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and reproduce Derivative Works, provided that in relation to the Derivative Work, including any translation in whatever medium, it is made clear that the original Work has been modified. For example, it may be added to a translation that ‘the original Work has been translated from English into Spanish’, or in the event of any modification it may be indicated that ‘the original work has been modified’;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

c. het verspreiden van exemplaren van het Werk, het in het openbaar tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschikbaar stellen van het Werk, afzonderlijk en als deel van een Verzamelwerk; |Text has language= |Has retranslated text=3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly, and make available online the Work, separately and as part of a Collective Work;}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

c. het verspreiden van exemplaren van het Werk, het in het openbaar tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschikbaar stellen van het Werk, afzonderlijk en als deel van een Verzamelwerk;

{{#if: 3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly, and make available online the Work, separately and as part of a Collective Work;|

Re-translated text

3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly, and make available online the Work, separately and as part of a Collective Work;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

d. het verspreiden van exemplaren van Afgeleide werken, het in het openbaar te tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschikbaar stellen van Afgeleide werken; |Text has language= |Has retranslated text=3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly and to make available online the Derivative Work;}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

d. het verspreiden van exemplaren van Afgeleide werken, het in het openbaar te tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschikbaar stellen van Afgeleide werken;

{{#if: 3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly and to make available online the Derivative Work;|

Re-translated text

3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to distribute copies of, to display publicly, to perform publicly and to make available online the Derivative Work;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

e. het opvragen en hergebruiken van het Werk; |Text has language= |Has retranslated text=3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

e. to extract and re-utilize the Work;}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

e. het opvragen en hergebruiken van het Werk;

{{#if: 3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

e. to extract and re-utilize the Work;|

Re-translated text

3. License grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants the User a worldwide, royalty-free, non-exclusive License for the duration of the applicable intellectual property rights license to exercise the rights in the Work as stated below:

e. to extract and re-utilize the Work;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=De Gebruiker mag deze rechten uitoefenen met behulp van alle thans bekende media, dragers en formats. De Gebruiker is tevens gerechtigd om technische wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de rechten met behulp van andere media, dragers en formats uit te oefenen. |Text has language=

|Has retranslated text=The above rights may be exercised in all known media and formats. The User may also make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.}}
License section tag(s): License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

De Gebruiker mag deze rechten uitoefenen met behulp van alle thans bekende media, dragers en formats. De Gebruiker is tevens gerechtigd om technische wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de rechten met behulp van andere media, dragers en formats uit te oefenen.
{{#if: The above rights may be exercised in all known media and formats. The User may also make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.|

Re-translated text

The above rights may be exercised in all known media and formats. The User may also make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.

Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan de Licentiegever, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten die in de artikelen 4(f) en 4(g) worden genoemd. |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including, without limitation, the rights referred to in Articles 4(f) and 4(g).}}
License section tag(s): License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan de Licentiegever, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten die in de artikelen 4(f) en 4(g) worden genoemd.

{{#if: 3. License Grant.

All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including, without limitation, the rights referred to in Articles 4(f) and 4(g).|

Re-translated text

3. License Grant.
All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including, without limitation, the rights referred to in Articles 4(f) and 4(g).
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Licentieverlening.

Voor zover de Licentiegever op basis van het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn over uitsluitende rechten beschickt doet de Licentiegever afstand van deze rechten. |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

Insofar as the Licensor has exclusive rights under national laws implementing the European Database Directive, the latter shall waive such rights.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Licentieverlening.
Voor zover de Licentiegever op basis van het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn over uitsluitende rechten beschickt doet de Licentiegever afstand van deze rechten.

{{#if: 3. License Grant.

Insofar as the Licensor has exclusive rights under national laws implementing the European Database Directive, the latter shall waive such rights.|

Re-translated text

3. License Grant.
Insofar as the Licensor has exclusive rights under national laws implementing the European Database Directive, the latter shall waive such rights.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. De Gebruiker mag het Werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie,

Het voorgaande is tevens van toepassing op het Werk dat deel uitmaakt van een Verzamelwerk, maar dat houdt niet in dat het Verzamelwerk, afgezien van het Werk zelf, gebonden is aan de voorwaarden van deze Licentie. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work only under the terms of this License,

The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. De Gebruiker mag het Werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie,

Het voorgaande is tevens van toepassing op het Werk dat deel uitmaakt van een Verzamelwerk, maar dat houdt niet in dat het Verzamelwerk, afgezien van het Werk zelf, gebonden is aan de voorwaarden van deze Licentie.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work only under the terms of this License,

The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work only under the terms of this License,

The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. en de Gebruiker dient een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, deze Licentie toe te voegen aan elk exemplaar van het Werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. and the User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. en de Gebruiker dient een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, deze Licentie toe te voegen aan elk exemplaar van het Werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. and the User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. and the User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt.

