Norway/3.0/BY-NC-SA

From Creative Commons
Revision as of 21:28, 6 August 2010 by Reginald Leones (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Bruk av denne lisensen skaper ikke et advokat-klientforhold. Creative Commons tilbyr denne informasjonen som den er. Creative Commons gir ingen garantier for informasjonen som er gitt, og frasier seg ethvert ansvar for skader som følge av dens bruk. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Bruk av denne lisensen skaper ikke et advokat-klientforhold. Creative Commons tilbyr denne informasjonen som den er. Creative Commons gir ingen garantier for informasjonen som er gitt, og frasier seg ethvert ansvar for skader som følge av dens bruk.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Frembringelsen (definert nedenfor) tilbys i henhold til betingelsene i denne lisensen. Frembringelsen er beskyttet etter åndsverkloven og/eller annen gjeldende rett. Enhver bruk av frembringelsen ut over det som tillates av lisensen, følger av annen avtale med rettighetshaver eller følger av åndsverkloven eller dennes forskrifter, er forbudt. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

Frembringelsen (definert nedenfor) tilbys i henhold til betingelsene i denne lisensen. Frembringelsen er beskyttet etter åndsverkloven og/eller annen gjeldende rett. Enhver bruk av frembringelsen ut over det som tillates av lisensen, følger av annen avtale med rettighetshaver eller følger av åndsverkloven eller dennes forskrifter, er forbudt.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Ved å benytte rettighetene til frembringelsen som følger av denne lisensen, aksepterer du å være bundet av lisensens vilkår. Ved dette gir lisensgiveren deg de rettigheter som her er beskrevet under den forutsetning at du godtar lisensens betingelser og vilkår. Ved mislighold av vilkårene i denne lisensen bortfaller alle rettigheter som er gitt deg gjennom denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

Ved å benytte rettighetene til frembringelsen som følger av denne lisensen, aksepterer du å være bundet av lisensens vilkår. Ved dette gir lisensgiveren deg de rettigheter som her er beskrevet under den forutsetning at du godtar lisensens betingelser og vilkår. Ved mislighold av vilkårene i denne lisensen bortfaller alle rettigheter som er gitt deg gjennom denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
a. «Bearbeidelse» er et åndsverk som er avledet av eller bygger på et annet åndsverk i slik grad at opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av opphavsretten til det åndsverk som er bearbeidet. Eksempler kan være oversettelse av tekst, eller overføring av et åndsverk til en annen litterær eller kunstnerisk form som for eksempel dramatisering eller filmatisering av åndsverk, eller maleri eller fotografisk verk der motivet er et annet åndsverk. For å unngå tvil: For det tilfelle at frembringelsen er et musikkverk, en opptreden, eller et lydopptak, skal synkronisering («synching») med et filmverk, lysbildefremvisning, eller lignende, betraktes som en bearbeidelse i henhold til denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
a. «Bearbeidelse» er et åndsverk som er avledet av eller bygger på et annet åndsverk i slik grad at opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av opphavsretten til det åndsverk som er bearbeidet. Eksempler kan være oversettelse av tekst, eller overføring av et åndsverk til en annen litterær eller kunstnerisk form som for eksempel dramatisering eller filmatisering av åndsverk, eller maleri eller fotografisk verk der motivet er et annet åndsverk. For å unngå tvil: For det tilfelle at frembringelsen er et musikkverk, en opptreden, eller et lydopptak, skal synkronisering («synching») med et filmverk, lysbildefremvisning, eller lignende, betraktes som en bearbeidelse i henhold til denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
b. «Samling» betyr en samling av åndsverk, eller av andre typer frembringelser, der hver frembringelse er inkludert i sin helhet i umodifisert form sammen med ett eller flere andre bidrag, der hvert bidrag utgjør en separat og uavhengig frembringelse i seg selv, som er satt sammen til en kollektiv helhet. En samling vil ikke bli betraktet som en bearbeidelse (definert ovenfor) i henhold til denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
b. «Samling» betyr en samling av åndsverk, eller av andre typer frembringelser, der hver frembringelse er inkludert i sin helhet i umodifisert form sammen med ett eller flere andre bidrag, der hvert bidrag utgjør en separat og uavhengig frembringelse i seg selv, som er satt sammen til en kollektiv helhet. En samling vil ikke bli betraktet som en bearbeidelse (definert ovenfor) i henhold til denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Distribute |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
c. «Tilgjengeliggjøre» betyr at eksemplar av frembringelsen eller bearbeidelse av frembringelsen, frembys for salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spres til allmennheten. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Distribute

