Hr:FAQ

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

Contents

Često postavljana pitanja

Ovo je cjelovita sekcija često postavljanih pitanja. Ona sadrži veliku količinu informacija i možda se teško snaći u njima. Stoga možda želite prvo pogledati sažetu verziju koja nudi odgovore na nekolicinu najčešćih pitanja o Creative Commonsu koja se najčešće postavljaju.

Upozoravamo da Creative Commons i Creative Commons Hrvatska ne pružaju pravne savjete. Premda ovi odgovori na često postavljana pitanja jesu zamišljeni kako bi pomogli pri osvještavanju o različitim aspektima korištenja naših licenci, oni nisu bezostatno rasvjetljavaje problematike niti su zamjena za pravni savjet. Oni možda ne pokrivaju neke od Vama bitnih problema, ovisno o Vašoj situaciji, možda se trebate savjetovati s odvjetnikom.

Pitanja koja se tiču onih koji razmišljaju da svoje djelo objave pod nekom Creative Commons licencom

Kako primijeniti neku Creative Commons® licencu na moje djelo?

U slučaju djela objavljenih na internetu neku od Creative Commons licenci primijenit ćete na djelo tako da odaberete licencu koja odgovara Vašim preferencama. Jednom kada ste odabrali Vašu licencu i želite ju primijeniti na Vaše djelo koje se nalazi na internetu, slijedite uputstva kako uvrstiti odgovarajući licencni HTML kod u Vaše djelo. Taj kod će automatski generirati grafički gumb - prema Vašem izboru - s ikonama temeljnih uvjeta odabrane licence ili natpisom "Some Rights Reserved" (Neka prava pridržana) i iskaz da je Vaše djelo licencirano pod odabranom Creative Commons licencom. Svrha tog gumba je da služi ljudima koji se susreću s Vašim djelom kao pravno upozorenje da je ono licencirano pod odgovarajućom Creative Commons licencom. HTML kod će također sadržavati metapodatke koji omogućuju nalaženje Vašeg djela posredstvom internetskih tražilica koje podržavaju Creative Commons metapodatke.

Mogu li primijeniti neku Creative Commons licencu na djelo koje nije na internetu?

Da. U slučaju djela koja se ne nalaze na internetu prvo ustanovite koju od Creative Commons licenci želite primijeniti na Vaše djelo i zatim adekvatno obilježite Vaše djelo, bilo: a) iskazom poput "Ovo djelo je ustupljeno pod licencom Creative Commons [uvrstite ime odabrane licence]. Licencu možete vidjeti ako posjetite [uvrstite URL odabrane licence] ili pošaljete pismo na Creative Commons, 171 2nd Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, SAD." ili b) uvrštavanjem grafičkog gumba odgovarajuće licence uz taj iskaz i URL-a.

Jedina razlika između primjene neke Creative Commons licence na djelo koje nije i djelo koje jest na internetu sastoji se u tome da djelo koje nije na internetu neće sadržavati metapodatke, tako da ga internetske tražilice koje podržavaju Creative Commons metapodatke neće moći locirati.

Kako funkcioniraju Creative Commons licence?

Creative Commons licence temelje se na autorskom pravu i srodnim pravima. One su primjenjive na sva djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima. U djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima ubrajaju se primjerice knjige, internetske stranice, blogovi, fotografije, filmovi, video radovi, pjesme i drugi audio-vizualni zapisi. Softverski programi također su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima, ali - kao što je niže obrazloženo - ne preporučamo primjenu Creative Commons licenci na softverski kod ili dokumentaciju.

Creative Commons licence omogućuju Vam da Vi odredite koja će prava drugi imati prilikom korištenja Vašeg autorskog prava i srodnih prava - kao što su pravo da umnažaju Vaše djelo ili prerađuju Vaše djelo, da distribuiraju Vaše djelo i/ili stječu prihod od Vašeg djela. One Vam međutim ne omogućuju da ograničite prava korištenja koja proizlaze iz zakonskih ograničenja autorskog prava ili da kontrolirate nešto što nije zaštićeno autorskim pravom i srodnim pravima, kao što su činjenice ili ideje.

Creative Commons licence distribuiraju se uz djelo i svakome tko dođe u doticaj s djelom daju dopuštenje da ga koristi u skladu s licencnim dopuštenjima. To znači da ako Ivan ima kopiju Vašeg djela licenciranog pod nekom od Creative Commons licenci, Ivan ga može kopirati i dati Martini, a Martina će time steći dopuštenje da djelo koristi u skladu s Creative Commons licencom. Tako dobivate zasebane licencne ugovore s Ivanom i s Martinom.

Creative Commons licence dolaze u tri formata: tzv. Commons Deed (svima čitljiv kod), Pravni tekst licence (pravnicima čitljiv kod) i metapodaci (strojno čitljiv kod). Ne morate ništa potpisati da biste dobili Creative Commons licencu - samo odaberite neku od Creative Commons licenci na našoj 'Publish' (Objavi) stranici.

Posljednja važna stvar koju morate shvatiti o Creative Commons licencama jest da su one neisključive. To znači da javnosti možete dati dopuštenje da Vaše djelo koristi pod uvjetima odabrane Creative Commons licence, ali paralelno dati drugu, zasebnu neisključivu licencu nekom specifičnon korisniku, recimo u zamjenu za novčanu naknadu.

O čemu trebam razmisliti prije nego primijenim neku od Creative Commons licenci na moje djelo?

Ovjde smo izdvojili neke stvari o kojima trebate razmisliti prije nego primijenite neku od Creative Commons licencu na Vaše djelo.

Koju Creative Commons licencu odabrati?

Trebali biste odabrati licencu koja odgovara Vašim preferencama. Licenca je iskaz o tome kako drugi smiju koristiti Vaše djelo, stoga biste trebali odabrati licencu koja odgovara onome što Vam je prihvatljivo da drugi smiju činiti s Vašim djelom. Pregled Creative Commons licenci možete naći ovdje.

Možete dobiti informacije o tome kako su drugi primijenili naše licence na tekst, zvuk, fotografije, video radove i obrazovne sadržaje.

Možete se uključiti na naše diskusijske liste i/ili pregledati arhive diskusija da vidite može li naša zajednica odgovoriti i/ili je već odgovorila na Vaša pitanja i probleme.

Naposljetku, možete se obratiti i odvjetniku za pravni savjet koja licenca najbolje odgovara Vašim potrebama. Informacije kako naći kvalificiranu pravnu pomoć možete naći niže u odgovoru na pitanje: “Hoće li mi Creative Commons pomoći pri pravnoj provedbi moje licence?”.

Što ako se predomislim?

Creative Commons licence su neopozive. To znači da nekoga tko je Vaše djelo dobio pod uvjetima neke od Creative Commons licenci ne možete spriječiti da djelo koristi u skladu s tom licencom. Doduše Vi možete u bilo kojem trenutku prestati distribuirati Vaše djelo pod Creative Commons licencom, ali to neće povući iz opticaja kopije Vašeg djela koje ste prethodno objavili pod Creative Commons licencom, bilo da je riječ o identičnim kopijama, kopijama uvrštenim u zbirke i/ili preradama Vašeg djela. Stoga morati pažljivo razmisliti prije nego što odaberete neku Creative Commons licencu odgovara li Vam da ljudi koriste Vaše djelo u skladu s uvjetima licence, čak i ako kasnije odlučite prestati distribuirati Vaše djelo.

