Czech Republic/3.0/BY-NC-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=CREATIVE COMMONS CORPORATION („CREATIVE COMMONS“) NENÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ANI NEPOSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY. POSKYTOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍHO TEXTU LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ NEVZNIKÁ MANDÁTNÍ NEBO OBDOBNÝ VZTAH. CREATIVE COMMONS POSKYTUJE TEXT UJEDNÁNÍ TAKOVÝ, JAKÝ JE. CREATIVE COMMONS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA OBSAH TOHOTO TEXTU A NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU JEHO UŽITÍM, NAD MINIMÁLNÍ ROZSAH STANOVENÝ PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU. |Text has language=

|Has retranslated text=CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE, EXCEPT TO THE MINIMAL EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

CREATIVE COMMONS CORPORATION („CREATIVE COMMONS“) NENÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ANI NEPOSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY. POSKYTOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍHO TEXTU LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ NEVZNIKÁ MANDÁTNÍ NEBO OBDOBNÝ VZTAH. CREATIVE COMMONS POSKYTUJE TEXT UJEDNÁNÍ TAKOVÝ, JAKÝ JE. CREATIVE COMMONS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA OBSAH TOHOTO TEXTU A NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU JEHO UŽITÍM, NAD MINIMÁLNÍ ROZSAH STANOVENÝ PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU.
{{#if: CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE, EXCEPT TO THE MINIMAL EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW|

Re-translated text

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE, EXCEPT TO THE MINIMAL EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=DÍLO (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) JE POSKYTOVÁNO ZA PODMÍNEK TÉTO CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (DÁLE JEN „CCPL“, „LICENČNÍ UJEDNÁNÍ“ NEBO „UJEDNÁNÍ“). DÍLO JE CHRÁNĚNO PLATNÝMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI PRÁVO AUTORSKÉ. JAKÉKOLI UŽITÍ DÍLA, KTERÉ NENÍ V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY NEBO S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM, JE ZAKÁZÁNO. |Text has language=

|Has retranslated text=THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL", "LICENSE AGREEMENT" OR „AGREEMENT“). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AUTHORISED UNDER THIS LICENSE AGREEMENT OR APLICABLE LAW IS PROHIBITED.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

DÍLO (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) JE POSKYTOVÁNO ZA PODMÍNEK TÉTO CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (DÁLE JEN „CCPL“, „LICENČNÍ UJEDNÁNÍ“ NEBO „UJEDNÁNÍ“). DÍLO JE CHRÁNĚNO PLATNÝMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI PRÁVO AUTORSKÉ. JAKÉKOLI UŽITÍ DÍLA, KTERÉ NENÍ V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY NEBO S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM, JE ZAKÁZÁNO.
{{#if: THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL", "LICENSE AGREEMENT" OR „AGREEMENT“). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AUTHORISED UNDER THIS LICENSE AGREEMENT OR APLICABLE LAW IS PROHIBITED.|

Re-translated text

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL", "LICENSE AGREEMENT" OR „AGREEMENT“). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AUTHORISED UNDER THIS LICENSE AGREEMENT OR APLICABLE LAW IS PROHIBITED.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=UŽITÍM DÍLA V SOULADU S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM SE NABYVATEL ZAVAZUJE DODRŽOVAT PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ A STÁVÁ SE JAKO NABYVATEL STRANOU LICENČNÍ SMLOUVY V ROZSAHU, V JAKÉM PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ NABYVATELE SMLUVNĚ ZAVAZUJÍ. POSKYTOVATEL POSKYTUJE NABYVATELI LICENCI K DÍLU JEN POKUD NABYVATEL BEZPODMÍNEČNĚ AKCEPTUJE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ. |Text has language=

|Has retranslated text=BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, THE LICENSEE ACCEPTS AND AGREES TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT.AND IS A CONTRACTUAL PARTY TO THE EXTENT THE TERMS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING. THE LICENSOR GRANTS THE LICENSEE THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF LICENSEE’S ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

UŽITÍM DÍLA V SOULADU S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM SE NABYVATEL ZAVAZUJE DODRŽOVAT PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ A STÁVÁ SE JAKO NABYVATEL STRANOU LICENČNÍ SMLOUVY V ROZSAHU, V JAKÉM PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ NABYVATELE SMLUVNĚ ZAVAZUJÍ. POSKYTOVATEL POSKYTUJE NABYVATELI LICENCI K DÍLU JEN POKUD NABYVATEL BEZPODMÍNEČNĚ AKCEPTUJE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ.
{{#if: BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, THE LICENSEE ACCEPTS AND AGREES TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT.AND IS A CONTRACTUAL PARTY TO THE EXTENT THE TERMS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING. THE LICENSOR GRANTS THE LICENSEE THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF LICENSEE’S ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.|

Re-translated text

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, THE LICENSEE ACCEPTS AND AGREES TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT.AND IS A CONTRACTUAL PARTY TO THE EXTENT THE TERMS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING. THE LICENSOR GRANTS THE LICENSEE THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF LICENSEE’S ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

a. Pojem „dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání autorské dílo nebo jiný nehmotný statek chráněný autorským zákonem, pokud příslušný právní řád jeho ochranu též uznává. Autorskými díly mohou být mimo jiné díla literární, výtvarná, hudební, audiovizuální, vědecká, fotografie nebo počítačové programy. Jinými nehmotnými statky jsou zejména umělecké výkony výkonných umělců, zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání. Za díla jsou považovány též databáze. Pojem „Dílo“ popřípadě „DÍLO“ označuje konkrétní dílo, ke kterému poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za podmínek uvedených v tomto ujednání. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

a. For the purposes of this agreement the term "work" means the work of authorship or other intangible assets protected by copyright act, provided its protection is also acknowledged by applicable law. Works of authorship include without limitation literary, musical, audiovisual, scientific or photographic works or computer programs. Other intangible assets are artistic performances, audio and audiovisual recordings, television or radio broadcasting, as well as databases. The term “Work” or “WORK” means a particular work offered under the terms of this agreement.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

a. Pojem „dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání autorské dílo nebo jiný nehmotný statek chráněný autorským zákonem, pokud příslušný právní řád jeho ochranu též uznává. Autorskými díly mohou být mimo jiné díla literární, výtvarná, hudební, audiovizuální, vědecká, fotografie nebo počítačové programy. Jinými nehmotnými statky jsou zejména umělecké výkony výkonných umělců, zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání. Za díla jsou považovány též databáze. Pojem „Dílo“ popřípadě „DÍLO“ označuje konkrétní dílo, ke kterému poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za podmínek uvedených v tomto ujednání.