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
c. «Tilgjengeliggjøre» betyr at eksemplar av frembringelsen eller bearbeidelse av frembringelsen, frembys for salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spres til allmennheten.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
d. «Lisenselementer» betyr følgende grunnleggende lisensegenskaper som er valgt av lisensgiver og merket i tittelen på denne lisensen : Navngivelse (Attribution), Ikkekommersiell (NonCommercial), DelPåSammeVilkår (ShareAlike). |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
d. «Lisenselementer» betyr følgende grunnleggende lisensegenskaper som er valgt av lisensgiver og merket i tittelen på denne lisensen : Navngivelse (Attribution), Ikkekommersiell (NonCommercial), DelPåSammeVilkår (ShareAlike).
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
e. «Lisensgiver» betyr det individ, de individer eller den eller de juridiske personer som tilbyr frembringelsen i henhold til vilkårene for denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
e. «Lisensgiver» betyr det individ, de individer eller den eller de juridiske personer som tilbyr frembringelsen i henhold til vilkårene for denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
f. «Originær rettighetshaver» betyr, dersom det gjelder åndsverk, det individ eller de individer som har skapt verket; dersom det gjelder andre frembringelser, den eller de individer eller juridiske personer som har skapt frembringelsen og som innehar nærstående rettigheter til frembringelsen i henhold til kap. 5 i åndsverkloven. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
f. «Originær rettighetshaver» betyr, dersom det gjelder åndsverk, det individ eller de individer som har skapt verket; dersom det gjelder andre frembringelser, den eller de individer eller juridiske personer som har skapt frembringelsen og som innehar nærstående rettigheter til frembringelsen i henhold til kap. 5 i åndsverkloven.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
g. «Frembringelse» betyr det åndsverk som er beskyttet av åndsverkloven og som tilbys i henhold til denne lisensen. I tillegg til åndsverk, som definert av åndsverklovens § 1, omfattes også frembringelser som er beskyttet etter bestemmelsene om nærstående rettigheter (andre rettigheter) slik disse er definert etter åndsverksloven kapittel 5. Dette forutsetter at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende lov i din jurisdiksjon. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
g. «Frembringelse» betyr det åndsverk som er beskyttet av åndsverkloven og som tilbys i henhold til denne lisensen. I tillegg til åndsverk, som definert av åndsverklovens § 1, omfattes også frembringelser som er beskyttet etter bestemmelsene om nærstående rettigheter (andre rettigheter) slik disse er definert etter åndsverksloven kapittel 5. Dette forutsetter at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende lov i din jurisdiksjon.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= You/User/Licensee |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
h. «Du/deg» betyr et individ eller en juridisk person som utøver rettigheter i henhold til denne lisensen, som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i denne lisensen i relasjon til frembringelsen, eller som har fått en uttrykkelig tillatelse fra lisensgiver til å utøve rettigheter i henhold til denne lisensen til tross for tidligere mislighold. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): You/User/Licensee

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
h. «Du/deg» betyr et individ eller en juridisk person som utøver rettigheter i henhold til denne lisensen, som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i denne lisensen i relasjon til frembringelsen, eller som har fått en uttrykkelig tillatelse fra lisensgiver til å utøve rettigheter i henhold til denne lisensen til tross for tidligere mislighold.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
i. «Fremføre offentlig» betyr å tilgjengeliggjøre offentlig eller opptre offentlig med frembringelsen. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen over føring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når frembringelsen stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til frembringelsen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
i. «Fremføre offentlig» betyr å tilgjengeliggjøre offentlig eller opptre offentlig med frembringelsen. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen over føring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når frembringelsen stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til frembringelsen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definisjoner
j. Intet i lisensen har som formål å redusere eller begrense lovlig bruk etter gjeldende rett, herunder bruk med grunnlag i lånereglene i åndsverkloven kap. 2 (ÅVL §§ 11-38c). |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definisjoner
j. Intet i lisensen har som formål å redusere eller begrense lovlig bruk etter gjeldende rett, herunder bruk med grunnlag i lånereglene i åndsverkloven kap. 2 (ÅVL §§ 11-38c).
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=2. Låneregler og avgrensinger.
Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations

Section Text {{#if:|()|}}

2. Låneregler og avgrensinger.
Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:

a. å fremstille eksemplarer av frembringelsen, å innarbeide frembringelsen i en eller flere samlinger og å fremstille eksemplarer av frembringelsen som en del av en samling; |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:

a. å fremstille eksemplarer av frembringelsen, å innarbeide frembringelsen i en eller flere samlinger og å fremstille eksemplarer av frembringelsen som en del av en samling;
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

b. å skape og fremstille eksemplarer av bearbeidelser av frembringelsen forutsatt at enhver slik bearbeidelse, inklusive enhver oversettelse i ethvert medium, tar rimelige skritt for klart å merke, markere eller på annen måte identifisere at endinger er gjort i forhold til den opprinnelige frembringelsen. For eksempel kan en oversettelse av et verk bli merket «Det opprinnelige verket er oversatt fra norsk til spansk,» eller en endring kan indikeres ved merket «Det opprinnelige verket er blitt endret.»; |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

b. å skape og fremstille eksemplarer av bearbeidelser av frembringelsen forutsatt at enhver slik bearbeidelse, inklusive enhver oversettelse i ethvert medium, tar rimelige skritt for klart å merke, markere eller på annen måte identifisere at endinger er gjort i forhold til den opprinnelige frembringelsen. For eksempel kan en oversettelse av et verk bli merket «Det opprinnelige verket er oversatt fra norsk til spansk,» eller en endring kan indikeres ved merket «Det opprinnelige verket er blitt endret.»;
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

c. å tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig, herunder også frembringelser som er del av en samling; og, |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

c. å tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig, herunder også frembringelser som er del av en samling; og,
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

d. å tilgjengeliggjøre og fremføre bearbeidelser offentlig. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

d. å tilgjengeliggjøre og fremføre bearbeidelser offentlig.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
De ovennevnte rettigheter kan anvendes i alle kjente og fremtidige medier eller formater, enten de er kjent i dag eller senere anvist. De ovennevnte rettigheter inkluderer retten til å foreta slike modifikasjoner som er teknisk sett nødvendige for å utøve disse rettighetene i andre medier og formater. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
De ovennevnte rettigheter kan anvendes i alle kjente og fremtidige medier eller formater, enten de er kjent i dag eller senere anvist. De ovennevnte rettigheter inkluderer retten til å foreta slike modifikasjoner som er teknisk sett nødvendige for å utøve disse rettighetene i andre medier og formater.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Alle de rettigheter som uttrykkelig ikke er gitt av lisensgiver er herved holdt tilbake, inklusive, men ikke begrenset til, rettigheter beskrevet i punkt 4(f). |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Alle de rettigheter som uttrykkelig ikke er gitt av lisensgiver er herved holdt tilbake, inklusive, men ikke begrenset til, rettigheter beskrevet i punkt 4(f).
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Lisensrettigheter.
Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Lisensrettigheter.
Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig når dette skjer under de vilkår som følger av denne lisensen.

Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig når dette skjer under de vilkår som følger av denne lisensen.

Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du må vedlegge en kopi av, eller en nettadresse (URI, Uniform Resource Identifier) til, denne lisensen hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du må vedlegge en kopi av, eller en nettadresse (URI, Uniform Resource Identifier) til, denne lisensen hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for frembringelsen, som endrer eller innskrenker lisensens vilkår eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til lisensen.

u må sikre at alle henvisninger til lisensen og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for frembringelsen, som endrer eller innskrenker lisensens vilkår eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til lisensen.

u må sikre at alle henvisninger til lisensen og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke gi underlisenser til frembringelsen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Du kan ikke gi underlisenser til frembringelsen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig, så kan du ikke utstyre frembringelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig, så kan du ikke utstyre frembringelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Dersom du skaper en samling, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra samlingen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.

Dersom du skaper en bearbeidelse, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra bearbeidelsen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

a. Dersom du skaper en samling, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra samlingen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.

Dersom du skaper en bearbeidelse, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra bearbeidelsen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(d), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under: (i) de vilkår som følger av denne lisensen; (ii) en senere versjon av denne lisensen med de samme lisenselementer som denne lisensen; (iii) enten «unported» Creative Commons-lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon (enten denne eller en senere versjon) som inneholder de samme lisenselementer som denne lisensen (for eksempel Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) («relevant lisens»).

Dette punkt 4(b) finner også anvendelse på bearbeidelsen, når bearbeidelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra bearbeidelsen selv, skal være underlagt vilkårene i relevant lisens. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre en bearbeidelse offentlig når dette skjer under: (i) de vilkår som følger av denne lisensen; (ii) en senere versjon av denne lisensen med de samme lisenselementer som denne lisensen; (iii) enten «unported» Creative Commons-lisensen eller en Creative Commons-lisens for en annen jurisdiksjon (enten denne eller en senere versjon) som inneholder de samme lisenselementer som denne lisensen (for eksempel Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) («relevant lisens»).

Dette punkt 4(b) finner også anvendelse på bearbeidelsen, når bearbeidelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra bearbeidelsen selv, skal være underlagt vilkårene i relevant lisens.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for bearbeidelsen, som endrer eller innskrenker vilkårene i relevant lisens eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til relevant lisens.