De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder.

The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt.

De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder.

The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder.

The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk in sublicentie te geven. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not sublicense the Work.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk in sublicentie te geven.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not sublicense the Work.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not sublicense the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk te verspreiden, in het openbaar te tonen, op- of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk te verspreiden, in het openbaar te tonen, op- of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Indien de Gebruiker een Verzamelwerk maakt, dient deze, op verzoek van welke Licentiegever ook, de op grond van artikel 4(d) vereiste naamsvermelding uit het Verzamelwerk te verwijderen, voor zover praktisch mogelijk, conform het verzoek. Indien de Gebruiker een Afgeleid werk maakt, dient hij, op verzoek van welke Licentiegever ook, de op grond van artikel 4(d) vereiste naamsvermelding uit het Afgeleide werk te verwijderen, voorzover praktisch mogelijk, conform het verzoek. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If the User creates a Collective Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d). If the User creates a Derivative Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d).}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

a. Indien de Gebruiker een Verzamelwerk maakt, dient deze, op verzoek van welke Licentiegever ook, de op grond van artikel 4(d) vereiste naamsvermelding uit het Verzamelwerk te verwijderen, voor zover praktisch mogelijk, conform het verzoek. Indien de Gebruiker een Afgeleid werk maakt, dient hij, op verzoek van welke Licentiegever ook, de op grond van artikel 4(d) vereiste naamsvermelding uit het Afgeleide werk te verwijderen, voorzover praktisch mogelijk, conform het verzoek.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If the User creates a Collective Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d). If the User creates a Derivative Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d).|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If the User creates a Collective Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d). If the User creates a Derivative Work, upon notice from any Licensor the User must, to the extent practicable and as requested, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author as required under Article 4(d).
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. De Gebruiker mag het Afgeleide werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van (i) de voorwaarden van deze Licentie; (ii) een latere versie van deze Licentie met overeenkomstige Licentie-elementen; (iii) de (Unported) Creative Commons licentie of een Creative Commons jurisdictie-licentie (deze versie of een latere versie) met overeenkomstige Licentie-elementen (bv. een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Licentie 3.0 (Unported)) ('Toepasbare licentie').

Het voorgaande is tevens van toepassing op het Afgeleide werk dat deel uitmaakt van een Verzamelwerk, maar dat houdt niet in dat het Verzamelwerk, afgezien van het Afgeleide werk zelf, gebonden is aan de voorwaarden van de Toepasbare licentie. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only with due regard to (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (Unported)) (“Applicable License”).

The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of the Applicable License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. De Gebruiker mag het Afgeleide werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van (i) de voorwaarden van deze Licentie; (ii) een latere versie van deze Licentie met overeenkomstige Licentie-elementen; (iii) de (Unported) Creative Commons licentie of een Creative Commons jurisdictie-licentie (deze versie of een latere versie) met overeenkomstige Licentie-elementen (bv. een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Licentie 3.0 (Unported)) ('Toepasbare licentie').

Het voorgaande is tevens van toepassing op het Afgeleide werk dat deel uitmaakt van een Verzamelwerk, maar dat houdt niet in dat het Verzamelwerk, afgezien van het Afgeleide werk zelf, gebonden is aan de voorwaarden van de Toepasbare licentie.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only with due regard to (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (Unported)) (“Applicable License”).

The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of the Applicable License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only with due regard to (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (Unported)) (“Applicable License”).

The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. De Gebruiker dient een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, de Toepasbare licentie toe te voegen aan elk exemplaar of elke geluidsopname van het Afgeleide werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or each phonorecord of the Derivative Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. De Gebruiker dient een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, de Toepasbare licentie toe te voegen aan elk exemplaar of elke geluidsopname van het Afgeleide werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or each phonorecord of the Derivative Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or each phonorecord of the Derivative Work the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Afgeleide werken onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van de Toepasbare licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers om de rechten krachtens de Toepasbare licentie uit te oefenen worden beperkt. De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Afgeleide werken onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van de Toepasbare licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers om de rechten krachtens de Toepasbare licentie uit te oefenen worden beperkt. De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. The User must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Afgeleide werken te verspreiden, in het openbaar te tonen, op of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van de Toepasbare licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van de Afgeleide werken om de rechten krachtens de Toepasbare licentie uit te oefenen worden beperkt. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of the Applicable License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

b. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Afgeleide werken te verspreiden, in het openbaar te tonen, op of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van de Toepasbare licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van de Afgeleide werken om de rechten krachtens de Toepasbare licentie uit te oefenen worden beperkt.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of the Applicable License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. The User may not distribute, publicly display, publicly perform, or make available online the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of the Applicable License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Non-commercial (NC), Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

c. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de krachtens artikel 3 aan de Gebruiker verleende rechten uit te oefenen op een wijze die in de eerste plaats is bedoeld voor of is gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin. De uitwisseling van het Werk in ruil voor andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken door het delen van digitale bestanden (file-sharing) of anderszins zal niet worden beschouwd als zijnde bedoeld voor of gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin, met dien verstande dat er geen betaling of andersoortige financiële vergoeding plaatsvindt in verband met de uitwisseling van de door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. The User may not exercise any of the rights granted to the User in Article 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other works protected by intellectual property rights by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of works protected by intellectual property rights.}}
License section tag(s): Non-commercial (NC), Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

c. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de krachtens artikel 3 aan de Gebruiker verleende rechten uit te oefenen op een wijze die in de eerste plaats is bedoeld voor of is gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin. De uitwisseling van het Werk in ruil voor andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken door het delen van digitale bestanden (file-sharing) of anderszins zal niet worden beschouwd als zijnde bedoeld voor of gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin, met dien verstande dat er geen betaling of andersoortige financiële vergoeding plaatsvindt in verband met de uitwisseling van de door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. The User may not exercise any of the rights granted to the User in Article 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other works protected by intellectual property rights by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of works protected by intellectual property rights.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. The User may not exercise any of the rights granted to the User in Article 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other works protected by intellectual property rights by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of works protected by intellectual property rights.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

d. Indien de Gebruiker het Werk, Afgeleide Werken of Verzamelwerken verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert of on-line beschikbaar stelt, dient de Gebruiker, tenzij er sprake is van een verzoek als vermeld in lid 4(a), alle auteursrechtvermeldingen met betrekking tot het Werk te laten staan. Tevens dient de Gebruiker, op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium, de naam te vermelden van (i) de Maker (of zijn/haar pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld; en/of (ii) van (een) andere partij(en) (b.v. sponsor, uitgeverij, tijdschrift) indien de naamsvermelding van deze partij(en) ("Naamsvermeldingsgerechtigden") in de auteursrechtvermelding of algemene voorwaarden van de Licentiegever of op een andere redelijke wijze verplicht is gesteld door de Maker en/of de Licentiegever; de titel van het Werk indien deze wordt vermeld; voorzover redelijkerwijs toepasbaar de Uniform Resource Identifier, indien aanwezig, waarvan de Licentiegever heeft aangegeven dat deze bij het Werk hoort, tenzij de URI niet verwijst naar de auteursrechtvermeldingen of de licentie-informatie betreffende het Werk; in overeenstemming met artikel 3(b) in geval van een Afgeleid werk, door te verwijzen naar het gebruik van het Werk in het Afgeleide werk (bijvoorbeeld: 'De Franse vertaling van het Werk van de Maker' of 'Scenario gebaseerd op het Werk van de Maker'). De Gebruiker dient op redelijke wijze aan de in dit artikel genoemde vereisten te voldoen; echter, met dien verstande dat, in geval van een Afgeleid werk of een Verzamelwerk, de naamsvermeldingen in ieder geval geplaatst dienen te worden, indien er een naamsvermelding van alle makers van het Afgeleide werk of het Verzamelwerk geplaatst wordt dan als deel van die naamsvermeldingen, en op een wijze die in ieder geval even duidelijk is als de naamsvermeldingen van de overige makers. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online the Work or any Derivative Works or Collective Works, the User must, unless a request referred to in paragraph 4(a) is made, keep intact all copyright notices of the Work. The User must also, in a manner reasonable to the medium or means the User is utilizing, provide the name (i) of the Original Author (or pseudonym if applicable) if supplied; and/or of any other party or parties (e.g. a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution (“Attribution Parties”) in Licensor’s copyright notice, terms of service of by other reasonable means, the name of such party or parties; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; consistent with Article 3(b), in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g.: ‘French translation of the Work by Original Author’ or ‘Screenplay based on original Work by Original Author’). The acknowledgment required by this article may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such acknowledgments will appear where any other comparable authorship acknowledgments appear and in a manner at least as prominent as such other comparable references to the authorship.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