Trebam li negdje nešto potpisati ili registrirati da bih dobio Creative Commons licencu?

Ne. Creative Commons licence zamišljene su tako da ih primjenjujete na Vaše djelo i da stječu obavezujući karakter za korisnike Vašeg djela temeljem obavijesti u vidu grafičkog gumba odgovarajuće Creative Commons licence i iskaza da je djelo licencirano pod Creative Commons licencom.

Mi ne pratimo niti registriramo autorska djela koja su licencirana pod Creative Commons licencama. Mi samo kreiramo licence, kod i alatke koje možete koristiti kako Vam odgovara.

Što je Commons Deed? Što je pravni tekst licence? Koja je funkcija HTML/metapodataka?

Creative Commons licence dolaze u tri formata: tzv. Commons Deed (svima čitljiv kod), Pravni tekst licence (pravnicima čitljiv kod) i metapodaci (strojno čitljiv kod).

Commons Deed je sažetak ključnih uvjeta stvarne licence (koju čini Pravni tekst licence) - u osnovi, onoga što drugi smiju, a što ne smiju činiti s djelom. Smatrajte Commons Deed jednostavnim sučeljem prema Pravnom tekstu licence. Sam Commons Deed nema pravnu težinu i njegov sadržaj se kao takav ne pojavljuje u pravnom tekstu licence.

Pravni tekst licence je stvarna licenca - dokument koji je formuliran tako da bi bio pravno utemeljen i provediv u slučaju pravnog spora.

Metapodaci opisuju ključne elemente licence i primjenjuju se na neki sadržaj kako bi ga se moglo naći posredstvom internetskih tražilica koje podržavaju Creative Commons metapodatke.

Član sam glazbene skupine - mogu li koristiti Creative Commons licence, a svejedno imati pravo na naknadu od kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava (posredstvom ZAMP-a, HUZIP-a, ZAPRAF-a itd.)?

Načelno da, ako birate licence s uvjetom "nekomercijalno" (licence: Imenovanje - nekomercijalno, Imenovanje - nekomercijalno - dijeli pod istim uvjetima ili Imenovanje - nekomercijalno - bez prerada), jer pod uvjetima tih licenci Vi pridržavate pravo na naknadu od kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava. Međutim, možete li to pravo praktično realizirati, ovisi o zemlji u kojoj se nalazite (pogledajte odgovor na sljedeće pitanje).

Pod uvjetima Creative Commons licenci koje dopuštaju komercijalno korištenje Vašeg djela (licence: Imenovanje, Imenovanje - dijeli pod istim uvjetima, Imenovanje - bez prerada) davatelj licence odriče se prava na naknadu od kolektivnog ostvarivanja autorskih prava i srodnih prava.

U Hrvatskoj postoje obavezna prava na naknadu kojih se autor ne može odreći (npr. naknada za iznajmljivanje, javnu posudbu, reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje). U slučaju tih prava davatelj licence pridržava pravo na naknadu.

Član sam društva za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, mogu li koristiti Creative Commons licence?

Preporučaujemo savjetovati se s Vašim društvom za kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Društva za kolektivno ostvarivanje autorskih prava u Hrvatskoj većinom imaju mandat za isključivo ostvarivanje prava na javno korištenje Vašeg sadašnjeg i budućeg repertoara. Ako ste već član društva za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, možda nemate pravo licencirati Vaša djela pod Cretive Commons licencama, budući da tim pravima ne raspolažete Vi, već Vaše društvo za kolektivno ostvarivanje prava.

Creative Commons nastoji uspostaviti dijalog s društvima za kolektivno ostvarivanje prava kako bi se našlo rješenje koje bi autorima omogućilo da uživaju u prednostima koje nude oba sistema.

Ako se susrećete s poteškoćama pri korištenju Creative Commons licenci zbog Vašeg članstva u društvu za ostvarivanje kolektivnih prava, molimo Vas da se obratite hrvatskom Creative Commons timu ili pošaljete email na info@creativecommons.org.

Ako ste već član nekog od društava, slobodno ga potaknite da Vam omogući da Vaša djela licencirate pod Creative Commons licencama.

Mogu li zaraditi od djela kojeg objavim pod Creative Commons licencama?

Apsolutno. Prvo, budući da su naše licence neisključive, niste prisiljeni objaviti Vaše djelo samo pod uvjetima Creative Commons licence - Vi istodobno možete dati Vaše djelo na korištenje uz neka druga dopuštenja za protunaknadu. Jedan od naših središnjih ciljeva je potaknuti stvaraoce na eksperimentiranje s novim načinima promocije i komercijalnog iskorištavanja vlastitih djela.

Drugo, nekomercijalna licencna opcija je inovativno oruđe koje stvarateljima omogućuje da maksimalno pospješe distribuciju svih djela, a istodobno zadrže kontrolu nad komercijalnim aspektima svog autorskog prava i srodnih prava. Da raščistimo nešto što se često krivo shvaća: uvjet "nekomercijalnog korištenja" odnosi se samo na druge koji koriste Vaše djelo, a ne na Vas (davatelja licence). Stoga, ako se odlučite licencirati Vaše djelo pod Creative Commons licencom koja sadrži opciju "nekomercijalnog korištenja", Vi korisnicima (primateljima licence) namećete uvjet "nekomercijalnog korištenja". Međutim, Vi kao autor djela i/ili davatelj licence možete bilo kada djelo koristiti u komercijalne svrhe. Oni koji žele umnažati ili prerađivati Vaše djelo "na način koji ima za primarni cilj ili je usmjeren na komercijalno iskorištavanje ili privatnu novčanu naknadu", moraju za takvo korištenje od Vas prethodno ishoditi zasebno dopuštenje.

U pogledu uvjeta "nekomercijalnog korištenja" važno je znati da smatramo da je razmjena datoteka, uz ispravno korištenje, moćno sredstvo za distribuciju i edukaciju, stoga sve Creative Commons licence sadrže posebno izuzeće za razmjenu datoteka. Razmjena djela preko interneta, prema našim licencama, ne smatra se komercijalnim korištenjem, osim ako takva razmjena ne uključuje novčanu naknadu.

Trebam li registrirati svoje autorsko pravo?

U većini pravnih sustava, uključujući hrvatski, registracija nije potrebna.

Da li je primjena Creative Commons licenca na moje djelo isto što i ili alternativa registriranju autorskog prava?

Ne. Primjena Creative Commons licence na Vaše djelo ne pruža Vam istu, sličnu ili alternativnu zaštitu kao što je registracija. Creative Commons licence primjenjuju se kao dodatak i nadgradnja na već postojeće autorsko pravo i srodna prava.

Trebam li uz djelo staviti autorskopravno upozorenje da bi moje djelo bilo zaštićeno?