Du må sikre at alle henvisninger til relevant lisens og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for bearbeidelsen, som endrer eller innskrenker vilkårene i relevant lisens eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til relevant lisens.

Du må sikre at alle henvisninger til relevant lisens og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig, så kan du ikke utstyre bearbeidelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av relevant lisens. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

b. Når du tilgjengeliggjør eller fremfører bearbeidelsen offentlig, så kan du ikke utstyre bearbeidelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av relevant lisens.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Non-commercial (NC), Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

c. Du har ikke rett til å utøve noen av de rettigheter, som du gis i overensstemmelse med punkt 3 ovenfor, på en måte som hovedsakelig eller primært er rettet mot å oppnå en kommersiell fordel, eller på en måte som tar sikte på å oppnå et privat vederlag i form av penger. Utveksling av frembringelsen i bytte med andre opphavsrettslig beskyttede frembringelser gjennom fildeling eller andre metoder skal ikke betraktes som overtredelse av dette vilkåret, så fremt det ikke skjer noen form for betaling eller annen form for vederlag i samband med utveksling av opphavsrettslig vernede frembringelser. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Non-commercial (NC), Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

c. Du har ikke rett til å utøve noen av de rettigheter, som du gis i overensstemmelse med punkt 3 ovenfor, på en måte som hovedsakelig eller primært er rettet mot å oppnå en kommersiell fordel, eller på en måte som tar sikte på å oppnå et privat vederlag i form av penger. Utveksling av frembringelsen i bytte med andre opphavsrettslig beskyttede frembringelser gjennom fildeling eller andre metoder skal ikke betraktes som overtredelse av dette vilkåret, så fremt det ikke skjer noen form for betaling eller annen form for vederlag i samband med utveksling av opphavsrettslig vernede frembringelser.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. Dersom du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig eller bearbeidelser av frembringelsen, eller samlinger der frembringelsen inngår, må du, så fremt et krav om sletting i henhold til punkt 4(a) ikke er blitt fremsatt, sikre at samtlige markeringer av opphavsrett («opphavsrettsnotiser») for frembringelsen bevares intakt. Dette betyr at du må sørge for, under hensyn til det medium og de midler du benytter: (i) å navngi originær rettighetshaver (eller pseudonym utpekt av originær rettighetshaver) slik god skikk tilsier, dersom dette er angitt, og/eller dersom originær rettighetshaver eller lisensgiver i opphavsrettsnotisen utpeker andre parter (f.eks. sponsorinstitusjoner, forlagsenheter, tidsskrifter) for navngivelse («parter som skal navngis»), også navngir disse; (ii) å oppgi navn eller tittel på frembringelsen, dersom dette er angitt; (iii) å oppgi, i den utstrekning det er praktisk mulig, den nettadressen (Uniform Resource Identifier, URI), dersom dette er angitt, som lisensgiver angir skal assosieres med frembringelsen, med mindre nettadressen ikke inneholder noen opphavsrettnotis; og, (iv) i tråd med punkt 3(b), dersom det er snakk om en bearbeidelse, å ta inn en kreditering som identifiserer frembringelsen som benyttes i bearbeidelsen (for eksempel «Fransk oversettelse av verk av originær rettighetshaver» eller «Filmmanuskript basert på verk av originær rettighetshaver»). Kreditering slik som påkrevd i dette punkt 4(d) skal skje i overensstemmelse med god skikk; forutsatt, imidlertid, at for bearbeidelser og samlinger skal kreditering gjøres på minst like vilkår som andre sammenlignbare og eksisterende krediteringer, slik at dersom alle bidragsytere til bearbeidelsen og samlingen krediteres, skal kreditering gjøres som en del av denne krediteringen og minst like fremtredende som krediteringen av andre bidragsytere. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. Dersom du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig eller bearbeidelser av frembringelsen, eller samlinger der frembringelsen inngår, må du, så fremt et krav om sletting i henhold til punkt 4(a) ikke er blitt fremsatt, sikre at samtlige markeringer av opphavsrett («opphavsrettsnotiser») for frembringelsen bevares intakt. Dette betyr at du må sørge for, under hensyn til det medium og de midler du benytter: (i) å navngi originær rettighetshaver (eller pseudonym utpekt av originær rettighetshaver) slik god skikk tilsier, dersom dette er angitt, og/eller dersom originær rettighetshaver eller lisensgiver i opphavsrettsnotisen utpeker andre parter (f.eks. sponsorinstitusjoner, forlagsenheter, tidsskrifter) for navngivelse («parter som skal navngis»), også navngir disse; (ii) å oppgi navn eller tittel på frembringelsen, dersom dette er angitt; (iii) å oppgi, i den utstrekning det er praktisk mulig, den nettadressen (Uniform Resource Identifier, URI), dersom dette er angitt, som lisensgiver angir skal assosieres med frembringelsen, med mindre nettadressen ikke inneholder noen opphavsrettnotis; og, (iv) i tråd med punkt 3(b), dersom det er snakk om en bearbeidelse, å ta inn en kreditering som identifiserer frembringelsen som benyttes i bearbeidelsen (for eksempel «Fransk oversettelse av verk av originær rettighetshaver» eller «Filmmanuskript basert på verk av originær rettighetshaver»). Kreditering slik som påkrevd i dette punkt 4(d) skal skje i overensstemmelse med god skikk; forutsatt, imidlertid, at for bearbeidelser og samlinger skal kreditering gjøres på minst like vilkår som andre sammenlignbare og eksisterende krediteringer, slik at dersom alle bidragsytere til bearbeidelsen og samlingen krediteres, skal kreditering gjøres som en del av denne krediteringen og minst like fremtredende som krediteringen av andre bidragsytere.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. For å unngå tvil: Du kan bare bruke den kreditering som kreves i henhold til dette punkt 4(d) for det formål å navngi på den måten som er angitt ovenfor og, ved å utøve dine rettigheter i følge denne lisensen, så kan du verken implisitt eller eksplisitt fastslå eller implisere noen form for forbindelse med, sponsorskap, aksept eller godkjennelse fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis, uten på forhånd å ha innhentet en separat, uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

