Licenses/by-nc-sa/3.0/LegalText (Ukranian)

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

Примітка: Даний переклад тексту ліцензії не є офіційним. Це робочий варіант перекладу ліцензії Creative Commons BY-NC-SA 3.0 (Unported), лінгвістично адаптований, враховуючи особливості українського законодавства. До даного тексту можна додати коментарі та пропозиції за цим посиланням [1]

Із зазначенням авторства – Некомерційна – Розповсюдження на тих самих умовах 3.0

CREATIVE COMMONS CORPORATION НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ ТА НЕ НАДАЄ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ ПОРОДЖУЄ ПРАВОВІДНОСИН З ПРИВОДУ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ. CREATIVE COMMONS НАДАЄ ДАНИЙ ТЕКСТ ЛІЦЕНЗІЇ НА УМОВАХ «ЯК Є». CREATIVE COMMONS НЕ ДАЄ ЯКИХ-НЕБУДЬ ГАРАНТІЙ ЩОДО ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ТА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.

Ліцензія

ТВІР (ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ) НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ДАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS (ДАЛІ “CCPL” АБО “ЛІЦЕНЗІЯ”). ТВІР ОХОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА/АБО ІНШИМ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ТВОРУ З ПОРУШЕННЯМ УМОВ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО – ЗАБОРОНЕНО.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЯКІ-НЕБУДЬ З ВКАЗАНИХ ТУТ ПРАВ НА ТВІР, ВИ ПРИЙМАЄТЕ УМОВИ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ. ДАНА ЛІЦЕНЗІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ДОГОВОРОМ, ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ ВАМ ВКАЗАНІ ТУТ ПРАВА, ЗА УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ВАМИ УМОВ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ.

1. Визначення

a. «Похідний Твір» – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору (в т.ч. видозміна фонограми/відеограми)) чи його творчим перекладом на іншу мову(до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів), за винятком Твору, що є Збірником, і який не розглядається у даній Ліцензії як Похідний Твір. Щоб уникнути непорозумінь, коли Твір є музичним твором, виконанням або фонограмою, синхронізація Твору в часовому зв’язку з рухомими зображеннями (“синхронізація”), вважається Похідним Твором за умовами даної Ліцензії.

b. «Збірник» – зібрання літературних або художніх творів, наприклад, енциклопедії і антології, або виконань, фонограм або програм мовлення, або інших творів або тем, крім творів, перерахованих нижче в Пункті 1(g), які внаслідок підбору та розташування їхнього змісту становлять інтелектуальний витвір, в який Твір включається у повному обсязі в незмінному вигляді разом з однією або кількома іншими композиціями, кожна з яких є окремим та незалежним Твором, зібрані всі разом в загальне ціле. Твір, що є Збірником, не розглядатиметься як Похідний Твір (як визначено вище) за умовами даної Ліцензії.

с. «Розповсюдження» – дія, за допомогою якої примірники твору Твору або Похідного Твору стають доступними суспільству, переходять у власність, за допомогою продажу або іншої передачі права власності.

d. «Елементи Ліцензії» – це наступні головні ліцензійні атрибути, вибрані Ліцензіаром і вказані в заголовку даної Ліцензії: Із зазначенням авторства, Некомерційна, Розповсюдження на тих самих умовах.

e. «Ліцензіар» – особа, особи, організація або організації, що пропонують Твір на умовах даної Ліцензії і котрі є суб’єктами авторських та/або суміжних прав на Твір.

f. «Автор Оригіналу» – літературного або художнього твору – особа, особи, організація або організації, які створили Твір або, у разі неможливості визначення особи або організації, видавець; (i) у випадку виконання – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів; (ii) у випадку фонограми – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків; (iii) у випадку програми мовлення – організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій).