{{#if: 1. Definitions

a. For the purposes of this agreement the term "work" means the work of authorship or other intangible assets protected by copyright act, provided its protection is also acknowledged by applicable law. Works of authorship include without limitation literary, musical, audiovisual, scientific or photographic works or computer programs. Other intangible assets are artistic performances, audio and audiovisual recordings, television or radio broadcasting, as well as databases. The term “Work” or “WORK” means a particular work offered under the terms of this agreement.|

Re-translated text

1. Definitions

a. For the purposes of this agreement the term "work" means the work of authorship or other intangible assets protected by copyright act, provided its protection is also acknowledged by applicable law. Works of authorship include without limitation literary, musical, audiovisual, scientific or photographic works or computer programs. Other intangible assets are artistic performances, audio and audiovisual recordings, television or radio broadcasting, as well as databases. The term “Work” or “WORK” means a particular work offered under the terms of this agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

b. Pojem „souborné dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který je jako celek dílem, a do něhož je celé Dílo v nezměněné, tj. neupravené podobě zařazeno. Souborným dílem může být zejména časopis nebo jiné periodikum, sborník, encyklopedie, antologie, pásmo nebo výstava. Zařazení Díla do souborného díla se nepovažuje za jeho úpravu. Pokud je to výslovně uvedeno, považuje se za souborné dílo též soubor, který místo Díla obsahuje upravené Dílo |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

b. The term "collective work" means a collection of works or other elements in which the Work is included in its entirety in unmodified form. Collective work is for example periodical issue, magazine, encyclopedia, anthology or exhibition. Inclusion of Work into a collective Work does not constitute a derivative Work by itself. If it is explicitly mentioned, a collective work that includes a derivative Work instead of Work is also considered a collective work.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

b. Pojem „souborné dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který je jako celek dílem, a do něhož je celé Dílo v nezměněné, tj. neupravené podobě zařazeno. Souborným dílem může být zejména časopis nebo jiné periodikum, sborník, encyklopedie, antologie, pásmo nebo výstava. Zařazení Díla do souborného díla se nepovažuje za jeho úpravu. Pokud je to výslovně uvedeno, považuje se za souborné dílo též soubor, který místo Díla obsahuje upravené Dílo

{{#if: 1. Definitions

b. The term "collective work" means a collection of works or other elements in which the Work is included in its entirety in unmodified form. Collective work is for example periodical issue, magazine, encyclopedia, anthology or exhibition. Inclusion of Work into a collective Work does not constitute a derivative Work by itself. If it is explicitly mentioned, a collective work that includes a derivative Work instead of Work is also considered a collective work.|

Re-translated text

1. Definitions

b. The term "collective work" means a collection of works or other elements in which the Work is included in its entirety in unmodified form. Collective work is for example periodical issue, magazine, encyclopedia, anthology or exhibition. Inclusion of Work into a collective Work does not constitute a derivative Work by itself. If it is explicitly mentioned, a collective work that includes a derivative Work instead of Work is also considered a collective work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

c. Pojem „upravené Dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání výsledek jakékoliv úpravy Díla, kterou může být zejména zpracování Díla nebo zpracování Díla s jinými díly, doplnění Díla nebo jiné změny Díla. Upraveným Dílem může být mimo jiné jeho překlad, dramatizace, zhudebnění. Za upravené Dílo se považuje i jeho spojení s dalším dílem či prvky (např. užití hudebního díla jako doprovodu), ale ne jeho pouhé zařazení do souborného díla. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

c. The term “derivative Work” means a work which is the result of any adaptation of the Work, i.e. in particular modification of the Work, modification of the Work together with other works, amendment of the Work or any other change of the Work. Derivative Works include without limitation translation, dramatization or musical arrangement. The use of the Work in connection with other works or elements is also considered a derivative Work, unlike its mere inclusion into a collective work.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

c. Pojem „upravené Dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání výsledek jakékoliv úpravy Díla, kterou může být zejména zpracování Díla nebo zpracování Díla s jinými díly, doplnění Díla nebo jiné změny Díla. Upraveným Dílem může být mimo jiné jeho překlad, dramatizace, zhudebnění. Za upravené Dílo se považuje i jeho spojení s dalším dílem či prvky (např. užití hudebního díla jako doprovodu), ale ne jeho pouhé zařazení do souborného díla.

{{#if: 1. Definitions

c. The term “derivative Work” means a work which is the result of any adaptation of the Work, i.e. in particular modification of the Work, modification of the Work together with other works, amendment of the Work or any other change of the Work. Derivative Works include without limitation translation, dramatization or musical arrangement. The use of the Work in connection with other works or elements is also considered a derivative Work, unlike its mere inclusion into a collective work.|

Re-translated text

1. Definitions

c. The term “derivative Work” means a work which is the result of any adaptation of the Work, i.e. in particular modification of the Work, modification of the Work together with other works, amendment of the Work or any other change of the Work. Derivative Works include without limitation translation, dramatization or musical arrangement. The use of the Work in connection with other works or elements is also considered a derivative Work, unlike its mere inclusion into a collective work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

d. Pojem „autor“ označuje pro účely tohoto ujednání osobu nebo osoby, které Dílo vytvořily. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

d. The term "author" means the individual or individuals who created the Work.}}
License section tag(s): Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

d. Pojem „autor“ označuje pro účely tohoto ujednání osobu nebo osoby, které Dílo vytvořily.

{{#if: 1. Definitions

d. The term "author" means the individual or individuals who created the Work.|

Re-translated text

1. Definitions

d. The term "author" means the individual or individuals who created the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

e. Pojem „poskytovatel“ označuje pro účely tohoto ujednání autora nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna poskytnout licenci k užití Díla za podmínek uvedených v tomto ujednání. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

e. The term "licensor" means the author, other individual, individuals, entity or entities that is/are entitled to offer the Work under the terms of this agreement.}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

e. Pojem „poskytovatel“ označuje pro účely tohoto ujednání autora nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna poskytnout licenci k užití Díla za podmínek uvedených v tomto ujednání.

{{#if: 1. Definitions

e. The term "licensor" means the author, other individual, individuals, entity or entities that is/are entitled to offer the Work under the terms of this agreement.|

Re-translated text

1. Definitions

e. The term "licensor" means the author, other individual, individuals, entity or entities that is/are entitled to offer the Work under the terms of this agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= You/User/Licensee |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

f. Pojem „nabyvatel“ označuje pro účely tohoto ujednání fyzickou nebo právnickou osobu, která užívá Dílo v souladu s tímto ujednáním a která neporušila ve vztahu k Dílu podmínky tohoto ujednání, ledaže získala od poskytovatele výslovný souhlas vykonávat práva k Dílu na základě tohoto ujednání i přes předchozí porušení jeho podmínek. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

f. The term "licensee" means an individual or entity exercising rights under this agreement who has not previously violated the terms of this agreement with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this agreement despite a previous violation.}}
License section tag(s): You/User/Licensee

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

f. Pojem „nabyvatel“ označuje pro účely tohoto ujednání fyzickou nebo právnickou osobu, která užívá Dílo v souladu s tímto ujednáním a která neporušila ve vztahu k Dílu podmínky tohoto ujednání, ledaže získala od poskytovatele výslovný souhlas vykonávat práva k Dílu na základě tohoto ujednání i přes předchozí porušení jeho podmínek.

{{#if: 1. Definitions

f. The term "licensee" means an individual or entity exercising rights under this agreement who has not previously violated the terms of this agreement with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this agreement despite a previous violation.|

Re-translated text

1. Definitions

f. The term "licensee" means an individual or entity exercising rights under this agreement who has not previously violated the terms of this agreement with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this agreement despite a previous violation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

g. Pojem „rozmnožování“ označuje pro účely tohoto ujednání zhotovování rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky. Rozmnoženiny mohou být mimo jiné tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, nebo zvukově-obrazové a mohou mít též elektronickou podobu, zahrnující vyjádření analogové i digitální. Rozmnožováním je též zhotovení rozmnoženiny nezbytné k zavedení, uložení, zobrazení, provoz a přenos počítačového programu a vytěžování obsahu databáze. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

g. The term "reproduce" means to make copies of a work by any means. Reproductions can be without limitation in printed, photographic, audio, visual or audio-visual form, electronic or otherwise, both on analog or digital medium. Reproducing also means to make reproductions necessary for implementation, storage, depiction, operation and transfer of computer program and for copying database content.}}
License section tag(s): Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

g. Pojem „rozmnožování“ označuje pro účely tohoto ujednání zhotovování rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky. Rozmnoženiny mohou být mimo jiné tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, nebo zvukově-obrazové a mohou mít též elektronickou podobu, zahrnující vyjádření analogové i digitální. Rozmnožováním je též zhotovení rozmnoženiny nezbytné k zavedení, uložení, zobrazení, provoz a přenos počítačového programu a vytěžování obsahu databáze.