d. Indien de Gebruiker het Werk, Afgeleide Werken of Verzamelwerken verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert of on-line beschikbaar stelt, dient de Gebruiker, tenzij er sprake is van een verzoek als vermeld in lid 4(a), alle auteursrechtvermeldingen met betrekking tot het Werk te laten staan. Tevens dient de Gebruiker, op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium, de naam te vermelden van (i) de Maker (of zijn/haar pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld; en/of (ii) van (een) andere partij(en) (b.v. sponsor, uitgeverij, tijdschrift) indien de naamsvermelding van deze partij(en) ("Naamsvermeldingsgerechtigden") in de auteursrechtvermelding of algemene voorwaarden van de Licentiegever of op een andere redelijke wijze verplicht is gesteld door de Maker en/of de Licentiegever; de titel van het Werk indien deze wordt vermeld; voorzover redelijkerwijs toepasbaar de Uniform Resource Identifier, indien aanwezig, waarvan de Licentiegever heeft aangegeven dat deze bij het Werk hoort, tenzij de URI niet verwijst naar de auteursrechtvermeldingen of de licentie-informatie betreffende het Werk; in overeenstemming met artikel 3(b) in geval van een Afgeleid werk, door te verwijzen naar het gebruik van het Werk in het Afgeleide werk (bijvoorbeeld: 'De Franse vertaling van het Werk van de Maker' of 'Scenario gebaseerd op het Werk van de Maker'). De Gebruiker dient op redelijke wijze aan de in dit artikel genoemde vereisten te voldoen; echter, met dien verstande dat, in geval van een Afgeleid werk of een Verzamelwerk, de naamsvermeldingen in ieder geval geplaatst dienen te worden, indien er een naamsvermelding van alle makers van het Afgeleide werk of het Verzamelwerk geplaatst wordt dan als deel van die naamsvermeldingen, en op een wijze die in ieder geval even duidelijk is als de naamsvermeldingen van de overige makers.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online the Work or any Derivative Works or Collective Works, the User must, unless a request referred to in paragraph 4(a) is made, keep intact all copyright notices of the Work. The User must also, in a manner reasonable to the medium or means the User is utilizing, provide the name (i) of the Original Author (or pseudonym if applicable) if supplied; and/or of any other party or parties (e.g. a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution (“Attribution Parties”) in Licensor’s copyright notice, terms of service of by other reasonable means, the name of such party or parties; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; consistent with Article 3(b), in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g.: ‘French translation of the Work by Original Author’ or ‘Screenplay based on original Work by Original Author’). The acknowledgment required by this article may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such acknowledgments will appear where any other comparable authorship acknowledgments appear and in a manner at least as prominent as such other comparable references to the authorship.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If the User distributes, publicly displays, publicly performs, or makes available online the Work or any Derivative Works or Collective Works, the User must, unless a request referred to in paragraph 4(a) is made, keep intact all copyright notices of the Work. The User must also, in a manner reasonable to the medium or means the User is utilizing, provide the name (i) of the Original Author (or pseudonym if applicable) if supplied; and/or of any other party or parties (e.g. a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution (“Attribution Parties”) in Licensor’s copyright notice, terms of service of by other reasonable means, the name of such party or parties; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; consistent with Article 3(b), in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g.: ‘French translation of the Work by Original Author’ or ‘Screenplay based on original Work by Original Author’). The acknowledgment required by this article may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such acknowledgments will appear where any other comparable authorship acknowledgments appear and in a manner at least as prominent as such other comparable references to the authorship.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

d. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de Gebruiker uitsluitend gebruik mag maken van de naamsvermelding op de in dit artikel omschreven wijze teneinde te voldoen aan de naamsvermeldingsverplichting en, door gebruikmaking van zijn rechten krachtens deze Licentie, is het de Gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze de indruk te wekken dat er sprake is van enig verband met, sponsorschap van of goedkeuring van de (toepasselijke) Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden van de Gebruiker of diens gebruik van het Werk, zonder de afzonderlijke, uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, the User may only use the acknowledgment required by this article for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising the User’s rights under this License, the User may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the (applicable) Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of the User or his use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

d. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de Gebruiker uitsluitend gebruik mag maken van de naamsvermelding op de in dit artikel omschreven wijze teneinde te voldoen aan de naamsvermeldingsverplichting en, door gebruikmaking van zijn rechten krachtens deze Licentie, is het de Gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze de indruk te wekken dat er sprake is van enig verband met, sponsorschap van of goedkeuring van de (toepasselijke) Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden van de Gebruiker of diens gebruik van het Werk, zonder de afzonderlijke, uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, the User may only use the acknowledgment required by this article for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising the User’s rights under this License, the User may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the (applicable) Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of the User or his use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, the User may only use the acknowledgment required by this article for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising the User’s rights under this License, the User may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the (applicable) Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of the User or his use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

e. Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat de hierboven vermelde beperkingen (lid 4(a), lid 4(b), lid 4(c) en lid 4(d)) niet van toepassing zijn op die onderdelen van het Werk die geacht worden te vallen onder de definitie van het 'Werk' zoals vermeld in deze Licentie uitsluitend omdat zij voldoen aan de criteria van het sui generis databankenrecht krachtens het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For the avoidance of doubt, it must be noted that the aforementioned restrictions (paragraph 4(a), paragraph 4(b), paragraph 4(c) and paragraph (d) do not apply to those parts of the Work that are deemed to fall under the definition of the ‘Work’ as stated in this License solely on account of compliance with the criteria of the sui generis database law under national law implementing the European Database Directive.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

e. Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat de hierboven vermelde beperkingen (lid 4(a), lid 4(b), lid 4(c) en lid 4(d)) niet van toepassing zijn op die onderdelen van het Werk die geacht worden te vallen onder de definitie van het 'Werk' zoals vermeld in deze Licentie uitsluitend omdat zij voldoen aan de criteria van het sui generis databankenrecht krachtens het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For the avoidance of doubt, it must be noted that the aforementioned restrictions (paragraph 4(a), paragraph 4(b), paragraph 4(c) and paragraph (d) do not apply to those parts of the Work that are deemed to fall under the definition of the ‘Work’ as stated in this License solely on account of compliance with the criteria of the sui generis database law under national law implementing the European Database Directive.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. For the avoidance of doubt, it must be noted that the aforementioned restrictions (paragraph 4(a), paragraph 4(b), paragraph 4(c) and paragraph (d) do not apply to those parts of the Work that are deemed to fall under the definition of the ‘Work’ as stated in this License solely on account of compliance with the criteria of the sui generis database law under national law implementing the European Database Directive.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

f. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat:

i. Niet voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van niet voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot thuiskopieën) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk;
ii. Voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot leenrechten) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij commercieel gebruik van het Werk. De Licentiegever doet daarentegen afstand van het recht om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechten organisatie) bij niet-commercieel gebruik van het Werk;
iii. Collectief rechtenbeheer. De Licentiegever afstand doet van het recht om vergoedingen te innen (zelfstandig of, indien de Licentiegever lid is van een auteursrechtenorganisatie, door middel van die organisatie) bij niet-commercieel gebruik van het Werk. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om vergoedingen te innen (zelfstandig of, indien de Licentiegever lid is van een auteursrechtenorganisatie, door middel van die organisatie) bij commercieel gebruik van het Werk.

|Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For the avoidance of doubt, it must be noted that:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In the event of non-waivable compulsory license schemes (e.g. for private use copies) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) both for commercial and non-commercial use of the Work;
ii. Waivable Compulsory License Schemes. In the event of waivable compulsory license schemes (e.g. for lending rights) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for commercial use of the Work. The Licensor waives the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for non-commercial use of the Work;
iii. Collective rights management. The Licensor waives the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for non-commercial use of the Work. The Licensor reserves the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for commercial use of the Work.}}
License section tag(s): Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

f. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat:

i. Niet voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van niet voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot thuiskopieën) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk;
ii. Voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot leenrechten) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij commercieel gebruik van het Werk. De Licentiegever doet daarentegen afstand van het recht om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechten organisatie) bij niet-commercieel gebruik van het Werk;
iii. Collectief rechtenbeheer. De Licentiegever afstand doet van het recht om vergoedingen te innen (zelfstandig of, indien de Licentiegever lid is van een auteursrechtenorganisatie, door middel van die organisatie) bij niet-commercieel gebruik van het Werk. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om vergoedingen te innen (zelfstandig of, indien de Licentiegever lid is van een auteursrechtenorganisatie, door middel van die organisatie) bij commercieel gebruik van het Werk.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For the avoidance of doubt, it must be noted that:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In the event of non-waivable compulsory license schemes (e.g. for private use copies) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) both for commercial and non-commercial use of the Work;
ii. Waivable Compulsory License Schemes. In the event of waivable compulsory license schemes (e.g. for lending rights) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for commercial use of the Work. The Licensor waives the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for non-commercial use of the Work;
iii. Collective rights management. The Licensor waives the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for non-commercial use of the Work. The Licensor reserves the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for commercial use of the Work.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. For the avoidance of doubt, it must be noted that:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In the event of non-waivable compulsory license schemes (e.g. for private use copies) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) both for commercial and non-commercial use of the Work;
ii. Waivable Compulsory License Schemes. In the event of waivable compulsory license schemes (e.g. for lending rights) the Licensor reserves the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for commercial use of the Work. The Licensor waives the right to collect such royalties (whether or not through a collecting society) for non-commercial use of the Work;
iii. Collective rights management. The Licensor waives the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for non-commercial use of the Work. The Licensor reserves the right to collect royalties (independently, or where the Licensor is a member of a collective rights management organization through that organization) for commercial use of the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights/Author's rights, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