Uz djelo ne trebate staviti autorskopravno upozorenje da bi ono bilo predmetom autorskopravne zaštite. Međutim, autorskopravno upozorenje može biti korisno jer ono jasno signalizira ljudima da smatrate da ste nositelj autorskog prava i/ili srodnih prava u Vašem djelu i koga trebaju kontaktirati.

Utječu li Creative Commons licence na ograničenja autorskog prava predviđena zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima?

Ne. Svi pravni sustavi dopuštaju neke vidove korištenja autorskopravno zaštićenog djela koja ne iziskuju dopuštenje, kao što su citiranje, novinsko izvještavanje ili parodija, premda vidovi korištenja variraju od države do države. Ti izuzeci - sadržajna ograničenja autorskog prava, iscrpljenje prava i druga ograničenja isključivih prava - ne proizlaze iz licence i licenca ih ostavlja netaknutima. Kako bi to bilo unaprijed jasno, sve naše licence sadrže ovakvu ili sličnu formulaciju: "Ova licenca ničime ne umanjuje, ograničava ili onemogućava prava korištenja koja proizlaze iz sadržajnih ograničenja autorskog prava, iscrpljenja prava i drugih ograničenja isključivih prava prema zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim pozitivnim propisima." Dakle, bez obzira u kojem se pravnom sustavu korisnik nalazio, naše licence ne umanjuju njegovo pravo da koristi djelo u skladu s zakonskim izuzecima od isključivih prava.

Mogu li koristiti Creative Commons licence za softver?

Creative Commons licence nisu namijenjene za softver. Ne biste ih trebali koristiti za softver. Potičemo Vas naprotiv da koristite neku od izvrsnih softverskih licenci koje danas postoje. Ako licencirate softver ili softversku dokumentaciju, trebali biste razmostriti licence koje nudi Free Software Foundation ili koje stoje na popisu Open Source Initiative. Za razliku od naših licenci - koje ne spominju niti izvorni niti objektni kod - te postojeće licence ciljano su kreirane za primjenu na softver.

Creative Commons je kreirao 'omotač' za neke od licenci za slobodni softver/softver otvorena koda, koji se sastoji od tzv. Commons Deeda i metapodataka za slučaj da želite koristiti te licence, a ipak iskoristiti prednosti svima čitljivog sažetka licencnih uvjeta i tehnologije prilagođene internetskim pretraživačima koje nudi Creative Commons. Treba napomenuti da CC pritom nije unio nikakve izmjene u te softverske licence već je kreirao opće čitljiv kod i strojno čitljiv kod koji idu uz izvorni tekst tih licenci. Primjeri: GNU GPL, GNU LGPL, BSD.

Trebam li koristiti Creative Commons licence za softversku dokumentaciju?

Apsolutno. Creative Commons licence dobro su prilagođene za sve tekstovne materijale.

Što u slučaju kada nositelj autorskog prava svoje djelo stavi pod dvije različite Creative Commons licence?

Kao korisnik u tom slučaju imate izbor pod kojom licencom ćete koristiti djelo. Općenito, kada davatelj licence ustupi jedno djelo pod dvije različite licence, on javnosti daje na izbor koju će koristiti. Ako je, primjerice, neka fotografija pod licencom koja ima uvjet "Nekomercijalno", ali i pod licencom koja ima uvjet "Bez prerada", to ne znači da se oba dva uvjeta primjenjuju. Ako nositelj autorskog prava i srodnih prava želi primijeniti oba uvjeta, onda bi trebao odabrati jednu licencu koja sadrži oba dva uvjeta.

Jesu li Creative Commons licence provedive u slučaju pravnog spora?

Pravni tekst Creative Commons licence sastavljen je, a naknadno i harmoniziran s hrvatskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim hrvatskim pravnim propisima, u cilju provedivosti i neosporivosti pred sudom. Pritom valja napomenuti da licence ne mogu uzeti u obzir svaku najmanju nijansu različitih nacionalnih zakona o autorskom pravu i/ili okolnosti u kojima se naše licence i sadržaji pod našim licencama koriste. Upozoravamo, međutim, da naše licence sadrže klauzulu da ako neka odredba u nekom pravnom sustavu nije provediva, u tom slučaju samo ta odredba stupa van snage, dok ostatak licencnog ugovora nastavlja važiti u netaknutom obliku.

Hoće li mi Creative Commons pomoći pri pravnoj provedbi moje licence?

Nažalost, Creative Commons ne smije pružati pravne savjete ili pravne usluge kako bi Vam pomogao prilikom pravne provedbe Vaših licenci. Ne možemo pružati odvjetničke usluge s obzirom na Vašu pojedinačnu situaciju i, u svakom slučaju, naša misija ne uključuje pružanje takvih usluga. Mi nismo odvjetnička tvrtka. Mi smo više kao nakladnih koji izdaje obrasce za pravnu samopomoć koje možete upotrijebiti - besplatno - kako god Vam odgovara.

Što će se dogoditi ako netko prekrši uvjete korištenja mog djela pod Creative Commons licencom?

Creative Commons licenca automatski prestaje važiti ako netko koristi Vaše djelo protivno uvjetima licence. To znači da ako netko koristi Vaše djelo pod Creative Commons licencom i pritom, primjerice, ne navede autora djela na način kako ste Vi to specificirali, a primjereno mediju, onda korisnik gubi pravo na korištenje Vašeg djela. To se odnosi samo na osobu koja je prekršila licencu, ali ne i općenito na sve druge ljude koji koriste Vaše djelo pod Creative Commons licencom i pridržavaju se njenih uvjeta.

Postoji niz načina kako možete osigurati da se drugi pridržavaju Vaše licence: možete direktno kontaktirati tu osobu te zatražiti da ispravi spornu stvar i/ili možete se obratiti odvjetniku da Vas zastupa u rješavanju problema.

Ne sviđa mi se kako je netko upotrijebio moje djelo u preradi ili kako ga je uvrstio u zbirku. Što mogu poduzeti?

Ako Vam se ne sviđa kako je netko preradio Vaše djelo ili uvrstio ga u zbirku, prema uvjetima Creative Commons licenci možete zatražiti da se Vaše ime ukloni iz prerade ili zbirke.

K tome, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Hrvatskoj, kao i u većini pravnih sustav izuzev prvenstveno SAD-a), uključuje moralna prava autora koji Vam omogućuju opozvati pravo korištenja ili zatražiti popravljanje štete ako prerada ne "poštiva" djelo ili "ugrožava čast ili ugled" autora. Moralna prava omogućuju izvornom autoru da se usprotivi tretmanu prema djelu koji "ugrožava njegovu čast ili ugled". Tretman koji "ugrožava čast ili ugled" zakon definira kao "deformiranje, sakaćenje i slična izmjena autorskog djela, te uništenje kao i svako korištenje autorskog djela na način koji ugrožava autorovu čast ili ugled". Sve Cretive Commons licence (s izuzetkom kanadske lokalizacije) ostavljaju moralna prava netaknuta. To znači da izvorni autor može poduzeti korake protiv prerade koja krši moralna prava časti i ugleda. Dakako, neće se za sve prerade koje se ne sviđaju autoru smatrati da ugrožavaju njegovu čast ili ugled.