{{#if: 1. Definitions

g. The term "reproduce" means to make copies of a work by any means. Reproductions can be without limitation in printed, photographic, audio, visual or audio-visual form, electronic or otherwise, both on analog or digital medium. Reproducing also means to make reproductions necessary for implementation, storage, depiction, operation and transfer of computer program and for copying database content.|

Re-translated text

1. Definitions

g. The term "reproduce" means to make copies of a work by any means. Reproductions can be without limitation in printed, photographic, audio, visual or audio-visual form, electronic or otherwise, both on analog or digital medium. Reproducing also means to make reproductions necessary for implementation, storage, depiction, operation and transfer of computer program and for copying database content.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Distribute |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

h. Pojem „rozšiřování“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování originálu díla nebo jeho rozmnoženiny v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva. Za rozšiřování díla se považuje také jeho vystavování, pronájem a půjčování. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

h. The term “distribute” means to make available the original of a work or its reproductions to the public in tangible form by means of sale or other property transfer. Exhibiting, lease and lending of a work are also considered distributing of the work.}}
License section tag(s): Distribute

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

h. Pojem „rozšiřování“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování originálu díla nebo jeho rozmnoženiny v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva. Za rozšiřování díla se považuje také jeho vystavování, pronájem a půjčování.

{{#if: 1. Definitions

h. The term “distribute” means to make available the original of a work or its reproductions to the public in tangible form by means of sale or other property transfer. Exhibiting, lease and lending of a work are also considered distributing of the work.|

Re-translated text

1. Definitions

h. The term “distribute” means to make available the original of a work or its reproductions to the public in tangible form by means of sale or other property transfer. Exhibiting, lease and lending of a work are also considered distributing of the work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

i. Pojem „sdělování veřejnosti“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Sdělováním veřejnosti se mimo jiné rozumí veřejné provozování díla nebo jeho přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí a zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, a to způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své volby. Sdělováním veřejnosti je též zužitkování obsahu databáze. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

i. The term „publicly perform“ means to make a work available in intangible form. A public performance is without limitation public recitation of a work, television and radio broadcasting, as well as spreading a work by means of computer or other network in such a way that members of the public may access the work from a place and time individually chosen by them. Publicly perform also means to utilize content of a database.}}
License section tag(s): Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

i. Pojem „sdělování veřejnosti“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Sdělováním veřejnosti se mimo jiné rozumí veřejné provozování díla nebo jeho přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí a zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, a to způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své volby. Sdělováním veřejnosti je též zužitkování obsahu databáze.

{{#if: 1. Definitions

i. The term „publicly perform“ means to make a work available in intangible form. A public performance is without limitation public recitation of a work, television and radio broadcasting, as well as spreading a work by means of computer or other network in such a way that members of the public may access the work from a place and time individually chosen by them. Publicly perform also means to utilize content of a database.|

Re-translated text

1. Definitions

i. The term „publicly perform“ means to make a work available in intangible form. A public performance is without limitation public recitation of a work, television and radio broadcasting, as well as spreading a work by means of computer or other network in such a way that members of the public may access the work from a place and time individually chosen by them. Publicly perform also means to utilize content of a database.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definice

j. Pojem „licenční prvky“ označuje pro účely tohoto ujednání charakteristické prvky této licence, které stanovil poskytovatel a které jsou vyjádřeny v jejím označení: „Uveďte autora“, „Neužívejte komerčně“ a „Zachovejte licenci“. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

j. "License elements" means the following high-level license attributes as selected by the licensor and indicated in the title of this agreement: Attribution, Noncommercial, Share Alike.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

j. Pojem „licenční prvky“ označuje pro účely tohoto ujednání charakteristické prvky této licence, které stanovil poskytovatel a které jsou vyjádřeny v jejím označení: „Uveďte autora“, „Neužívejte komerčně“ a „Zachovejte licenci“.

{{#if: 1. Definitions

j. "License elements" means the following high-level license attributes as selected by the licensor and indicated in the title of this agreement: Attribution, Noncommercial, Share Alike.|

Re-translated text

1. Definitions

j. "License elements" means the following high-level license attributes as selected by the licensor and indicated in the title of this agreement: Attribution, Noncommercial, Share Alike.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=2. Výjimky a omezení ochrany práv k Dílu.

Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití Díla, užití Díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině Díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná omezení práv k Dílu. |Text has language= |Has retranslated text=2. Exceptions and limitations of the rights to the Work

Nothing in this agreement is intended to reduce, limit, or restrict any free use of the Work, any use based on legal license, the exhaustion of distribution right by the first transfer of a tangible reproduction of the Work or other limitations of the rights to the Work under applicable laws.}}
License section tag(s): Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations

Section Text {{#if:|()|}}

2. Výjimky a omezení ochrany práv k Dílu.
Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití Díla, užití Díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině Díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná omezení práv k Dílu.

{{#if: 2. Exceptions and limitations of the rights to the Work

Nothing in this agreement is intended to reduce, limit, or restrict any free use of the Work, any use based on legal license, the exhaustion of distribution right by the first transfer of a tangible reproduction of the Work or other limitations of the rights to the Work under applicable laws.|

Re-translated text

2. Exceptions and limitations of the rights to the Work
Nothing in this agreement is intended to reduce, limit, or restrict any free use of the Work, any use based on legal license, the exhaustion of distribution right by the first transfer of a tangible reproduction of the Work or other limitations of the rights to the Work under applicable laws.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

a. oprávnění rozmnožovat Dílo, zahrnovat Dílo do souborných děl a jako součást souborných děl Dílo dále rozmnožovat, |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more collective works, and to reproduce the Work as incorporated in the collective works;}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

a. oprávnění rozmnožovat Dílo, zahrnovat Dílo do souborných děl a jako součást souborných děl Dílo dále rozmnožovat,

{{#if: 3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more collective works, and to reproduce the Work as incorporated in the collective works;|

Re-translated text

3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more collective works, and to reproduce the Work as incorporated in the collective works;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

b. oprávnění upravovat Dílo a upravené Dílo rozmnožovat, zařazovat do souborných děl a jako součást souborných děl dále rozmnožovat, pokud je z upraveného Díla nebo jeho označení zřejmé, že Dílo bylo změněno nebo jinak upraveno, |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

b. to create and reproduce derivative Works, to incorporate the derivative Work into one or more collective works, and to reproduce the derivative Work as incorporated in the collective works, provided it is clear from the derivative Work or its label that the Work has been changed or modified,}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

b. oprávnění upravovat Dílo a upravené Dílo rozmnožovat, zařazovat do souborných děl a jako součást souborných děl dále rozmnožovat, pokud je z upraveného Díla nebo jeho označení zřejmé, že Dílo bylo změněno nebo jinak upraveno,