g. De in artikel 3 verleende rechten moeten worden uitgeoefend met inachtneming van het morele recht van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, indien en voor zover de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) op grond van een op hem van toepassing zijnde wettelijke bepaling geen afstand kan doen van dat morele recht. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. The rights granted in Article 3 must be exercised with due regard to the moral rights of the Original Author (and/or the performer) to oppose any distortion, mutilation or other impairment of the Work that could be prejudicial to the name or reputation of the Original Author (and/or the performer) or to his dignity as such if and insofar as the Original Author (and/or the performer) cannot waive that moral right under the applicable legal provisions.}}
License section tag(s): Moral Rights/Author's rights, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen.
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

g. De in artikel 3 verleende rechten moeten worden uitgeoefend met inachtneming van het morele recht van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, indien en voor zover de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) op grond van een op hem van toepassing zijnde wettelijke bepaling geen afstand kan doen van dat morele recht.

{{#if: 4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. The rights granted in Article 3 must be exercised with due regard to the moral rights of the Original Author (and/or the performer) to oppose any distortion, mutilation or other impairment of the Work that could be prejudicial to the name or reputation of the Original Author (and/or the performer) or to his dignity as such if and insofar as the Original Author (and/or the performer) cannot waive that moral right under the applicable legal provisions.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The License granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. The rights granted in Article 3 must be exercised with due regard to the moral rights of the Original Author (and/or the performer) to oppose any distortion, mutilation or other impairment of the Work that could be prejudicial to the name or reputation of the Original Author (and/or the performer) or to his dignity as such if and insofar as the Original Author (and/or the performer) cannot waive that moral right under the applicable legal provisions.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Representations/Warranties/Disclaimers |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=5. Garantie en vrijwaring.

TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT DE LICENTIEGEVER HET WERK BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT. |Text has language= |Has retranslated text=5. Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, THE LICENSOR PUTS THE WORK AT PUBLIC DISPOSAL AS-IS, WITHOUT ANY WARRANTY, EITHER DIRECTLY, INDIRECTLY OR OTHERWISE, REGARDING THE WORK, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OR ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.}}
License section tag(s): Representations/Warranties/Disclaimers

Section Text {{#if:|()|}}

5. Garantie en vrijwaring.
TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT DE LICENTIEGEVER HET WERK BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

{{#if: 5. Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, THE LICENSOR PUTS THE WORK AT PUBLIC DISPOSAL AS-IS, WITHOUT ANY WARRANTY, EITHER DIRECTLY, INDIRECTLY OR OTHERWISE, REGARDING THE WORK, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OR ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.|

Re-translated text

5. Warranties and Disclaimer
UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, THE LICENSOR PUTS THE WORK AT PUBLIC DISPOSAL AS-IS, WITHOUT ANY WARRANTY, EITHER DIRECTLY, INDIRECTLY OR OTHERWISE, REGARDING THE WORK, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OR ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Damages/Remedies, Liability/Consumer law |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=6. Beperking van de aansprakelijkheid.

DE LICENTIEGEVER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN DE LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT. |Text has language= |Has retranslated text=6. Limitation on Liability

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, AND EXCEPT FOR THE DAMAGES ARISING FROM LIABILITY TO A THIRD PARTY RESULTING FROM BREACH OF THE WARRANTIES IN ARTICLE 5, IN NO EVENT DOES THE LICENSOR ACCEPT ANY LIABILITY WHATSOEVER VIS-À-VIS THE USER FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.}}
License section tag(s): Damages/Remedies, Liability/Consumer law

Section Text {{#if:|()|}}

6. Beperking van de aansprakelijkheid.
DE LICENTIEGEVER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN DE LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

{{#if: 6. Limitation on Liability

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, AND EXCEPT FOR THE DAMAGES ARISING FROM LIABILITY TO A THIRD PARTY RESULTING FROM BREACH OF THE WARRANTIES IN ARTICLE 5, IN NO EVENT DOES THE LICENSOR ACCEPT ANY LIABILITY WHATSOEVER VIS-À-VIS THE USER FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.|