Pitanja koja se tiču onih koji razmišljaju koristiti djelo pod Creative Commons licencom

Daje li Creative Commons dopuštenje da koristim neko djelo?

Creative Commons ne može davati dopuštenje. Creative Commons samo kreira licence i alatke koje autorima i davateljima licence omogućuju da svoja djela licenciraju pod fleksibilnijim uvjetima. Primjenom neke od Creative Commons licenci na neko djelo autor ili davatelj licence odlučuje uputiti jasan signal pripadnicima javnosti, kao što ste vi, da mogu koristiti djelo, a da ne moraju pritom tražiti posebno dopuštenje - pod uvjetom da djelo koriste u skladu s uvjetima licence.

Određuje li Creative Commons koji će se sadržaji objavljivati pod njegovim licencama?

Creative Commons, kao organizacija, ne kontrolira kako se licence koriste i ne provjerava jesu li licence ispravno primijenjene na neko djelo. Creative Commons ne autorizira ili potvrđuje bilo kakvo korištenje njegovih licenci.

Naprotiv, Creative Commons nudi licence kao alatku koju stvaratelji mogu (ili ne) koristiti. Creative Commons ne provjerava da li je primjena licenci primjerena za Vašu situaciju ili neko pojedinačno djelo.

Što su ključni uvjeti neke Creative Commons licence?

Ključni uvjeti osnovnog skupa Creative Commons licenci su: Imenovanje autora, Nekomercijalno korištenje, Bez prerada i Dijeli pod istim uvjetima. Ti elementi licenci sažeto se mogu opisati ovako:

Imenovanje = morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence
Nekomercijalno = djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe
Bez prerada = ne smijete mijenjati, preoblikovati ili prerađivati djelo
Dijeli pod istim uvjetima = ako djelo izmijenite, preoblikujete ili koristeći ga stvarate novo djelo, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična onoj pod kojom ste dobili izvornik

Pregled naših licenci i linkova na njihove Commons Deedove i Pravne tekstove možete naći na ovoj stranici.

Dakle, "Nekomercijalno" znači da se djelo uopće ne smije koristiti u komercijalne svrhe?

Ne baš. Licencna opcija "Nekomercijalno" znači da ne stječete prava komercijalnog korištenja putem Creative Commons licence. Uvijek međutim možete pristupiti davatelju licence i pokušati dogovoriti da Vam zasebno licencira komercijalna prava.


Što predstavlja grafički gumb s natpisom "Some Rights Reserved" (Neka prava pridržana) ili s temeljnim uvjetima odabrane licence? Što je funkcija Creative Commons licenci?

Creative Commons licenca je signal Vama da možete koristiti djelo pod tom licencom, a da ne morate pritom kontaktirati autora i tražiti njegovo izričito dopuštenje - pod uvjetom da djelo koristite kako je dopušteno Creative Commons licencom. Tzv. Commons Deed pojašnjava ključne uvjete pod kojima smijete koristiti djelo.

Što ako bih želio koristiti djelo kako nije predviđeno licencom?

Ako želite koristi djelo pod Creative Commons licencom na način koji nije predviđen u uvjetima Creative Commons licence, morate kontaktirati autora i/ili davatelja licence i tražiti njihovo izričito dopuštenje. Ako koristite djelo pod nekom Creative Commons licencom protivno uvjetima Creative Commons licence, Vaše pravo korištenja djela prestaje važiti i možete doći pod sankcije zbog kršenja autorskog prava i/ili srodnih prava.

Dakle, ne moram platiti za korištenje djela pod Creative Commons licencom ako se pridržavam uvjeta licence?

Općenito, ne morate platite - Creative Commons licence ustupaju djelo bez izravne naknade. Međutim, u slučaju djela pod Creative Commons licencom koja su ustupljena na korištenje samo pod nekomercijalnim uvjetima, autor ili davatelj licence pridržavaju pravo na ostvarivanje naknade predviđene zakonom i sustavom kolektivnog ostvarivanja prava za komercijalna korištenja kao što je javna izvedba djela. Dakle, možda ćete društvima za kolektivno ostvarivanje autorskih prava morati platiti naknadu za takva korištenja djela pod Creative Commons licencama. Međutim, riječ je o neizravnim naknadama, a ne izravnim naknadama davatelju licence.

Kako koristiti djelo pod Creative Commons licencom?

Ako ste naišli na djelo koje kaže da je ustupljeno pod nekom od Creative Commons licenci, imate dopuštenje davatelja licence da ga koristite u skladu s uvjetima te licence. Provjerite ulazi li Vaše namjeravano korištenje u okvire dopuštenja koje daje ta licenca. Budući da postoji nekoliko različitih Creative Commons licenci, trebate pažljivo pročitati upravo tu licencu pod kojom je djelo ustupljeno kako biste bili sigurni da ta licenca odgovara Vašim potrebama. Sve Creative Commons licence zahtijevaju da priznate i navedete autora, davatelja licence ili druge strane u djelu onako kako je specificirao autor/davatelj licence. Ispravno korištenje djela pod Creative Commons licencom zahtijeva da ispravno navedete autorstvo. To je pojašnjeno u jednom od sljedećih odgovora.

Da biste stekli uvid u ključne uvjete licence, pročitajte tzv. Commons Deed - skraćenu verziju licence - i/ili pogledajte ovu stranicu, koja će Vas uputiti na Commons Deed i osnovna objašnjenja svih naših licenci.

Kada je pravo nad objavljivanjem osobne fotografije relevantno?

Pravo nad objavljivanjem osobne fotografije i drugih osobnih zapisa kao što je glasovni zapis postoji u nekim pravnim sustavima i omogućava osobi da kontrolira javno korištenje tih zapisa u komercijalne svrhe. To je pravo relevantno u slučaju svih djela čiji su subjekti osobe - kao što su fotografije, audio ili video intervjui, predstave, kompozicije i drugi govorni ili vizualni sadržaji. Ako emitirate taj tip sadržaja, u kojem se nalaze glasovi ili slike drugih osoba, možda ćete trebati osigurati dopuštenje tih osoba ako njihov glas ili sliku koristite u komercijalne svrhe. To je zasebna obaveza od sklapanja autorskopravnog licencnog ugovora za samo djelo, koji Vam daje dopuštenje autora (ili fotografa), ali ne subjekata. Creative Commons licence ne ustupa ili na bilo koji način utječe na pravo subjekata nad objavljivanjem osobne fotografije i drugih osobnih zapisa.

Dobivam li djelom pod Creative Commons licencom sva prava koja su mi potrebna za njegovo daljnje korištenje?

Trebate biti svjesni da sve naše licence sadrže ograničenje jamstava prema kojima davatelj licence ne jamči da raspolaže svim pravima potrebnim za daljnje korištenje i prerade djela. To ograničenje znači da davatelj licence ne daje nikakva jamstva za djelo, u mjeri u kojoj mu dopušta Zakon o obaveznim odnosima i drugi pravni propisi.