{{#if: 3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

b. to create and reproduce derivative Works, to incorporate the derivative Work into one or more collective works, and to reproduce the derivative Work as incorporated in the collective works, provided it is clear from the derivative Work or its label that the Work has been changed or modified,|

Re-translated text

3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

b. to create and reproduce derivative Works, to incorporate the derivative Work into one or more collective works, and to reproduce the derivative Work as incorporated in the collective works, provided it is clear from the derivative Work or its label that the Work has been changed or modified,
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

c. oprávnění Dílo samostatně nebo jako součást souborného díla rozšiřovat a sdělovat veřejnosti, |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

c. to distribute and publicly perform the Work including as incorporated in collective works,}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

c. oprávnění Dílo samostatně nebo jako součást souborného díla rozšiřovat a sdělovat veřejnosti,

{{#if: 3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

c. to distribute and publicly perform the Work including as incorporated in collective works,|

Re-translated text

3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

c. to distribute and publicly perform the Work including as incorporated in collective works,
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

d. oprávnění rozšiřovat a sdělovat veřejnosti upravené Dílo. |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

d. to distribute and publicly perform derivative Works.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

3. Poskytnutí licence.

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

d. oprávnění rozšiřovat a sdělovat veřejnosti upravené Dílo.

{{#if: 3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

d. to distribute and publicly perform derivative Works.|

Re-translated text

3. License Grant.

Subject to the terms and conditions of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee a worldwide, unlimited in quantity, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) right to use the Work as stated below:

d. to distribute and publicly perform derivative Works.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Nabyvatel je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. Oprávnění nabyvatele se vztahuje i na provádění technických úprav nezbytných k tomu, aby Dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu. |Text has language=

|Has retranslated text=3. The above rights may be exercised in all media and formats unless such use is limited by law. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.}}
License section tag(s): License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

3. Nabyvatel je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. Oprávnění nabyvatele se vztahuje i na provádění technických úprav nezbytných k tomu, aby Dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu.
{{#if: 3. The above rights may be exercised in all media and formats unless such use is limited by law. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.|

Re-translated text

3. The above rights may be exercised in all media and formats unless such use is limited by law. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Je-li součástí poskytované licence i zvláštní právo pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytovatel se takového práva k Dílu v celém rozsahu vzdává. |Text has language=

|Has retranslated text=3. The licensee has no obligation to exercise the above rights. In case sui-generis database rights are part of the license the licensor waives such rights with respect to the Work completely.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Je-li součástí poskytované licence i zvláštní právo pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytovatel se takového práva k Dílu v celém rozsahu vzdává.
{{#if: 3. The licensee has no obligation to exercise the above rights. In case sui-generis database rights are part of the license the licensor waives such rights with respect to the Work completely.|

Re-translated text

3. The licensee has no obligation to exercise the above rights. In case sui-generis database rights are part of the license the licensor waives such rights with respect to the Work completely.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat Dílo nebo ho sdělovat veřejnosti pouze za podmínek stanovených tímto ujednáním.

Ustanovení tohoto čl. 4 písm. a) se vztahují na Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle tohoto ujednání se však nemusí vztahovat na souborné dílo jako celek nebo na jeho ostatní části. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. Licensee may distribute or publicly perform the Work only under the terms of this agreement,

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this agreement.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

a. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat Dílo nebo ho sdělovat veřejnosti pouze za podmínek stanovených tímto ujednáním.

Ustanovení tohoto čl. 4 písm. a) se vztahují na Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle tohoto ujednání se však nemusí vztahovat na souborné dílo jako celek nebo na jeho ostatní části.

{{#if: 4. Restrictions

a. Licensee may distribute or publicly perform the Work only under the terms of this agreement,

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this agreement.|

Re-translated text

4. Restrictions

a. Licensee may distribute or publicly perform the Work only under the terms of this agreement,

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Nabyvatel je při tom vždy povinen k Dílu připojit text tohoto ujednání nebo odkaz na něj ve formátu Uniform Resource Identifier (dále jen „URI“). |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. and must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (further only “URI”) for, this agreement with every copy of the Work.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
a. Nabyvatel je při tom vždy povinen k Dílu připojit text tohoto ujednání nebo odkaz na něj ve formátu Uniform Resource Identifier (dále jen „URI“).

{{#if: 4. Restrictions

a. and must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (further only “URI”) for, this agreement with every copy of the Work.|

Re-translated text

4. Restrictions
a. and must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (further only “URI”) for, this agreement with every copy of the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Nabyvatel není oprávněn omezovat užití Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním.

Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na toto ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti vztahující se k Dílu. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. The licensee may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this agreement.

The licensee must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work he or she distributes or publicly performs.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

a. Nabyvatel není oprávněn omezovat užití Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním.

Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na toto ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti vztahující se k Dílu.

{{#if: 4. Restrictions

a. The licensee may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this agreement.

The licensee must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work he or she distributes or publicly performs.|

Re-translated text

4. Restrictions

a. The licensee may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this agreement.

The licensee must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work he or she distributes or publicly performs.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicenci k Dílu. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. The licensee may not sublicense the Work.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
a. Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicenci k Dílu.

{{#if: 4. Restrictions

a. The licensee may not sublicense the Work.|

Re-translated text

4. Restrictions
a. The licensee may not sublicense the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití Díla v souladu s tímto ujednáním. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. When the licensee distributes or publicly performs the Work, he or she may not impose any technological measures on the Work that restrict the ability of the recipients of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of this agreement.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
a. Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití Díla v souladu s tímto ujednáním.

{{#if: 4. Restrictions

a. When the licensee distributes or publicly performs the Work, he or she may not impose any technological measures on the Work that restrict the ability of the recipients of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of this agreement.|

Re-translated text

4. Restrictions
a. When the licensee distributes or publicly performs the Work, he or she may not impose any technological measures on the Work that restrict the ability of the recipients of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of this agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

a. Pokud nabyvatel vytvoří souborné dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit ze souborného díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. d), je-li to fakticky možné. Pokud nabyvatel vytvoří upravené Dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit z upraveného Díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. d), je-li to fakticky možné. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

a. If the licensee creates a collective work, upon notice from the licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the collective work any credit as required by Section 4(d), as requested. If the licensee creates a derivative Work, upon notice from the Licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the derivative Work any credit as required by Section 4(d), as requested.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
a. Pokud nabyvatel vytvoří souborné dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit ze souborného díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. d), je-li to fakticky možné. Pokud nabyvatel vytvoří upravené Dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit z upraveného Díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. d), je-li to fakticky možné.

{{#if: 4. Restrictions

a. If the licensee creates a collective work, upon notice from the licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the collective work any credit as required by Section 4(d), as requested. If the licensee creates a derivative Work, upon notice from the Licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the derivative Work any credit as required by Section 4(d), as requested.|

Re-translated text

4. Restrictions
a. If the licensee creates a collective work, upon notice from the licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the collective work any credit as required by Section 4(d), as requested. If the licensee creates a derivative Work, upon notice from the Licensor he/ she must, to the extent practicable, remove from the derivative Work any credit as required by Section 4(d), as requested.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

b. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo výhradně za podmínek:

i. tohoto licenčního ujednání,
ii.pozdější verze tohoto licenčního ujednání se shodnými licenčními prvky,
iii. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons určeného pro právní řád jiného státu, jež obsahuje shodné licenční prvky, nebo
iv. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky (dále jen „dovolená licenční ujednání“).