Re-translated text

6. Limitation on Liability
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, AND EXCEPT FOR THE DAMAGES ARISING FROM LIABILITY TO A THIRD PARTY RESULTING FROM BREACH OF THE WARRANTIES IN ARTICLE 5, IN NO EVENT DOES THE LICENSOR ACCEPT ANY LIABILITY WHATSOEVER VIS-À-VIS THE USER FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Termination |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=7. Beëindiging

a. Deze Licentie en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze Licentie. De licenties van natuurlijke personen of rechtspersonen die Verzamelwerken hebben ontvangen van de Gebruiker krachtens deze Licentie blijven echter in stand zolang dergelijke natuurlijke personen of rechtspersonen zich houden aan de voorwaarden van die licenties. Na de beëindiging van deze Licentie blijven artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 onverminderd van kracht.

b. Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden wordt de Licentie verleend voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op het Werk. De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie (verplicht) is verleend) tot gevolg heeft, en deze Licentie onverminderd van kracht blijft tenzij zij op de in lid a omschreven wijze wordt beëindigd. |Text has language= |Has retranslated text=7. Termination

a. This License and the ancillary rights and obligations will terminate automatically upon any breach by the User of the terms of this License. Natural and legal persons who have received Derivative Works or Collective Works from the User under this License, however, will not have their licenses terminated provided such natural or legal persons remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7 and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license put at disposal here is valid for the duration of the applicable intellectual property rights in the Work. Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.}}
License section tag(s): Termination

Section Text {{#if:|()|}}

7. Beëindiging

a. Deze Licentie en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze Licentie. De licenties van natuurlijke personen of rechtspersonen die Verzamelwerken hebben ontvangen van de Gebruiker krachtens deze Licentie blijven echter in stand zolang dergelijke natuurlijke personen of rechtspersonen zich houden aan de voorwaarden van die licenties. Na de beëindiging van deze Licentie blijven artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 onverminderd van kracht.

b. Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden wordt de Licentie verleend voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op het Werk. De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie (verplicht) is verleend) tot gevolg heeft, en deze Licentie onverminderd van kracht blijft tenzij zij op de in lid a omschreven wijze wordt beëindigd.

{{#if: 7. Termination

a. This License and the ancillary rights and obligations will terminate automatically upon any breach by the User of the terms of this License. Natural and legal persons who have received Derivative Works or Collective Works from the User under this License, however, will not have their licenses terminated provided such natural or legal persons remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7 and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license put at disposal here is valid for the duration of the applicable intellectual property rights in the Work. Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.|

Re-translated text

7. Termination

a. This License and the ancillary rights and obligations will terminate automatically upon any breach by the User of the terms of this License. Natural and legal persons who have received Derivative Works or Collective Works from the User under this License, however, will not have their licenses terminated provided such natural or legal persons remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7 and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license put at disposal here is valid for the duration of the applicable intellectual property rights in the Work. Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diversen

a. Elke keer dat de Gebruiker het Werk of een Verzamelwerk verspreidt of on-line beschikbaar stelt, biedt de Licentiegever de ontvanger een licentie op het Werk aan volgens de algemene voorwaarden van deze Licentie. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

a. Each time the User distributes or makes available online the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diversen
a. Elke keer dat de Gebruiker het Werk of een Verzamelwerk verspreidt of on-line beschikbaar stelt, biedt de Licentiegever de ontvanger een licentie op het Werk aan volgens de algemene voorwaarden van deze Licentie.

{{#if: 8. Miscellaneous

a. Each time the User distributes or makes available online the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
a. Each time the User distributes or makes available online the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diversen
b. Elke keer dat de Gebruiker een Afgeleid werk verspreidt of on-line beschikbaar stelt, biedt de Licentiegever de ontvanger een licentie op het oorspronkelijke werk aan volgens de algemene voorwaarden van deze Licentie. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

b. Each time the User distributes or makes available online a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diversen
b. Elke keer dat de Gebruiker een Afgeleid werk verspreidt of on-line beschikbaar stelt, biedt de Licentiegever de ontvanger een licentie op het oorspronkelijke werk aan volgens de algemene voorwaarden van deze Licentie.

{{#if: 8. Miscellaneous

b. Each time the User distributes or makes available online a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
b. Each time the User distributes or makes available online a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to the User under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Severability |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diversen

c. Indien enige bepaling van deze Licentie nietig of niet rechtens afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze Licentie volledig van kracht blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal, zonder tussenkomst van de partijen, worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.}}
License section tag(s): Severability

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diversen
c. Indien enige bepaling van deze Licentie nietig of niet rechtens afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze Licentie volledig van kracht blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal, zonder tussenkomst van de partijen, worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen.