g. «Твір» – літературний та/або художній твір, пропонований відповідно до умов даної Ліцензії, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку роботу у сфері літератури, науки і мистецтва, в будь-якому, в т.ч. цифровому, вигляді або формі вираження, у вигляді книги, брошури або іншої письмової форми; лекція, промова, проповідь або іншій твір того ж роду; драматичний або драматично-музичний твір; хореографічний твір або пантоміма; музична композиція зі словами або без; кінематографічний твір і твори, створені аналогічним кінематографічному способом; твір креслення, живопису, архітектури, скульптури, гравюри та літографії; фотографічний твір і твори створені аналогічним фотографічному способом; твір прикладного мистецтва; ілюстрація, карта, план, ескіз або тривимірний твір, який стосується географії, топографії, архітектури або науки; виконання; програма мовлення; фонограми; відеограма; компіляції даних (бази даних) в тому обсязі, в якому вони захищаються законодавством як твір; або твір, який виконує артист вар’єте або цирку в тому обсязі, в якому він не може розглядатися як літературний або художній твір.

h. «Ви» – ліцензіат – особа або організація, що користується правами відповідно до даної Ліцензії і яка раніше не порушувала умов даної Ліцензії щодо Твору, або та, що отримала прямий дозвіл від Ліцензіара на використання прав відповідно до даної Ліцензії незважаючи на попередні порушення.

i. «Публічне Виконання» – представлення Твору в живому виконанні та передача публіці цього живого виконання за допомогою будь-яких засобів або способів, зокрема дротовим або бездротовими способами або представлення в цифровому вигляді; дії, внаслідок яких Твір стає доступним суспільству настільки, що особи можуть отримувати доступ до Твору з місця і в місці, обраному ними самостійно; представлення Твору публіці за допомогою будь-яких засобів або способів, у тому числі в цифровому вигляді; трансляція і ретрансляція Твору будь-якими засобами, включаючи знаки, звуки або зображення.

j. «Відтворення» – виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.

2. Сумлінне використання прав. Ніщо в цій Ліцензії не спрямоване на зменшення, обмеження або заборону будь-яких випадків вільного використання які витікають із винятків або обмежень у дії авторського права, передбачених чинним законом про авторське право або іншими законами.

3. Надання Ліцензії. Відповідно до умов даної Ліцензії, Ліцензіар цим надає Вам теріторіально-необмежену, позбавлену авторських відрахувань, невиключну, безстрокову (на термін дії авторського права) ліцензію на використання наступних прав щодо Твору:

a. відтворення Твору, включення Твору до одного або декількох Збірників, а також Відтворення Твору включеного в Збірники.

b. створення та Відтворення Похідних Творів за умови, що будь-який такий Похідний Твір, у тому числі будь-який переклад на будь-якому носії має явне позначення, розмежування або іншу ідентифікацію того, що у первинний Твір внесені зміни. Наприклад, переклад може бути позначений “Первинний твір був перекладений з англійської мови на іспанську” або зміна може позначатися “Первинний твір був змінений”.

c. Розповсюдження та Публічне Виконання Твору, у тому числі у складі Збірників; та

d. Розповсюдження та Публічне Виконання Похідних Творів.

Вищеперелічені права можуть бути використані відносно будь-яких носіїв та форматів, як нині відомих, так і розроблених в майбутньому. Вищеперелічені права включають право вносити зміни, технічно необхідні для реалізації прав відносно інших носіїв і форматів. Всі права, не надані Ліцензіаром явно, захищені даною Ліцензією, включаючи, але не обмежуючись, правами викладеними в пунктах “e” та “f” Розділу 4.

4. Умови чинності ліцензії. Ліцензія, що надається вище, в Розділі 3, прямо залежить від і обмежується наступним:

a. Ви можете здійснювати Розповсюдження або Публічне Виконання Твору лише відповідно до умов даної Ліцензії. Ви повинні включити копію цієї Ліцензії або інформацію про управління правами з посиланням на цю Ліцензію у кожен примірник Твору, який Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте (за винятком виконання наживо). Ви не в праві пропонувати або нав’язувати які-небудь умови відносно Твору, обмежуючи умови даної Ліцензії або спроможність реалізації прав одержувача Твору, надані одержувачу відповідно до умов даної Ліцензії. Ви не можете субліцензувати Твір. Ви повинні зберігати незмінними всі повідомлення, що стосуються даної Ліцензії та відмови від гарантій, у кожному примірнику Твору, який Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте. Коли Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Твір, Ви не можете накладати на Твір будь-які технічні засоби захисту, що обмежують спроможність одержувача Твору від Вас реалізовувати права, надані даному одержувачу відповідно до умов даної Ліцензією. Даний Пункт 4(а) застосовується до Твору, включеного в Збірник, але це не вимагає від Збірника, за винятком самого Твору, відповідності умовам даної Ліцензії. Якщо ви створюєте Збірник, то на вимогу будь-якого Ліцензіара Ви повинні, наскільки це можливо, видалити зі Збірника будь-яке посилання, передбачене Пунктом 4(d), відповідно до вимог Ліцензіара. Якщо ви створюєте Похідний Твір, то на вимогу будь-якого Ліцензіара Ви повинні, наскільки це можливо, видалити з Похідного Твору будь-яке посилання, передбачене Пунктом 4(d), відповідно до вимог Ліцензіара.

b. Ви можете здійснювати Розповсюдження або Публічне Виконання Похідного Твору лише: (i) на умовах даної Ліцензії; (ii) на умовах більш пізньої версії даної Ліцензії, співпадаючою Елементами Ліцензії із даною Ліцензією; (iii) на умовах національної версії ліцензії Creative Commons (цієї або пізнішої версії), що містить ті ж самі Елементи Ліцензії, що і дана Ліцензія (наприклад, Із зазначенням авторства – Некомерційна – Розповсюдження на тих самих умовах, версія 3.0 США) (“Ліцензія, що застосовуеться”). Ви повинні включати копію Ліцензії або інформацію про управління правами, що вказує на дану Ліцензію, в кожну копію кожного Похідного Твору, яку Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте. Ви не можете обтяжувати використання Похідного Твору будь-якими умовами, які обмежують умови Ліцензії, що застосовується, або права одержувача Похідного Твору, надані одержувачеві, відповідно до положень Ліцензії, що застосовується. Ви повинні зберегти у недоторканості всі повідомлення, що відносяться до Ліцензії, що застосовується, і відмову від гарантій у всіх копіях Твору які вважатимуться Похідним Твором, які Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте. Коли Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Похідний Твір, Ви не можете застосовувати відносно Похідного Твору жодні технічні засоби захисту, що обмежують можливість одержувача Похідного Твору від Вас користуватися правами наданими даному одержувачеві відповідно до умов Ліцензії, що застосовується. Даний пункт “b” Розділу 4 застосовується і до Похідного Твору, що входить до складу Збірника Творів але це не вимагає від Збірника Творів, за винятком власне Похідного Твору, відповідності умовам Ліцензії, що застосовується.

c. Ви не можете користуватися яким-небудь з прав, наданих Вам вище, в Розділі 3, у будь-якому вигляді, якщо це безпосередньо спрямовано на отримання комерційної вигоди або часткової грошової компенсації. Обмін даного Твору на інші твори, що охороняються авторським правом, за допомогою цифрового обміну файлами або іншим чином не розглядається як пряме отримання комерційної вигоди або часткової грошової компенсації, за умови відсутності яких-небудь виплат чи будь-яких грошових компенсацій пов’язаних з обміном творами, що охороняються авторським правом.