Ustanovení tohoto čl. 4 písm. b) se vztahují na upravené Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle dovoleného licenčního ujednání se však nemusí vztahovat na takové souborné dílo jako celek nebo na jeho ostatní části. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

b. Licensee may distribute or publicly perform a Derivative Work only under: (i) the terms of this license agreement; (ii) a later version of this license agreement with the same license elements; (iii) a 3.0 or later version of Creative Commons jurisdiction license with the same license elements; or (iv) a 3.0 or later version of Creative Commons Unported license (further only “applicable licenses”).

This Section 4(b) applies to a derivative Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the derivative Work itself to be made subject to the terms of the applicable license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

b. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo výhradně za podmínek:

i. tohoto licenčního ujednání,
ii.pozdější verze tohoto licenčního ujednání se shodnými licenčními prvky,
iii. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons určeného pro právní řád jiného státu, jež obsahuje shodné licenční prvky, nebo
iv. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky (dále jen „dovolená licenční ujednání“).
Ustanovení tohoto čl. 4 písm. b) se vztahují na upravené Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle dovoleného licenčního ujednání se však nemusí vztahovat na takové souborné dílo jako celek nebo na jeho ostatní části.

{{#if: 4. Restrictions

b. Licensee may distribute or publicly perform a Derivative Work only under: (i) the terms of this license agreement; (ii) a later version of this license agreement with the same license elements; (iii) a 3.0 or later version of Creative Commons jurisdiction license with the same license elements; or (iv) a 3.0 or later version of Creative Commons Unported license (further only “applicable licenses”).

This Section 4(b) applies to a derivative Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the derivative Work itself to be made subject to the terms of the applicable license.|

Re-translated text

4. Restrictions

b. Licensee may distribute or publicly perform a Derivative Work only under: (i) the terms of this license agreement; (ii) a later version of this license agreement with the same license elements; (iii) a 3.0 or later version of Creative Commons jurisdiction license with the same license elements; or (iv) a 3.0 or later version of Creative Commons Unported license (further only “applicable licenses”).

This Section 4(b) applies to a derivative Work as incorporated in a collective work, but this does not require the collective work apart from the derivative Work itself to be made subject to the terms of the applicable license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

b. Nabyvatel je při tom vždy povinen k upravenému Dílu připojit text dovoleného licenčního ujednání nebo odkaz na něj ve formátu URI. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

b. The licensee must include a copy of or the URI link to applicable license with every copy of each derivative Work he/ she distributes or publicly performs.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
b. Nabyvatel je při tom vždy povinen k upravenému Dílu připojit text dovoleného licenčního ujednání nebo odkaz na něj ve formátu URI.

{{#if: 4. Restrictions

b. The licensee must include a copy of or the URI link to applicable license with every copy of each derivative Work he/ she distributes or publicly performs.|

Re-translated text

4. Restrictions
b. The licensee must include a copy of or the URI link to applicable license with every copy of each derivative Work he/ she distributes or publicly performs.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

b. Nabyvatel není oprávněn omezovat užití upraveného Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním. Při rozšiřování upraveného Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na dovolené ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

b. Licensee may not offer or impose any terms on the Derivative Works that restrict the terms of applicable license. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the derivative Work.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
b. Nabyvatel není oprávněn omezovat užití upraveného Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním. Při rozšiřování upraveného Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na dovolené ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti.

{{#if: 4. Restrictions

b. Licensee may not offer or impose any terms on the Derivative Works that restrict the terms of applicable license. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the derivative Work.|

Re-translated text

4. Restrictions
b. Licensee may not offer or impose any terms on the Derivative Works that restrict the terms of applicable license. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she must keep intact all notices that refer to this agreement and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the derivative Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

b. Při rozšiřování upraveného Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití upraveného Díla v souladu s dovoleným licenčním ujednáním. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

b. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she may not impose any technological measures on the derivative Work that restrict the ability of a recipient of the derivative Work from to exercise the rights granted to that recipient under the terms of applicable license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
b. Při rozšiřování upraveného Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití upraveného Díla v souladu s dovoleným licenčním ujednáním.

{{#if: 4. Restrictions

b. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she may not impose any technological measures on the derivative Work that restrict the ability of a recipient of the derivative Work from to exercise the rights granted to that recipient under the terms of applicable license.|

Re-translated text

4. Restrictions
b. When the licensee distributes or publicly performs a derivative Work, he or she may not impose any technological measures on the derivative Work that restrict the ability of a recipient of the derivative Work from to exercise the rights granted to that recipient under the terms of applicable license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Non-commercial (NC), Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

c. Oprávnění poskytnutá nabyvateli podle ustanovení čl. 3 se vztahují pouze na užití Díla, jejichž primárním účelem není získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění (dále jen „nekomerční využití“). Za nekomerční využití se pro potřeby této licence považuje i poskytnutí Díla za jiné dílo, ke kterému dochází například při sdílení dat prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, pokud v souvislosti s poskytnutím nedochází k platbám nebo jinému peněžitému plnění. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

c. The licensee may not exercise any rights granted to him or her in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation (further only “noncommercial use”). The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall be considered non-commercial use, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.}}
License section tag(s): Non-commercial (NC), Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
c. Oprávnění poskytnutá nabyvateli podle ustanovení čl. 3 se vztahují pouze na užití Díla, jejichž primárním účelem není získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění (dále jen „nekomerční využití“). Za nekomerční využití se pro potřeby této licence považuje i poskytnutí Díla za jiné dílo, ke kterému dochází například při sdílení dat prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, pokud v souvislosti s poskytnutím nedochází k platbám nebo jinému peněžitému plnění.

{{#if: 4. Restrictions

c. The licensee may not exercise any rights granted to him or her in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation (further only “noncommercial use”). The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall be considered non-commercial use, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.|

Re-translated text

4. Restrictions
c. The licensee may not exercise any rights granted to him or her in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation (further only “noncommercial use”). The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall be considered non-commercial use, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

d. Při rozšiřování Díla, upraveného Díla nebo souborného díla nebo při jejich sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen, pokud nebyl v souladu s ustanovením čl. 4 písm. a) požádán o opak, připojit beze změny všechny copyrightové doložky a je povinen způsobem odpovídajícím danému nosiči a v přiměřené formě uvést následující údaje, pokud existují a jsou mu známy:

i. jméno případně pseudonym autora nebo jména či označení jiných osob, které autor nebo poskytovatel uvedl v copyrightové doložce k Dílu, v podmínkách užití Díla nebo které označil jiným přiměřeným způsobem (dále jen „uvedené osoby“),
ii. název Díla,
iii. odkaz ve formátu URI, který poskytovatel k Dílu připojil, pokud odkazuje na copyrightovou doložku k Dílu nebo na licenční podmínky a
iv. pokud se jedná o upravené Dílo, též údaje o Díle a o způsobu, kterým bylo upraveno, v souladu s ustanovením čl. 3 písm. b).

Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. d) má nabyvatel povinnost uvést jakýmkoli přiměřeným způsobem. V případě upraveného Díla nebo souborného díla se považuje za přiměřené, aby údaje vztahující se k Dílu byly uvedeny spolu s obdobnými údaji o ostatních dílech, která byla zahrnuta do souborného díla nebo využita při vzniku upraveného Díla, a to způsobem nesnižujícím jejich hodnotu ve srovnání s obdobnými údaji o ostatních uvedených dílech a ostatních uvedených osobách. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

d. If the licensee distributes or publicly performs the Work or any derivative Works or collective works, he or she must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means the licensee is utilizing following data, if supplied: (i) the name or pseudonym (if applicable) of the author and/or other parties designated for attribution by the author or the licensor in the licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means (further only "attribution parties"); (ii) the title of the Work; (iii) link in URI format, that the licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and, (iv) in the case of a derivative Work a credit identifying the use of the Work in the derivative Work according to Section 3(b).

The credit required by this Section 4(d) may be implemented in any reasonable manner. In case of a derivative Work or collective work a reasonable manner means that if the credit for all contributing authors of the derivative Work or collective work appears, then the credit will be part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing parties.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

d. Při rozšiřování Díla, upraveného Díla nebo souborného díla nebo při jejich sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen, pokud nebyl v souladu s ustanovením čl. 4 písm. a) požádán o opak, připojit beze změny všechny copyrightové doložky a je povinen způsobem odpovídajícím danému nosiči a v přiměřené formě uvést následující údaje, pokud existují a jsou mu známy:

i. jméno případně pseudonym autora nebo jména či označení jiných osob, které autor nebo poskytovatel uvedl v copyrightové doložce k Dílu, v podmínkách užití Díla nebo které označil jiným přiměřeným způsobem (dále jen „uvedené osoby“),
ii. název Díla,
iii. odkaz ve formátu URI, který poskytovatel k Dílu připojil, pokud odkazuje na copyrightovou doložku k Dílu nebo na licenční podmínky a
iv. pokud se jedná o upravené Dílo, též údaje o Díle a o způsobu, kterým bylo upraveno, v souladu s ustanovením čl. 3 písm. b).
Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. d) má nabyvatel povinnost uvést jakýmkoli přiměřeným způsobem. V případě upraveného Díla nebo souborného díla se považuje za přiměřené, aby údaje vztahující se k Dílu byly uvedeny spolu s obdobnými údaji o ostatních dílech, která byla zahrnuta do souborného díla nebo využita při vzniku upraveného Díla, a to způsobem nesnižujícím jejich hodnotu ve srovnání s obdobnými údaji o ostatních uvedených dílech a ostatních uvedených osobách.

{{#if: 4. Restrictions

d. If the licensee distributes or publicly performs the Work or any derivative Works or collective works, he or she must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means the licensee is utilizing following data, if supplied: (i) the name or pseudonym (if applicable) of the author and/or other parties designated for attribution by the author or the licensor in the licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means (further only "attribution parties"); (ii) the title of the Work; (iii) link in URI format, that the licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and, (iv) in the case of a derivative Work a credit identifying the use of the Work in the derivative Work according to Section 3(b).

The credit required by this Section 4(d) may be implemented in any reasonable manner. In case of a derivative Work or collective work a reasonable manner means that if the credit for all contributing authors of the derivative Work or collective work appears, then the credit will be part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing parties.|

Re-translated text

4. Restrictions

d. If the licensee distributes or publicly performs the Work or any derivative Works or collective works, he or she must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means the licensee is utilizing following data, if supplied: (i) the name or pseudonym (if applicable) of the author and/or other parties designated for attribution by the author or the licensor in the licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means (further only "attribution parties"); (ii) the title of the Work; (iii) link in URI format, that the licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and, (iv) in the case of a derivative Work a credit identifying the use of the Work in the derivative Work according to Section 3(b).

The credit required by this Section 4(d) may be implemented in any reasonable manner. In case of a derivative Work or collective work a reasonable manner means that if the credit for all contributing authors of the derivative Work or collective work appears, then the credit will be part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing parties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

d. Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. d) je nabyvatel oprávněn použít pouze pro označení Díla v souvislosti s užitím Díla v souladu s tímto ujednáním. Bez předchozího písemného souhlasu uvedených osob není nabyvatel oprávněn uvádět údaje o Díle způsobem, který by přímo či nepřímo vyvolal dojem účasti nebo jiné formy podpory ze strany uvedených osob. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

d. The licensee may only use the credit required by this Section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising his or her rights under this agreement. The licensee may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the attribution parties of him/her or his/her use of the Work, without a separate, express prior written permission of the attribution parties.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence
d. Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. d) je nabyvatel oprávněn použít pouze pro označení Díla v souvislosti s užitím Díla v souladu s tímto ujednáním. Bez předchozího písemného souhlasu uvedených osob není nabyvatel oprávněn uvádět údaje o Díle způsobem, který by přímo či nepřímo vyvolal dojem účasti nebo jiné formy podpory ze strany uvedených osob.

{{#if: 4. Restrictions

d. The licensee may only use the credit required by this Section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising his or her rights under this agreement. The licensee may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the attribution parties of him/her or his/her use of the Work, without a separate, express prior written permission of the attribution parties.|

Re-translated text

4. Restrictions
d. The licensee may only use the credit required by this Section 4(d) for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising his or her rights under this agreement. The licensee may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the attribution parties of him/her or his/her use of the Work, without a separate, express prior written permission of the attribution parties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

e. Omezení uvedená v čl. 4 písm. a) až d) se nevztahují na ty části Díla, na které se vztahuje definice díla uvedená v čl. 1 písm. a) pouze z důvodu ochrany zvláštních práv pořizovatele databáze. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

e. Restrictions in Sections 4(a) to 4(d) do not apply to such parts of the Work that fall within the definition of work in Section 1(a) only due to sui-generis database protection.}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

e. Omezení uvedená v čl. 4 písm. a) až d) se nevztahují na ty části Díla, na které se vztahuje definice díla uvedená v čl. 1 písm. a) pouze z důvodu ochrany zvláštních práv pořizovatele databáze.

{{#if: 4. Restrictions

e. Restrictions in Sections 4(a) to 4(d) do not apply to such parts of the Work that fall within the definition of work in Section 1(a) only due to sui-generis database protection.|

Re-translated text

4. Restrictions

e. Restrictions in Sections 4(a) to 4(d) do not apply to such parts of the Work that fall within the definition of work in Section 1(a) only due to sui-generis database protection.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

f. Práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání jsou upravena následovně:

i. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva na odměnu za užití Díla, která poskytovatel nemůže neuplatnit nebo se jich vzdát, zejména práva povinně kolektivně spravovaná.
ii. Tímto ujednáním dále nejsou dotčena práva na odměnu za jiné než nekomerční využití Díla, i když by poskytovatel mohl tato práva neuplatnit nebo se jich vzdát.
iii. Ve všech ostatních případech se poskytovatel zavazuje svá práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání neuplatnit nebo se jich tímto vzdává.

|Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions

f. The right to collect royalties for the use of the Work under this agreement:

i. This agreement does not affect the right to collect royalties for the use of the Work provided such rights can not remain unexploited or can not be waived, especially non-waivable compulsory collectively managed rigts.
ii. This agreement also does not affect the right to collect royalties for other than non-commertial use of the Work, even though the licensor could omit exploiting or waive such rights.
iii. In all other cases the licensor will not exploit or he waives herewith the right to collect royalties for the use of the Work under this agreement.}}
License section tag(s): Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

f. Práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání jsou upravena následovně:

i. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva na odměnu za užití Díla, která poskytovatel nemůže neuplatnit nebo se jich vzdát, zejména práva povinně kolektivně spravovaná.
ii. Tímto ujednáním dále nejsou dotčena práva na odměnu za jiné než nekomerční využití Díla, i když by poskytovatel mohl tato práva neuplatnit nebo se jich vzdát.
iii. Ve všech ostatních případech se poskytovatel zavazuje svá práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání neuplatnit nebo se jich tímto vzdává.

