Case Studies/FI:Jaa jotain 11.3.2013

From Creative Commons
Jump to: navigation, searchLicense Used
unspecified
Media
Image, Sound, Text, MovingImage, InteractiveResource, Other, Data
2013
Tags
avoimuus, joukkoistaminen, lisenssit, oppisisällöt, osallistaminen, vertaistuotanto
Translations

.


Evaluation Information.png
Page Importance:
Page Quality:
Jaa jotain -tapahtumassa haluttiin rohkaista ihmisiä jakamaan omia oppisisältöjään avoimilla lisensseillä. Taustalla oli alkutalven 2013 keskustelu pitäisikö kouluopettajien jakaa maksutta tuottamiaan oppisisältöjä internetissä. Tapahtumalla haluttiin osoittaa aktiivista esimerkkiä, että jokainen voi halutessaan antaa oppisisältöjään maksutta muiden käyttöön, mutta varsinaisesti jakaminen ei kuulu opettajan toimenkuvaan. Osallistujat saivat itse valita haluamansa lisenssityypin. Jaa jotain -tapahtuman konseptoivat ja toteuttivat Kari A. Hintikka ja Anne Rongas. Tapahtumaan osallistui lähes sata omien oppisisältöjensä jakajaa. Tapahtuma oli osa AVO2-konsortiohanketta. AVO2 oli ESR-rahoitteinen avoimia toimintatapoja edistävä hankekokonaisuus.

Jakaminen ilahduttaa ja auttaa. Virtuaalinen jaettava ei paljon paina, mutta osuessaan tarvitsijalle painoarvoa kertyy.


Kenenkään ei ole pakko jakaa. Saa lurkkia, saa vapaamatkustaa ja saa myös haukkuaräksyttää jakajia. Yhdenlaista jakamistahan sekin on.
— Opeblogi / Anne Rongas

http://creativecommons.org/choose/?lang=fi

Tapausesimerkki Jaa jotain -tapahtuma 11.3.2013

Jaa jotain -tapahtumassa haluttiin rohkaista ihmisiä jakamaan omia oppisisältöjään avoimilla lisensseillä. Taustalla oli alkutalven 2013 keskustelu pitäisikö kouluopettajien jakaa maksutta tuottamiaan oppisisältöjä internetissä. Tapahtumalla haluttiin osoittaa aktiivista esimerkkiä, että jokainen voi halutessaan antaa oppisisältöjään maksutta muiden käyttöön, mutta varsinaisesti se ei kuulu opettajan toimenkuvaan. Osallistujat saivat itse valita haluamansa lisenssityypin.

Jaa jotain -tapahtuman konseptoivat ja toteuttivat Kari A. Hintikka ja Anne Rongas. Tapahtumaan osallistui noin sata omien oppisisältöjensä jakajaa. Tapahtuma oli osa AVO2-konsortiohanketta. AVO2 oli ESR-rahoitteinen avoimia toimintatapoja edistävä hankekokonaisuus.

Lisenssin käyttö

Oppisisältöjensä jakajille suositeltiin opastuksessa lisenssivalitsinta ja sitä käytettiin vaihtelevasti ja varioiden.

Motivaatiot

Tapahtuman järjestäjät ovat pitkään jakaneet omia sisältöjää kuvista musiikkiin ja presentaatioista oppaisiin avoimilla toimintaperiaatteilla. Niin ikään järjesteäjät ovat pitkään työskentelleen erilaisissa avoimuutta edistävissä hankkeissa, kouluttajina sekä vapaamuotoisissa yhteishankkeissa internetissä ja verkostoissa, kuten Sometu.

Varsinaisia osallistujia kannusti tapahtuman palautteen perusteella muun muassa mahdollisuus osallistua, yhteinen tekeminen sekä omien oppisisältöjen tunnetuksi tekeminen.

Vaikutus

Tempaus tuotti 95 jaettua oppisisältöä esityksistä ja oppaista videoihin ja tyylipohjista blogimerkintöihin. Niiden sisältö vaihteli kurssien tehtävänannoista sähkötekniikan perusteista ja jääkausiajan pinnanmuodoista vinkkeihin taulukkolaskennasta. facebook-jäseniä kertyi 219. facebook-ryhmä ei lopettanut tempauksen jälkeen vaan linkkejä julkaistaan edelleen ja tapahtumaa on toivottu vuosittaisen sijaan useammin.

Tapauskuvaus

Education Week ja tempaus sopisi hyvin sen oheen. Sitten kaksi nettifasilitoijaa alkoi valita sopivia kanavia sekä viestintään että linkkien jakamiseen. Kanaviksi valikoituivat Twitter ja facebook-ryhmä, sillä niissä molemmissa on runsaasti tempauksen kohderyhmää. Linkit jaettuihin oppisisältöihin päätettiin koota Diigoon.

Tempauksen nimeä työstettiin jonkin verran. Sen pitäisi olla lyhyt, erityisesti Twitteriä ajatellen, jotta ihmiset saisivat tilaa myös omille kommenteilleen. Niin ikään Twitterin hashtagin eli avainsanan pitäisi olla lyhyt. Niinpä päädyttiin tempauksen nimeen "Jaa jotain" ja avainsanaan #jaajotain.