To je tipično za tzv. licence 'otvorena koda' (open source licenses) kod kojih se djela široko i slobodno distribuiraju u cilju daljnjeg korištenja i prerađivanja bez naknade. Prvotna verzija Creative Commons licenci uključivala je jamstva, ali smo naknadno zaključili da, kao što je slučaj kod licenci 'otvorena koda', jamstva i obeštećenja najbolje je definirati privatnom pogodbom, tako da svaki davatelj i primatelj licence mogu definirati prikladnu raspodjelu rizika i nagrada iz njihove situacije. Dakle, jedna opcija bi bio zasebni ugovor o jamstvima i obeštećenju od strane davatelja licence, iako je vjerojatno da bi davatelj licence naplatio tu pogodnost.

Kao posljedica tog ograničenja jamstava, prije korištenja Creative, trebate provjeriti da davatelj licence raspolaže sa svim potrebnim pravima da djelo ustupi pod nekom od Creative Commons licenci. Ako ste u prijestupu, trebate znati da možete biti terećeni za kršenje autorskog prava i/ili srodnih prava temeljem Vašeg korištenja predmetnog djela.

Trebate se informirati kojim pravima trebate raspolagati ili kada ste pod zaštitom ograničenja autorskog prava. Moguće je da se davatelj licence oslanja na ograničenja autorskog prava, ali ovisno o okolnostima ta pravna zaštita ne mora važiti za njega (ili za Vas). Trebate se educirati o različitim drugim pravima u autorskopravno zaštićenom djelu, budući da autorska djela često sadrže različite elemente, kao što su, primjerice, narativni predlošci ili osobe, snimljeni zvukovi ili stihovi kompozicije. Ako djelo sadrži prepoznatljive sadržaje treće osobe, savjetujemo da zasebno provjerite da je taj sadržaj ustupljen za daljnje korištenje i prerađivanje pod Creative Commons licencom. Ako sadržaj sadrži lik, glas ili portret osobe, saznajte koja su prava snimljene osobe na vlastiti lik u sadržaju.

Posljedica toga je da se uvijek morate osloniti na vlastitu prosudbu temeljenu na informiranju, a možda želite potražiti i pravni savjet.

Kako ispravno navesti autora djela pod Creative Commons licencom?

Ako koristite djelo pod nekom od naših osnovnih licenci (Imenovanje, Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima, Imenovanje - Nekomercijalno, Imenovanje - Bez prerada, Imenovanje - Nekomercijalno - Bez prerada, ali i pod licencom Share Music), ispravan način priznavanja i navođenja autora djela kojeg prenosite takvo kakvo jest: (1) zadržati neizmjenjenima sva upozorenja o autorskom pravu i srodnim pravima na djelo, (2) navesti autora, davatelja licence i/ili treće strane (kao što je wiki ili časopis) onako kako su oni specificirali, (3) naslov djela, te (4) URI (internetsku adresu) djela ako ju je autor i/ili davatelj licence naveo.

Također trebate navesti internetsku adresu Creative Commons licence koja se odnosi na djelo, i to uz svaki primjerak djela kojeg činite dostupnim.

Ako stvarate preradu djela koje je licencirano pod nekom od naših osnovnih licenci, uz gore navedeno morate navesti da je Vaše djelo prerada, primjerice "Ovo je finski prijevod [izvornika] [autora]" ili "Scenarij prema [izvorniku] [autora]."

Ako semplirate djelo licencirano pod nekom od naših licenci za sempliranje, u preradi morate istaknuti autorstvo semplova na približno sljedeći način: "Remiks [izvornika] [autora]" ili "Kolaž uključuje fragment [izvornika] [autora]".

Što je prerada?

Prerada je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera koja je temeljena na drugom autorskom djelu, ali nije njegova istovjetna kopija. Što to točno znači predmetom je brojnih ogleda u pravnim publikacijama, rasprava i propovjedi. Općenito, prijevod s jednog jezika na drugi ili filmska adaptacija knjige primjeri su prerada. Pod osnovnim Creative Commons licencama sinkronizacija glazbe i pokretne slike smatra se preradom.

Valja, međutim, napomenuti da Creative Commons licence korisnicima omogućuju da prava osnovana licencom mogu koristiti u svim formatima i medijima, čak i kada je riječ o licencama koje imaju uvjet Bez prerada. To znači da, primjerice, pod Creative Commons licencom Imenovanje - Nekomercijalno - Bez prerada možete otisnuti djelo iz digitalne datoteke na papir u skladu s uvjetima te licence.

Ako kombiniram djelo pod Creative Commons licencom s drugim djelima, moram li onda upotrijebiti Creative Commons licencu i za sve ostalo?

Uz izuzetak licenci koje sadrže uvjet Dijeli pod istim uvjetima, Creative Commons licence ne zahtijevaju da sve ostalo bude licencirano pod Creative Commons licencom. Creative Commons licence zamislili smo tako da ne bi sva djela s kojima se kombiniraju morala biti licencirana pod Creative Commons licencom. Ako kombinirate bilo koje djelo s djelom pod Creative Commons licencom koja ima licencni uvjet "Dijeli pod istim uvjetima", onda - zbog toga kako funkcionira uvjet "Dijeli pod istim uvjetima" - proizašlo djelo morat ćete licencirani pod istom licencom kao izvornik.

Ako uvrstite djelo pod Creative Commons licencom u zbirku (t.j. zbirku djela u njihovom prvotnom, neprerađenom obliku), onda jedino što morate (čak i u slučaju kada je djelo licencirano pod Creative Commons licencom s uvjetom "Dijeli pod istim uvjetima") jest zadržati Creative Commons licencu uz to djelo. Ne morate je primijeniti na čitavu zbirku.

Mogu li kombinirati dva djela licencirana pod Creative Commons licencom? Mogu li kombinirati djelo licencirano pod Creative Commons licencom s drugim djelom koje nije licencirano pod Creative Commons licencom?

Općenito da, možete kombinirati jedno djelo pod Creative Commons licencom s nekim drugim djelom pod Creative Commons licencom ili nekim drugim nelicenciranim djelom.

Međutim, veliki izuzetak su licence koje sadrže uvjet "Dijeli pod istim uvjetima" (t.j. Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima, Imenovanje - Nekomercijalno - dijeli pod istim uvjetima). Te licence zahtijevaju da se prerade (dakle, djela proizašla iz kombiniranja dvaju djela) licenciraju pod istim licencnim uvjetima. Stoga ne možete, primjerice, kombinirati licencu Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima s licencom Imenovanje - Nekomercijalno - Dijeli pod istim uvjetima. Ako kombinirate djelo licencirano pod licencnim uvjetom "Dijeli pod istim uvjetima", morate biti sigurni da Vam odgovara i da imate potrebna prava da licencirate proizašlo djelo pod istim licencnim uvjetima pod kojima je bio izvornik.

Koristio sam dio nekog djela pod Creative Commons licencom, pod kojom Creative Commons licencom mogu licencirati svoje djelo?