{{#if: 4. Restrictions

f. The right to collect royalties for the use of the Work under this agreement:

i. This agreement does not affect the right to collect royalties for the use of the Work provided such rights can not remain unexploited or can not be waived, especially non-waivable compulsory collectively managed rigts.
ii. This agreement also does not affect the right to collect royalties for other than non-commertial use of the Work, even though the licensor could omit exploiting or waive such rights.
iii. In all other cases the licensor will not exploit or he waives herewith the right to collect royalties for the use of the Work under this agreement.|

Re-translated text

4. Restrictions

f. The right to collect royalties for the use of the Work under this agreement:

i. This agreement does not affect the right to collect royalties for the use of the Work provided such rights can not remain unexploited or can not be waived, especially non-waivable compulsory collectively managed rigts.
ii. This agreement also does not affect the right to collect royalties for other than non-commertial use of the Work, even though the licensor could omit exploiting or waive such rights.
iii. In all other cases the licensor will not exploit or he waives herewith the right to collect royalties for the use of the Work under this agreement.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights/Author's rights, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Omezení licence

g. Tímto ujednáním nejsou dotčena osobnostní práva autora, pokud příslušný právní řád jejich ochranu uznává. Zejména si nikdo nesmí osobovat autorství k Dílu a Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Za zásah do osobnostních práv autora se nepovažuje jednání v souladu s podmínkami stanovenými tímto ujednáním. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. This License Agreement does not affect moral rights of the author, provided their protection is acknowledged by applicable law. . In particular, no one else may claim authorship of the Work or use the Work in derogative manner. Use of the Work in accordance with this agreement shall not be considered a breach of the moral rights of the author.}}
License section tag(s): Moral Rights/Author's rights, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

g. Tímto ujednáním nejsou dotčena osobnostní práva autora, pokud příslušný právní řád jejich ochranu uznává. Zejména si nikdo nesmí osobovat autorství k Dílu a Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Za zásah do osobnostních práv autora se nepovažuje jednání v souladu s podmínkami stanovenými tímto ujednáním.

{{#if: 4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. This License Agreement does not affect moral rights of the author, provided their protection is acknowledged by applicable law. . In particular, no one else may claim authorship of the Work or use the Work in derogative manner. Use of the Work in accordance with this agreement shall not be considered a breach of the moral rights of the author.|

Re-translated text

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

g. This License Agreement does not affect moral rights of the author, provided their protection is acknowledged by applicable law. . In particular, no one else may claim authorship of the Work or use the Work in derogative manner. Use of the Work in accordance with this agreement shall not be considered a breach of the moral rights of the author.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Representations/Warranties/Disclaimers |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=5. Jamstva

OSIM AKO STRANKE NISU DRUGAČIJE NAPISMENO UGOVORILE ILI JE ODREĐENO MJERODAVNIM PRAVOM, DAVATELJ LICENCE NUDI DJELO "KAKVO JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE VEZANIH UZ DJELO. |Text has language= |Has retranslated text=5. Representations, Warranties and Disclaimer.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENSE OR OTHERWISE AGREED IN WRITING OR REQUIRED BY APPLICABLE LAW, THE WORK IS LICENSED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.}}
License section tag(s): Representations/Warranties/Disclaimers

Section Text {{#if:|()|}}

5. Jamstva

OSIM AKO STRANKE NISU DRUGAČIJE NAPISMENO UGOVORILE ILI JE ODREĐENO MJERODAVNIM PRAVOM, DAVATELJ LICENCE NUDI DJELO "KAKVO JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE VEZANIH UZ DJELO.

{{#if: 5. Representations, Warranties and Disclaimer.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENSE OR OTHERWISE AGREED IN WRITING OR REQUIRED BY APPLICABLE LAW, THE WORK IS LICENSED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.|

Re-translated text

5. Representations, Warranties and Disclaimer.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENSE OR OTHERWISE AGREED IN WRITING OR REQUIRED BY APPLICABLE LAW, THE WORK IS LICENSED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Damages/Remedies, Liability/Consumer law |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=6. Ograničenje odgovornosti.

OSIM JAMSTAVA IZ ČLANKA 5., DAVATELJ LICENCE ĆE SNOSITI ODGOVORNOST SAMO ZA ŠTETE UZROKOVANE NAMJERNO ILI IZ KRAJNJE NEPAŽNJE. |Text has language= |Has retranslated text=6. Limitation on Liability.

EXCEPT FOR THE WARRANTIES PROVIDED IN SECTION 5, THE LICENSOR BE LIABLE ONLY FOR THE DAMAGES ARISING OUT OF INTENT OR EXTREME NEGLECT.}}
License section tag(s): Damages/Remedies, Liability/Consumer law

Section Text {{#if:|()|}}

6. Ograničenje odgovornosti.

OSIM JAMSTAVA IZ ČLANKA 5., DAVATELJ LICENCE ĆE SNOSITI ODGOVORNOST SAMO ZA ŠTETE UZROKOVANE NAMJERNO ILI IZ KRAJNJE NEPAŽNJE.

{{#if: 6. Limitation on Liability.

EXCEPT FOR THE WARRANTIES PROVIDED IN SECTION 5, THE LICENSOR BE LIABLE ONLY FOR THE DAMAGES ARISING OUT OF INTENT OR EXTREME NEGLECT.|

Re-translated text

6. Limitation on Liability.

EXCEPT FOR THE WARRANTIES PROVIDED IN SECTION 5, THE LICENSOR BE LIABLE ONLY FOR THE DAMAGES ARISING OUT OF INTENT OR EXTREME NEGLECT.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Termination |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=7. Prestanak važenja

a. Licenca i prava korištenja koja su njome dana prestat će automatski važiti prekršite li uvjete Licence. Za fizičke i pravne osobe koje su od Vas primile Preradu ili Zbirku pod ovom Licencom Licenca nastavlja važiti, pod uvjetom da se te fizičke ili pravne osobe u potpunosti pridržavaju Licence. Članci 1., 2., 5., 6., 7. i 8. nastavljaju važiti i nakon svakog prestanka važenja ove Licence.

b. Unutar gore navedenih uvjeta i odredbi ovdje dana Licenca je trajna (za trajanja autorskog prava, srodnog prava ili drugog mjerodavnog prava na Djelo). Unatoč tome, Davatelj licence pridržava pravo da izdaje Djelo pod drugačijim licencnim uvjetima ili da u bilo koje doba prestane distribuirati Djelo - pod uvjetom da takvim izborom ne prestaje važiti ova Licenca (niti druge licence koje su izdane, ili su morale biti izdane, na temelju nje) te da će ova Licenca nastaviti važiti punom snagom ako nije prestala važiti prema prethodnom stavku. |Text has language= |Has retranslated text=7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the copyright, neighboring rights and other applicable rights in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.}}
License section tag(s): Termination

Section Text {{#if:|()|}}

7. Prestanak važenja

a. Licenca i prava korištenja koja su njome dana prestat će automatski važiti prekršite li uvjete Licence. Za fizičke i pravne osobe koje su od Vas primile Preradu ili Zbirku pod ovom Licencom Licenca nastavlja važiti, pod uvjetom da se te fizičke ili pravne osobe u potpunosti pridržavaju Licence. Članci 1., 2., 5., 6., 7. i 8. nastavljaju važiti i nakon svakog prestanka važenja ove Licence.

b. Unutar gore navedenih uvjeta i odredbi ovdje dana Licenca je trajna (za trajanja autorskog prava, srodnog prava ili drugog mjerodavnog prava na Djelo). Unatoč tome, Davatelj licence pridržava pravo da izdaje Djelo pod drugačijim licencnim uvjetima ili da u bilo koje doba prestane distribuirati Djelo - pod uvjetom da takvim izborom ne prestaje važiti ova Licenca (niti druge licence koje su izdane, ili su morale biti izdane, na temelju nje) te da će ova Licenca nastaviti važiti punom snagom ako nije prestala važiti prema prethodnom stavku.