Ennen kampanjan käynnistämistä luotiin facebook-ryhmä, jolle etsittiin tempauksen henkeä kuvaava logo sekä tempauksen esittely. Twitteriä ja facebookia varten luotiin viestejä', jotka olisivat mahdollisimman lyhyitä mutta sisältäen keskeisen informaation. facebook-ryhmälle luotiin lyhytlinkki (kuten Bit.ly), jota ihmiset voisivat jakaa sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla, keskustelufoorumeilla yms.

facebook-ryhmään laitettiin linkkejä joistain nettifasilitoijien omista maksuttomista oppisisällöistä, jotka käynnistäisivät ryhmän ja kannustaisivat jakamaan itsekin. Kaikki nämä valmistelutoimet liittyvät myös internet-koordinointiin, joka eroaa fasilitoinnista selkeämpien välietappiensa myötä. Myös esimerkiksi uutta facebook-verkkoyhteisöä perustava yhteisömanageri tarvitsee näitä taitoja.

Kun valmistelut oli tehty, niin tässä vaiheessa nettifasilitoijat kutsuivat aluksi kolmisenkymmentä aktiivista oppimateriaaliensa jakajaa sekä omista verkostoistaan että muita aktiiveja. Omat kontaktit eivät ole sinänsä välttämättömiä nettifasilitoinnissa, mutta ne helpottavat sen aloittamista.

Samoin viestintä käynnistettiin Twitterissä, mutta yksinkertaisemmin Twitterin rajatun merkkimäärän vuoksi. Ensin lähetettiin perusviesti ja tämän perään linkkejä omiin sisältöihin #jaajotain-avainsanalla varustettuna.

Varsinainen ajatus oli, että ihmiset jakaisivat oppimateriaalejaan nimenomaan 11.3., mutta osallistujat alkoivat nopeasti jakaa sisältöjään saman tien. Koska kyseessä oli vapaamuotoinen tempaus niin ei ollut syytä että ihmisten pitäisi jotenkin odottaa varsinaista tempausta. Joissain tapauksessa voi olla tärkeätä esimerkiksi arvioida vaikuttavuutta, jolloin tietyllä teemapäivällä on enemmän merkitystä.

Tempaukseen oli aikaa reilu kuukausi ja tässä kohden siirryttiin facebook-ryhmän aktivointiin. Uudet jaetut sisällöt huomioitiin facebookin Tykkää-täpällä. Mahdollisuuksien mukaan nettifasilitoijat tutustuivat jaettuihin sisältöihin ja kommentoivat niitä. Toisinaan jäsenille esitettiin keskustelunavauksia esimerkiksi avoimuudesta ja koulun murroksesta aktiivisuuden ylläpitämiseksi. Koska tempaus oli tarkoitus kevyesti, aktivoinnin tueksi ei järjestetty esimerkiksi webinaareja tai nettikyselyitä. Tietoa tempauksesta levitettiin facebookissa ja Twitterissä kerran 1-2 viikossa. Vastaavaa aktivointia tekee myös yhteisömanageri.

Tapauskuvaus on esitelty laajemmassa kontekstissaan AVO2 Nettikansan tuottamassa avoimessa opintokokonaisuudessa Avoimet verkostot Wikiopistossa: https://fi.wikiversity.org/w/index.php?title=Avoimet_verkostot_-opintokokonaisuus/Internet-fasilitointi

Tapahtumaan osallistumisen ja lisensoinnin ohjeistus

Jakaminen on tosi helppoa, mutta jos et ole koskaan julkaissut mitään netissä, tässä rautalankaohjeet: (http://creativecommons.fi/2013/03/jaa-jotain-paiva-11-3/)

1. Valitse tuotos, jonka haluat julkaista ja jakaa. Sen tulisi olla kokonaan sinun itsesi tekemä. Jos joku muu on tehnyt siitä osia, on sinun saatava heiltä lupa.

2. Valitse sopiva julkaisupaikka. Valokuvia ja kuvia voit julkaista mm. Flickrissä tai Picasassa, videoita mm. YouTubessa tai Vimeossa. Tekstiä voit julkaista omassa blogissasi, jonka voit tarvittaessa perustaa maksutta mm. Bloggerissa tai WordPressissä. Valmiita PDF-dokumentteja voi julkaista vaikkapa Scribd:ssä. Musiikkia voit julkaista Jamendossa.

3. Valitse lisenssi, jolla haluat julkaista. Voit käyttää kätevää lisenssivalitsinta apunasi, jotta saat valittua ne CC-lisenssiehdot, jotka itsellesi sopivat. Itselläsi on edelleen kaikki oikeudet tuotokseesi. CC-lisenssin ehdot kertovat, mitä rajoituksia ja oikeuksia kaikilla muilla maailman ihmisillä ja organisaatioilla on aineistoosi.

4. Julkaise: Lähetä aineistosi valitsemaasi paikkaan.

5. Avaa: Liitä CC-lisenssi aineistoosi. Monissa sisältöpalveluissa voit suoraan valita lisenssin palvelun valikoiden kautta. Jos tämä ei onnistu, voit kopioida lisenssivalitsimen tuottaman html-koodinpätkän aineiston yhteyteen. Jos et pysty lisäämään html-koodia, valitse lisenssivalitsimessa julkaisutyypiksi ”offline work” ja liitä saamasi tekstinpätkä aineiston yhteyteen.

6. Kerro muille: Jaa linkki avoimeen sisältöösi kavereille Twitterissä #jaajotain, Facebookissa, Google+:ssa tai missä nyt sitten haluatkin.

Media

Tapahtuma haluttiin pitää kevyenä suunnittelusta alkaen ja sille tehtiin viestintäsuunnitelma ainoastaan internetin osalta.