Donja tablica trebala bi Vam pomoći da shvatite koju Creative Commons licencu možete upotrijebiti da licencirate svoje djelo. Neke od naših licenci naprosto, iz praktičnih razloga, nisu kompatibilne.

Zelena polja predstavljaju licence koje daju dopuštenje da se djelo prerađuje ili uključuje u zbirke

U donjoj tablici zelene ćelije pokazuju koje licence možete koristiti bez komplikacije za licenciranje djela koja su pod licencama navedenim na početku svakog retka. Da biste saznali koju licencu djelo koje sadrži druga djela pod više različitih licenci može koristiti, provjerite koji su stupci ispunjeni za odgovarajuće retke. Primjerice, ako koristite djelo objavljeno pod licencom Imenovanje - Nekomercijalno, za djelo temeljeno na njemu možete koristiti ili opet licencu Imenovanje - Nekomercijalno ili licence Imenovanje - Nekomercijalno - Dijeli pod istim uvjetima i Imenovanje - Nekomercijalno - Bez prerada.


  Licence koje se mogu koristiti za prerade ili adaptacije
Izvorno djelo by by-nc by-nc-nd by-nc-sa by-nd by-sa pd
pd              
by              
by-nc              
by-nc-nd              
by-nc-sa              
by-nd              
by-sa              


Kratice u tablici predstavljaju sljedeće licence:


Napomena: CC licence ni na koji način ne utječu na zakonska ograničenja autorskog prava ili srodnih prava. Djela pod CC licencama možete koristiti za sve upotrebe zaštićene ograničenjima autorskog prava ili srodnih prava

Ova tablica nije zamjena za pravni savjet niti je treba uzimati kao pravni savjet.

Prikupljam više zasebnih dijela u jednu zbirku. Mogu li uvrstiti i materijale pod Creative Commons licencama?

Sve Creative Commons licence dopuštaju da se izvorno djelo uvrštava u zbirke poput antologija, enciklopedija ili emisija. Međutim, i dalje morate poštivati licencu pod kojom se nalazi izvorni materijal. Primjerice, materijal pod Creative Commons licencama s uvjetom "Nekomercijalno" ne može se uvrstiti u zbirku namijenjenu komercijalnom korištenju. Donja tablica trebala bi Vam pomoći da razlučite možete li uvrstiti materijal pod Creative Commons licencom u Vašu zbirku.

Upozorenje: kada uvrštavate djelo pod Creative Commons licencom u zbirku, morate zadržati istu licencu za to djelo. To ne znači da cijelu zbirku morate staviti pod Creative Commons licencu - samo to izvorno djelo.


Izvorno djelo Komercijalna zbirka Nekomercijalna zbirka
pd    
by    
by-nc    
by-nc-nd    
by-nc-sa    
by-nd    
by-sa    


Tehnička pitanja

Želio bih korisnicima moje internetske stranice dati mogućnost odabira Creative Commons licenci. Kako to napraviti?

Izbornik Creative Commons licenci možete direktno integrirati u Vašu internetsku stranicu. To može biti korisno ako imate aplikaciju ili internetsku stranicu koja korisnicima omogućuje da objavljuju vlastite priloge i želite im pružiti mogućnost da primjene Creative Commons licence na svoja djela. Ovdje je uputstvo na engleskom kako integrirati u internetsku stranicu naš izbornik licenci. Također imamo i API mrežnog servisa koji se može integrirati s bilo kojom aplikacijom.

Zašto se Creative Commons odlučio za RDF format za svoje metapodatke?

Creative Commons pokušao je naći najbolji način da iskaže namjeru iza licenci u strojno čitljivom obliku. Smatramo da naš sustav pruža najbolje iz oba svijeta: RDF, XML, pa čak i plain text alatke mogu jednostavno procesirati metapodatkovne datoteke, budući da ih isporučujemo u strukturiranom formatu. Dok XML alatke omogućuju lakše procesiranje informacija od onih koje su bazirane na tekstu, RDF alatke čine to još lakšim - stoga potičemo sve naše razvijatelje softvera da koriste RDF alatke gdje god je moguće. Mi također surađujemo sa zajednicom da ponudimo CC kodne uzorke, na različitim jezicima, koji pokazuju kako jednostavno iskoristiti prednosti RDF informacija. Otvoreni smo također za izradu konvertera iz RDF-a u druge formate. Ako imate takvu alatku ili biste željeli vidjeti takvu alatku, pošaljite nam informacije na našu mailing listu o metapodacima.

Kako mogu upotrijebiti Creative Commons metapodatke u svom programu?

Možete ih upotrijebiti na različite načine. Programi za slikanje, pisanje ili crtanje mogu korisnike upoznati s pravima korištenja koja im ponudio davatelj licence. Programi za razmjenu datoteka mogu naglasiti datoteke pod Creative Commons licencama i poticati korisnike da ih skidaju. Štoviše, smatramo programe za razmjenu datoteka odličnim mehanizmom za distribuiranje djela pod Creative Commons licencama, pogotovu velikih glazbenih, slikovnih ili video datoteka čiji autori možda nemaju dovoljno internetsku resursa ili nemaju alatke da bi ih distribuirali. Sustavi za pretraživanje mogu ponuditi korisnicima opciju da samo tragaju za datotekama pod licencama koje dopuštaju određena korištenja (kao što je potraga za fotografijama mačaka koje možete uvrstiti u nekomercijalni kolaž). Postoji mnogo načina da se iskoriste te informacije, a nadamo se da će nas zajednica razvijatelja iznenaditi iznalazeći nove!

Radije bih upotrijebio PNG sliku, a ne GIF sliku - ili obratno. Što mi je činiti?

Grafičke gumbe nudimo u oba formata. Promijenite somerights20.gif u somerights20.png - ili obratno.

Pitanja o korištenju Creative Commons logotipa

Gdje mogu pronaći Creative Commons logotipe u većoj rezoluciiji?

Creative Commons logotipe i grafičke gumbe licenci možete naći ovdje. Creative Commons dopušta samo korištenje naših logotipa, imena i licencnih grafičkih gumbiju u skladu s našim smjernicama.

Želio bih otisnuti majice i nalijepnice s Creative Commons logotipima. Što mi je činiti?

Drago nam je da ste gajite entuzijazam prema Creative Commonsu i želite pronositi našu poruku. Dopuštamo korištenje našeg logotipa, imena i licencnih grafičkih gumbiju u skladu s našim smjernicama, t.j. tako da oni služe kao hipertekstualni link na stranice Creative Commonsa, neku Creative Commons licenci i/ili na neki drugi način opisuju Creative Commons licencu koja je primijenjena na neko djelo.

Creative Commons možete podržati kupnjom majica i naljepnica putem našeg dućana. K tome, filmove o Creative Commonsu možete skinuti ovdje.

Želim uklopiti Creative Commons logotipe u svoju stranicu ili djelo. Smijem li?