{{#if: 7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the copyright, neighboring rights and other applicable rights in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.|

Re-translated text

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the copyright, neighboring rights and other applicable rights in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Završne odredbe

a. Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Djelo ili Zbirku, Davatelj licence primatelju nudi licencu na djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

a. Each time You distribute or make public the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

8. Završne odredbe

a. Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Djelo ili Zbirku, Davatelj licence primatelju nudi licencu na djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom.

{{#if: 8. Miscellaneous

a. Each time You distribute or make public the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous

a. Each time You distribute or make public the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Završne odredbe

b. Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Preradu, Davatelj licence primatelju nudi licencu na izvorno Djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

b. Each time You distribute or make public a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing

Section Text {{#if:|()|}}

8. Završne odredbe

b. Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Preradu, Davatelj licence primatelju nudi licencu na izvorno Djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom.

{{#if: 8. Miscellaneous

b. Each time You distribute or make public a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous

b. Each time You distribute or make public a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Severability |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Završne odredbe

c. Ako je bilo koja odredba ove Licence nevažeća i neprovediva po mjerodavnom pravu, to neće utjecati na provedivost ostalih uvjeta ove Licence, i to bez daljnjeg djelovanja stranaka ovog ugovora, a takva će se odredba preoblikovati u najmanjoj mogućoj mjeri potrebnoj da postane važeća i provediva. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.}}
License section tag(s): Severability

Section Text {{#if:|()|}}

8. Završne odredbe

c. Ako je bilo koja odredba ove Licence nevažeća i neprovediva po mjerodavnom pravu, to neće utjecati na provedivost ostalih uvjeta ove Licence, i to bez daljnjeg djelovanja stranaka ovog ugovora, a takva će se odredba preoblikovati u najmanjoj mogućoj mjeri potrebnoj da postane važeća i provediva.

{{#if: 8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.|

Re-translated text

8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Waiver |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Završne odredbe

d. Neće se smatrati da je bilo dopušteno odstupanje od bilo kojeg uvjeta ili odredbe ove Licence ili da je dan pristanak na bilo kakvo kršenje, ako takvo dopuštenje ili takav pristanak nisu dani u pismenom obliku i potpisani od stranke koja daje takvo dopuštenje ili pristanak. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.}}
License section tag(s): Waiver

Section Text {{#if:|()|}}

8. Završne odredbe

d. Neće se smatrati da je bilo dopušteno odstupanje od bilo kojeg uvjeta ili odredbe ove Licence ili da je dan pristanak na bilo kakvo kršenje, ako takvo dopuštenje ili takav pristanak nisu dani u pismenom obliku i potpisani od stranke koja daje takvo dopuštenje ili pristanak.

{{#if: 8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.|

Re-translated text

8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Modification of agreement |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Završne odredbe

e. Licenca čini cjelokupni ugovor između stranaka u pogledu Djela koje je ovdje licencirano. Nema nikakvih daljnjih sporazuma ili usmenih dogovora u pogledu Djela koja nisu ovdje specificirana. Davatelja licence neće obavezivati nikakve dodatne odredbe koje bi se mogle pojaviti u bilo kakvom usmenom dogovoru s Vama. Ova licenca ne može se mijenjati bez zajedničkog ugovora u pisanom obliku između Davatelja licence i Vas. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.}}
License section tag(s): Modification of agreement

Section Text {{#if:|()|}}

8. Završne odredbe

e. Licenca čini cjelokupni ugovor između stranaka u pogledu Djela koje je ovdje licencirano. Nema nikakvih daljnjih sporazuma ili usmenih dogovora u pogledu Djela koja nisu ovdje specificirana. Davatelja licence neće obavezivati nikakve dodatne odredbe koje bi se mogle pojaviti u bilo kakvom usmenom dogovoru s Vama. Ova licenca ne može se mijenjati bez zajedničkog ugovora u pisanom obliku između Davatelja licence i Vas.

{{#if: 8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.|

Re-translated text

8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=Creative Commons - Pravno upozorenje

Creative Commons nije stranka u ovoj Licenci i ne pruža nikakvo jamstvo vezano uz Djelo. Creative Commons neće prema Vama ili bilo kojoj stranci snositi odgovornost prema bilo kojoj pravnoj teoriji za bilo kakve štete. Unatoč prethodne dvije (2) rečenice, ako se Creative Commons izričito očitovao kao Davatelj licence pod ovom Licencom, on će imati sva prava i obaveze Davatelja licence.

Osim u ograničenu svrhu ukazivanja javnosti da je Djelo licencirano pod CCJL, Creative Commons ne daje dopuštenje nijednoj od stranaka da koristiti zaštićeni znak "Creative Commons" bez prethodnog pismenog pristanka od strane Creative Commons. Svaka dopuštena upotreba pridržavat će se u tom trenutku važećih smjernica za korištenje zaštićenog znaka - onakvih kakve su objavljene na internetskim stranicama Creative Commonsa ili na neki drugi način, na zahtjev, ponekad stavljene na raspolaganje. Kako ne bi bilo dvojbe, ovo ograničenje korištenja zaštićenog znaka ne čini dio licence. |Text has language= |Has retranslated text=Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Creative Commons - Pravno upozorenje

Creative Commons nije stranka u ovoj Licenci i ne pruža nikakvo jamstvo vezano uz Djelo. Creative Commons neće prema Vama ili bilo kojoj stranci snositi odgovornost prema bilo kojoj pravnoj teoriji za bilo kakve štete. Unatoč prethodne dvije (2) rečenice, ako se Creative Commons izričito očitovao kao Davatelj licence pod ovom Licencom, on će imati sva prava i obaveze Davatelja licence.

Osim u ograničenu svrhu ukazivanja javnosti da je Djelo licencirano pod CCJL, Creative Commons ne daje dopuštenje nijednoj od stranaka da koristiti zaštićeni znak "Creative Commons" bez prethodnog pismenog pristanka od strane Creative Commons. Svaka dopuštena upotreba pridržavat će se u tom trenutku važećih smjernica za korištenje zaštićenog znaka - onakvih kakve su objavljene na internetskim stranicama Creative Commonsa ili na neki drugi način, na zahtjev, ponekad stavljene na raspolaganje. Kako ne bi bilo dvojbe, ovo ograničenje korištenja zaštićenog znaka ne čini dio licence.

{{#if: Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.|

Re-translated text

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Consumer Law |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Consumer Law

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor has all rights necessary to license work |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor has all rights necessary to license work

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Other/Jurisdiction Specific |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Other/Jurisdiction Specific

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Private Law/Forum Selection |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Private Law/Forum Selection

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}