d. Якщо Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Твір або який-небудь Похідний Твір або Збірник, Ви повинні, якщо не було зроблено вимоги відповідно до Пункту 4 (а), зберігати незмінними всі повідомлення про авторське право на Твір та забезпечувати використовуваними Вами засобами та способами: (i). ім’я Автора Оригіналу (або псевдонім, якщо застосовується він) якщо такі зазначені, та/або якщо Автор Оригіналу та/або Ліцензіар визначає іншу сторону або сторони (наприклад, організацію-спонсора, видавничу організацію, журнал) для зазначення авторства (“Сторони Атрибуції”) в повідомленні про авторське право Ліцензіара, умовах використання або іншими розумними засобами, назви такої сторони або сторін; (ii). назву Твору, якщо вона наявна; (iii). в межах розумного, інформацію про управління правами, якщо така є, визначену Ліцензіаром як пов’язана із Твором, за винятком інформації про управління правами, що не містить повідомлення про авторське право або інформацію про ліцензування Твору; і (iv). відповідно до Пункту 3 (b), у разі Похідного Твору, зазначення, що ідентифікує використання Твору в Похідному Творі (наприклад, “французький переклад Твору Автора Оригіналу,” або “Сценарій ґрунтується на оригінальному Творі Автора Оригіналу”). Зазначення, що вимагається Пунктом 4 (b), може бути реалізоване будь-яким розумним способом; за умови, що у випадку Похідного Твору або Збірника, це зазначення, як мінімум, знаходитиметься там само, де знаходиться будь-яке інше зазначення інших авторів і способом, принаймні настільки ж помітним як зазначення інших авторів. Щоб уникнути непорозумінь: Ви можете використовувати зазначення, що вимагається цим Розділом, лише з метою зазначення авторства відповідно до порядку, викладеного вище і, реалізовуючи Ваші права згідно даної Ліцензії, Ви не можете прямо або побічно вказувати факти підтримки, та/або спонсорування Вами Автора Оригіналу, Ліцензіара та/або Сторін Атрибуції, належним Вам або Вашому використанню Твору чином, без окремого, попереднього, викладеного письмово дозволу Автора Оригіналу, Ліцензіара та/або Сторін Атрибуції.

e. Щоб уникнути непорозумінь:

i. Схеми Відмовних Примусових Ліцензій. У тих юрисдикціях, в яких відмовитися від права стягувати авторські відрахування внаслідок яких-небудь вимушених або примусових схем ліцензування можливо, Ліцензіар залишає за собою виняткове право на збір таких авторських відрахувань за будь-яке використання Вами прав, наданих відповідно до даної Ліцензії, якщо Ви використовуєте ці права інакше, ніж це дозволено при некомерційному використанні в пункті “c” Розділу 4, в інших же випадках відмовляється від права стягувати авторські відрахування за допомогою яких-небудь вимушених або примусових схем ліцензування; І,

ii. Добровільні Схеми Ліцензій. Ліцензіар залишає за собою право на збір авторських відрахувань, або індивідуально, або, якщо Ліцензіар є членом організації по збору відрахувань, яка управляє добровільними схемами ліцензування, через дану організацію, за будь-яке використання Вами прав, інакше, ніж це дозволено при некомерційному використанні в пункті “c” Розділу 4.

f. Якщо інше не узгоджено з Ліцензіаром у письмовій формі або в якій-небудь іншій формі, що допускається чинним законодавством, у випадках, коли Ви Відтворюєте, Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Твір, окремо або як складову частину якого-небудь Похідного Твору або Збірника, Ви не повинні спотворювати, псувати, змінювати або робити інші посягання на Твір, що можуть зашкодити честі та репутації Автора Оригіналу. Ліцензіар згоден з тим, що в тих юрисдикціях (наприклад, Японія) в яких будь-яка реалізація прав, наданих в Пункті 3 (b) даної Ліцензії (право створювати Похідні Твори), може вважатися спотворенням, псуванням, зміною або іншім посяганням на Твір, що завдає шкоди честі та репутації Автора Оригіналу, Ліцензіар відмовляється або не затверджує, у разі потреби, цей розділ, в максимальній мірі, що допускається національним законодавством, що застосовується, щоб дозволити Вам розумно реалізовувати Ваші права відповідно до Пункту 3 (б) даної Ліцензії (право створення Похідних Творів), але не інакше.

5. Заяви, Гарантії і Відмова

ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВЗАЄМНОЮ УГОДОЮ СТОРІН У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ТА НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ ТВІР ЯК Є, ТА НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВІДНОСНО ТВОРУ, ЯВНИХ, ТАКИХ ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ АБО ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, НЕПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЧОГО, АБО ВІДСУТНІСТЬ ПРИХОВАНИХ АБО ІНШИХ ДЕФЕКТІВ, ТОЧНОСТІ, АБО ПРИСУТНОСТІ ПОМИЛОК ЩО ПІДДАЮТЬСЯ АБО НЕПІДДАЮТЬСЯ ВИЯВЛЕННЮ.