Slobodno možete uklopiti Creative Commons logotipe u Vašu stranicu ili djelo, ako to činite u skladu s našim smjernicama. U osnovi, možemo dopustiti korištenje Creative Commons logotipa (to jest, imena Creative Commons i simbola "CC" u krugu) samo kao hipertekstualnog linka na našu internetsku stranicu, a grafičkih gumbiju s osnovnim uvjetima licence ili natpisom "Some Rights Reserved" (Neka prava pridržana) te grafičkih ikona za temeljne licencne uvjete (primjerice, ikone za Imenovanje, ikone za Nekomercijalno itd.) kao hipertekstualnog linka na odgovarajuće licence.

Smijem li mijenjati Creative Commons logotipe kako bi bolje izgledali na mojoj stranici ili uz moje djelo?

Molimo Vas da ne mijenjate naš logotip kako bi se bolje uklapao u izgled Vaše internetske stranice ili djela. Grafički gumbi s temeljnim uvjetima licence ili natpisom "Some Rights Reserved" (Neka prava pridržana) moraju se koristiti konzistentno, jer su oni dio našeg zaštićenog znaka i središnji dio našeg sustava licenciranja. Možete koristiti i crno-bijele ikone za temeljne licencne uvjete da biste naznačili da je Vaše djelo ili stranica licencirana pod odgovarajućom Creative Commons licencom - to je pojašnjeno na stranici s našim smjernicama.

O Creative Commonsu

Protivi li se Creative Commons autorskim pravima?

Nikako. Naše licence Vam omogućuju da zadržite Vaše autorsko pravo i srodna prava te njima upravljate na fleksibilniji, otvoren način. Dapače, naše licence oslanjaju se na autorsko pravo i srodna prava kako bi bile pravno utemeljene i provedive. Legitimacija zaštite intelektualnog vlasništva je poticanje napretka u znanosti i umjetnosti. Mi također želimo poticati znanost i umjetnost te smatramo da pomaganje autorima ili davateljima licence da usklade upražnjavanje svojih prava sa svojim preferencama teži upravo tome.

Stvara li Creative Commons bazu podataka licenciranih sadržaja?

Apsolutno ne. Mi vjerujemo u mrežu, a ne u informacijsku banku podataka pod kontrolom jedne organizacije. Mi kreiramo alatke tako da semantička mreža može pronaći i sortirati licencirana djela na distribuiran, decentraliziran način. Naš posao nije kolekcioniranje sadržaja ili kreiranje baze podataka licenciranih sadržaja.

Kako bi Vam dali predodžbu različitih mogućnosti korištenja naših licenci i metapodataka, sabrali smo neke primjere za tekstualna, audio, slikovna, video i obrazovna djela. To nikako nije sveobuhvatni katalog svega što se danas čini s Creative Commons licencama, niti je to zametak buduće baze podataka. To su samo ilustracije nekih djela, u različitim medijima, koja su licencirana pod Creative Commons licencama.

Prelaze li djela koja koriste Creative Commons u javna dobra?

Ne, jer se davatelj licence ne odriče svih prava na svoje djelo. Creative Commons licence su samo autorskopravne licence koji Vam omogućuju kontrolu nad tim kako će drugi moći koristiti Vaše djelo.

Ako želite da Vaše djelo pređe u javno dobro - sferu stvaralaštva koje nije ograničeno autorskim pravom - možete upotrijebiti naše Prenošenje na javnu domenu. Prenoseći svoje djelo na javnu domenu, Vi se odričete svih autorskopravnih interesa koje polažete na djelo. Međutim, takvo odricanje neće važiti van SAD-a.

Što je Creative Commons?

Formalno-pravno, Creative Commons je neprofitna organizacija registrirana u saveznoj državi Massachusetts u SAD-u. K tome, na promicanju ideje Creative Commonsa rade voditelji projekata lokalizacije u svakom od pravnih sustava u kojima su Creative Commons lokalizirane. Creative Commons International i voditelji projekata lokalizacije nezavisni su i zasebni entiteti, premda i jedni i drugi surađuju na promicanju primjene Creative Commons licenci i alatki.

Iza Creative Commonsa stoji ideja da neki ljudi možda ne žele upražnjavati sva prava i restrikcije intelektualnog vlasništva koja im zakon nudi. Smatramo da postoji nezadovoljena potreba za jednostavnim i pouzdanim načinom da se svijetu kaže "Neka prava pridržana" ili čak "Prava nisu pridržana". Mnogi su odavno shvatili da im maksimalne restrikcije autorskih prava ne pomažu da dobiju najširu recepciju i diseminaciju kakvu bi željeli. Mnogi poduzetnici i umjetnici počeli su pretpostavljati inovativne poslovne modele maksimalnim restrikcijama autorskog prava u nastojanju da ostvare povrat na svoje stvaralačko ulaganje. A drugi pak nalaze ispunjenje time što doprinose i sudjeluju u intelektualnim javnim dobrima. Koji god razlozi bili, mnogi stanovnici interneta žele s drugima velikodušno podijeliti svoj rad -- i mogućnost daljnjeg korištenja, modificiranja i distribuiranja njihovog djela. Creative Commons ima za cilj pomoći ljudima da izraze tu preferencu za dijeljenje nudeći svijetu putem svoje internetske stranice skup besplatnih licenci.

Tko je pokrenuo Creative Commons?

Creative Commons osnovali su 2001. stručnjaci za kiber-pravo i intelektualno vlasništvo James Boyle, Michael Carroll i Lawrence Lessig, profesor računarstva na MIT-u Hal Abelson, pravnik koji je postao dokumentarist koji je postao stručnjak za kiber-pravo Eric Saltzman te internetski nakladnik kulturnih i informacijskih javnih dobara Eric Eldred. Stručni suradnici i studenti na Berkanovom centru za internet i društvo na Harvard Law School pomogli su da se projekt osovi na noge, a prvih nekoliko godina svog postojanja Creative Commons je živo i bio velikodušno podržavan od Stanford Law Schoola i tamošnjeg Centra za internet i društvo.

Koji problem Creative Commons želi riješiti?

Digitalna revolucija i pojava interneta najednom su omogućili distribuiranje djela u različitim formatima vrlo visoke, profesionalne kvalitete, suradničku proizvodnju među različitim kontekstima, stvaranje novih djela, prerada i zbirki - na globalnoj razini, decentralizirano, uz relativno niske troškove.

To donosi enorman i dosad neviđen poticaj za stvaralaštvo i proizvodnju znanja. Kako sve više ljudi postaje povezano i komunicira, tako nam postaje sve lakše doći do upravo onog sadržaja koji trebamo ili želimo te rješavati zadatke i probleme suradnjom koju omogućuje ta komunikacijska međupovezanost. Konvergencija tehnologija i medija stvara mnoštvo novih mogućnosti za stvaranje obrada i prerada postojećih djela - primjerice, remikseva.

Drugi važan aspekt je taj da se globalizacija ne događa samo na razini korporacija. Njeni učinci su također vidljivi na području znanosti i obrazovanja te u drugim dijelovima društva gdje se javljaju novi modeli plodonosne suradnje. Slobodna enciklopedija Wikipedija i zajednica slobodnog softvera/softvera otvorena koda primjeri su tih socioloških i ekonomskih fenomena. Aktivnost velikog broja suradnika na projektima na tim područjima nije motivirana željom za stjecanjem (neposredne) financijske koristi, već željom za učenjem, priznanjem, pomaganjem drugima.