{{#if: 8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Waiver |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diversen

d. Een verklaring van afstand van in deze Licentie verleende rechten of een wijziging van de voorwaarden van deze Licentie dient schriftelijk te geschieden en getekend te zijn door de partij die verantwoordelijk is voor de verklaring van afstand respectievelijk de partij wiens toestemming voor de wijziging is vereist. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.}}
License section tag(s): Waiver

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diversen
d. Een verklaring van afstand van in deze Licentie verleende rechten of een wijziging van de voorwaarden van deze Licentie dient schriftelijk te geschieden en getekend te zijn door de partij die verantwoordelijk is voor de verklaring van afstand respectievelijk de partij wiens toestemming voor de wijziging is vereist.

{{#if: 8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Modification of agreement |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diversen

e. Deze Licentie bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het in licentie gegeven Werk. Er zijn geen andere afspraken gemaakt met betrekking tot het Werk. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende bepalingen die worden vermeld in mededelingen van de Gebruiker. Deze licentie kan uitsluitend worden gewijzigd met de wederzijdse, schriftelijke instemming van de Licentiegever en de Gebruiker. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no further agreements with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from the User. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and the User.}}
License section tag(s): Modification of agreement

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diversen
e. Deze Licentie bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het in licentie gegeven Werk. Er zijn geen andere afspraken gemaakt met betrekking tot het Werk. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende bepalingen die worden vermeld in mededelingen van de Gebruiker. Deze licentie kan uitsluitend worden gewijzigd met de wederzijdse, schriftelijke instemming van de Licentiegever en de Gebruiker.

{{#if: 8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no further agreements with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from the User. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and the User.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no further agreements with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from the User. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and the User.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=Aansprakelijkheid en merkrechten van Creative Commons

Creative Commons is geen partij bij deze Licentie en stelt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. Creative Commons kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden jegens de Gebruiker of derden voor enigerlei schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige algemene, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze Licentie. Onverminderd het bepaalde in de twee (2) voorgaande volzinnen is Creative Commons gebonden aan alle rechten en verplichtingen van de Licentiegever indien Creative Commons zichzelf uitdrukkelijk kenbaar gemaakt heeft als de Licentiegever krachtens deze Licentie.

Met uitzondering van het beperkte doel om iedereen erop te wijzen dat het Werk in licentie is gegeven krachtens de CCPL, geeft Creative Commons aan geen van de partijen toestemming om gebruik te maken van de merknaam 'Creative Commons', enige daarmee verband houdende merknamen dan wel het logo van Creative Commons gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Commons. Het geoorloofde gebruik dient in overeenstemming te zijn met de alsdan geldende richtlijnen betreffende het gebruik van merknamen van Creative Commons zoals die bekend worden gemaakt op de website of anderszins van tijd tot tijd, desgevraagd, ter beschikking worden gesteld. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat deze merkrechtelijke beperking geen deel uitmaakt van de Licentie. |Text has language= |Has retranslated text=Liability and trademark rights of Creative Commons

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons accepts no liability whatsoever vis-à-vis the User or any party for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have the rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark ‘Creative Commons’ or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons’ then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Aansprakelijkheid en merkrechten van Creative Commons

Creative Commons is geen partij bij deze Licentie en stelt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. Creative Commons kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden jegens de Gebruiker of derden voor enigerlei schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige algemene, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze Licentie. Onverminderd het bepaalde in de twee (2) voorgaande volzinnen is Creative Commons gebonden aan alle rechten en verplichtingen van de Licentiegever indien Creative Commons zichzelf uitdrukkelijk kenbaar gemaakt heeft als de Licentiegever krachtens deze Licentie.

Met uitzondering van het beperkte doel om iedereen erop te wijzen dat het Werk in licentie is gegeven krachtens de CCPL, geeft Creative Commons aan geen van de partijen toestemming om gebruik te maken van de merknaam 'Creative Commons', enige daarmee verband houdende merknamen dan wel het logo van Creative Commons gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Commons. Het geoorloofde gebruik dient in overeenstemming te zijn met de alsdan geldende richtlijnen betreffende het gebruik van merknamen van Creative Commons zoals die bekend worden gemaakt op de website of anderszins van tijd tot tijd, desgevraagd, ter beschikking worden gesteld. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat deze merkrechtelijke beperking geen deel uitmaakt van de Licentie.

{{#if: Liability and trademark rights of Creative Commons

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons accepts no liability whatsoever vis-à-vis the User or any party for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have the rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark ‘Creative Commons’ or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons’ then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.|

Re-translated text

Liability and trademark rights of Creative Commons

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons accepts no liability whatsoever vis-à-vis the User or any party for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have the rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark ‘Creative Commons’ or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons’ then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor has all rights necessary to license work |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor has all rights necessary to license work

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Consumer Law |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Consumer Law

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Private Law/Forum Selection |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Private Law/Forum Selection

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Other/Jurisdiction Specific |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Other/Jurisdiction Specific

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}