6. Обмеження відповідальності. ЛІЦЕНЗІАР, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСТИМЕ ПЕРЕД ВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ВТРАТИ, ОСОБИСТЕ АБО МАЙНОВЕ ПОКАРАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ ЧЕРЕЗ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЮ АБО ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ, НАВІТЬ У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ ЛІЦЕНЗІАР БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ НАСЛІДКІВ.

7. Припинення дії Ліцензії

a. Дія даної Ліцензії і прав, викладених в ній, припиняється автоматично після будь-якого порушення Вами умов цієї Ліцензії. Однак, дія ліцензій фізичних або юридичних осіб, що отримали Похідні Твори або Збірники від Вас згідно даної Ліцензії, не скасовується, але лише якщо такі фізичні або юридичні особи не порушують умови цих ліцензій. Розділи 1, 2, 5, 6, 7, і 8 залишаються у силі навіть після припинення дії даної Ліцензії.

b. Відповідно до вищевикладених умов, Дана Ліцензія є безстроковою (на термін дії авторського та/або суміжного права, застосованого до Твору). Незважаючи на вищезгадане, Ліцензіар залишає за собою право випускати Твір під різними ліцензійними умовами або припиняти розповсюдження Твору у будь-який час; Однак за умови, що будь-яка така дія не призведе до припинення дії даної Ліцензії (або будь-якої іншої Ліцензії, яка була, або повинна бути, надана відповідно до даної Ліцензії), і ця Ліцензія буде як і раніше чинною, якщо не буде припинена, як вказано вище.

8. Різне

a. Кожного разу, коли Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Твір або Збірник, Ліцензіар надає одержувачу ліцензію на Твір на тих самих умовах, що надаються Вам згідно даної Ліцензії.

b. Кожного разу, коли Ви Розповсюджуєте або Публічно Виконуєте Похідний Твір, Ліцензіар надає одержувачу ліцензію на оригінальний Твір на тих самих умовах, що надаються Вам згідно даної Ліцензії.

c. Якщо яке-небудь положення даної Ліцензії є недійсним або не має законної сили у зв’язку із законодавством, що застосовується, то це не впливає на дійсність або законну силу решти умов даної Ліцензії, і без подальших дій сторін цієї угоди, такі положення повинні бути втілені в мірі, мінімально необхідної для того, щоб ці положення стали діючими та законними.

d. Не можна відмовитися від якого-небудь положення або умови даної Ліцензії, і жодна зміна не повинна прийматися, якщо така відмова або ухвалення не будуть зафіксовані у письмовій формі та підписані стороною, яка несе відповідальність за таку відмову або ухвалення.

e. Дана Ліцензія є угодою між сторонами відносно Твору, що відповідно до неї ліцензується. Немає жодних домовленостей, угод або заяв відносно Твору, не визначених тут. Ліцензіар не повинен бути зв’язаний якими-небудь додатковими умовами, які можуть з’явитися у процесі комунікації з Вами. Дана Ліцензія не може бути змінена без взаємної письмової угоди між Ліцензіаром і Вами.

Примітки Creative Commons

Creative Commons не є учасником цієї ліцензії, і не надає жодних гарантій пов’язаних із Твором. Creative Commons не нестиме відповідальності перед Вами або будь-якою із сторін, ні за якою правовою теорією, за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись, будь-які загальні, навмисні, ненавмисні або непрямі збитки, що виникають у зв’язку з цією Ліцензією. Незважаючи на вказані вище два (2) положення, якщо Creative Commons прямо вказав себе як Ліцензіара, то він має всі права і обов’язки Ліцензіара.

За винятком, та обмежуючись, ціллю вказати, що Твір ліцензується на умовах CCPL, Creative Commons не дозволяє будь-якій стороні використовувати торгівельну марку “Creative Commons”, або будь-яку іншу, пов’язану з товарним знаком або логотипом Creative Commons без попередньої письмової згоди від Creative Commons. Будь-яке дозволене використання торгівельної марки Creative Commons, здійснюватиметься відповідно до діючих принципів, регулюючих дане використання, які можуть бути опубліковані на його вебсайті або надані іншим способом на підставі відповідного запиту. Щоб уникнути непорозумінь – це обмеження на використання торгівельної марки не є частиною даної Ліцензії.

Із Creative Commons можна сконтактувати за адресою [2].