Loša strana tih napredaka i novih mogućnosti jest da nove tehnologije mogu dovesti do kršenja prava nositelja autorskih prava, onakvih kako ih zakon trenutno definira. Kao posljedica, veliki nositelji autorskih prava, kao što su medijske i kulturne industrije, reagirali su četverostrukom strategijom: a) pokušati spriječiti širenje tehnologija čija upotreba može dovesti do kršenja prava, b) razviti alatke koje bi im omogučile da pravima upravljaju sa dosad nepoznatom i nezamislivom preciznošću: digitalno upravljanje autorskim pravima i tehnološke mjere zaštite protiv nedopuštenog kopiranja, c) uspješno lobirati za podršku takvim tehnološkim mjerama putem zakonskih ograničenja i d) pokretati velike javne kampanje koje bi trebale podučiti omladinu da se drži podalje od autorskopravno zaštićenih materijala.

Te reakcije su shvatljive, premda štetne. Zabrinjava nas da bi skupni učinak tih mjera mogao biti gušenje prilika da digitalne tehnologije dobiju široku primjenu u poticanju stvaralaštva, rješavanju problema i suradničkim praksama koje smo prethodno naveli. Ako će se autori i davatelji licenci morati snalaziti ne samo sa složenim pravnim mjerama, već opterećujućim tehničkim preprekama, mnogi će naprosto zanemariti pravila ili odustati od stvaranja.

Naša je alternativa ponuditi autorima i davateljima licenci jednostavan način kako da iskažu koje slobode žele da njihova djela nose za korisnike. To će zauzvrat olakšati dijeljenje i nadovezivanje na njihov kreativni rad. I to će autorima i davateljima licenci omogućiti da pridrže neka prava, a neka ustupe. To je, u osnovi, naš cilj. Autorsko pravo i srodna prava osigurava autorima neka prava. Mi želimo autorima omogućiti da lakše upravljaju tim pravima na svima razumljiv način.

Košta li nešto korištenje Creative Commons licenci i alatki?

Ne. One su besplatne.

Tko financijski podržava Creative Commons? Tko financijski podržava hrvatsku lokalizaciju?

Creative Commons je utemeljen zahvaljujući velikodušnoj donaciji Center for the Public Domain i prima redovitu potporu sljedećih fondacija: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Hewlett Foundation i Omidyar Network. Mi stalno tražimo nove izvore financiranja: fondacije, pojedince i javna sredstva. Ako želite podržati Creative Commons, možete to na stranici potpore. Hrvatsku lokalizaciju Creative Commons licenci i aktivnosti Creative Commons Hrvatska podržava Ministarstvo kulture RH, Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreb te Institut otvoreno društvo.

Kome služi ili koga predstavlja Creative Commons?

Creative Commons služi autorima i korisnicima autorskih djela te javnom interesu u povećanju suradnje u korištenju kreativnih sadržaja. Pomažemo ljudima koji svoje djelo žele dati na korištenje i licencirati svoje djelo pod velikodušnim uvjetima, ljudima koji žele kreativno koristiti ta djela i ljudima kojima koristi ta simbioza. Nadamo se da će učitelji, znanstvenici, spisatelji, fotografi, filmadžije, glazbenici, grafički dizajneri, internetski hobisti - kao i slušatelji, čitatelji i gledatelji - imati koristi od korištenja naših alatki.

Gdje Creative Commons ima sjedište?

Creative Commons registriran je kao neprofitna korporacija u Massachusettsu, a svoj rad temelji na radu geografski raspršenih zaposlenika i volontera. Naši središnji uredi su u San Franciscu i Bostonu u SAD-u te u Berlinu u Njemačkoj. Više detalja na našoj kontaktnoj stranici. Creative Commons Hrvatska projekt je nevladine udruge Multimedijalni institut iz Zagreba.

Arhivira li ili posjeduje Creative Commons bilo kakve sadržaje?

Naša primarna svrha je da Vam pomognemo pri licenciranju Vašeg djela, ponudimo alatke da lakše objavite Vaša djela i da Vam ukažemo na primjere sadržaja pod Creative Commons licencama. Mi također pomažemo korisnicima da pronađu licencirana djela i lako shvate uvjete pod kojima su ustupljena na korištenje.

Međutim, mi i dajemo prostor glazbenim sadržajima kroz našu stranicu ccMixter.

Sudjeluje li Creative Commons u digitalnom upravljanju autorskim pravima (digital rights management - DRM)?

Ne. Mi se bavimo digitalnim iskazivanjem prava, a ne digitalnim upravljanjem i ograničavanjem prava. Naše alatke olakšavaju autorima da iskažu koja prava pridržavaju, a koja ustupaju. Ali mi ne stvaramo alatke koje tehnološki prisiljavaju na pridržavanje prava. To čini digitalno upravljanje autorskim pravima (ili digital rights management - DRM). Pored digitalnog iskazivanja prava, sustavi digitalnog upravljanja autorskim pravima nude tehnološko rješenje za prisilno provođenje tih prava.

Zašto ne koristimo tehnologiju za provođenje prava? Previše je razloga da bismo ih ovdje opisali. Možda je najpoznatiji taj da tehnologija ne može zaštiti slobode korisnika koje se temelje na ograničenjima autorskog prava. Drugim riječima, ograničenja autorskog prava ne mogu se prevesti u kod. Ali još bitnije je to da smatramo da tehnološka provedba prava stvara prepreke nepredviđenim oblicima kreativnog korištenje autorskih djela. A mi želimo upravo potaknuti takva korištenja. Također, kao i mnoge druge, nas brine da će prevelika primjena tehnologije za "upravljanje" pravima ugušiti ekologiju stvaralaštva.

Autorska i srodna prava treba poštivati, u to nema sumnje. Međutim, mi preferiramo da ih se poštiva na staromodan način - tako da ljudi djeluju poštivajući slobode i ograničenja, onako kako ih je odabrao autor i kako ih provodi slovo zakona.

Što će se dogoditi ako netko pokuša zaštiti djelo licencirano pod Creative Commons licencom alatkama za digitalno upravljanje autorskim pravima (digital rights management - DRM)?

Ako osoba upotrijebi DRM alatke da bi spriječila korisnike od upražnjavanja prava koja su im dana licencom, ta osoba krši uvjete licence. Sve naše licence zabranjuju primateljima licence da distribuiraju djelo uz tehnološke mjere koje kontroliraju pristup i korištenje djela na način koji nije u skladu s uvjetima licence.

Sviđa mi se što Creative Commons čini. Kako mogu pomoći?

Bili bismo Vam zahvalni za pomoć. Organizaciji Creative Commons možete pomoći donacijom putem naše stranice potpore. Kao zahvalu za Vašu donaciju zauzvrat možete dobiti različite suvenire, u skladu s visinom Vaše donacije. Za donacije i adrese primanja pošiljki koristimo Paypal.

Povratne informacije nam možete uputiti i direktno na email adresu: info@creativecommons.org. Alternativno, možete se uključiti i na naše diskusijske mailing liste.