d. For å unngå tvil: Du kan bare bruke den kreditering som kreves i henhold til dette punkt 4(d) for det formål å navngi på den måten som er angitt ovenfor og, ved å utøve dine rettigheter i følge denne lisensen, så kan du verken implisitt eller eksplisitt fastslå eller implisere noen form for forbindelse med, sponsorskap, aksept eller godkjennelse fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis, uten på forhånd å ha innhentet en separat, uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

e. For å unngå tvil: De restriksjoner som nevnes ovenfor i punkt 4(a), 4(b), 4(c) og 4(d) gjelder ikke for de delene av frembringelsen som ansees å falle inn under definisjonen av «frembringelse» for denne lisensens formål utelukkende fordi de møter kriteriene for vern etter åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

e. For å unngå tvil: De restriksjoner som nevnes ovenfor i punkt 4(a), 4(b), 4(c) og 4(d) gjelder ikke for de delene av frembringelsen som ansees å falle inn under definisjonen av «frembringelse» for denne lisensens formål utelukkende fordi de møter kriteriene for vern etter åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

f. For å unngå tvil:

i. Ikke-fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man ikke kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.
ii. Fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for formål eller anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c) og for øvrig fraskriver lisensgiver retten til å motta vederlag gjennom slike lisensordninger.
iii. Avtalelisens og blankolisens. Lisensgiver bibeholder retten til å hente ut vederlag for bruk («royalties»), enten individuelt, eller gjennom en vederlagsorganisasjon eller utpekt agent som administrerer frivillige lisensordninger (avtalelisens), herunder blankolisensordninger, med hjemmel i §§ 36-47 i åndsverkloven (eller tilsvarende i en annen jurisdiksjon), fra handlinger du måtte foreta under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for et formål eller for anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c).

|Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

f. For å unngå tvil:

i. Ikke-fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man ikke kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.
ii. Fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for formål eller anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c) og for øvrig fraskriver lisensgiver retten til å motta vederlag gjennom slike lisensordninger.
iii. Avtalelisens og blankolisens. Lisensgiver bibeholder retten til å hente ut vederlag for bruk («royalties»), enten individuelt, eller gjennom en vederlagsorganisasjon eller utpekt agent som administrerer frivillige lisensordninger (avtalelisens), herunder blankolisensordninger, med hjemmel i §§ 36-47 i åndsverkloven (eller tilsvarende i en annen jurisdiksjon), fra handlinger du måtte foreta under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg dersom din utøvelse av disse rettighetene er for et formål eller for anvendelser som er annet enn ikke-kommersielle som tillatt under punkt 4(c).
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights/Author's rights, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

g. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights/Author's rights, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Restriksjoner.
Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

g. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Representations/Warranties/Disclaimers |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=5. Garantier og ansvarsfraskrivelse
Med mindre annet er gjensidig og skriftlig avtalt mellom partene, tilbyr lisensgiver frembringelsen som den er og gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt om kvalitet, egnethet, inngrep, presisjon, fravær av synlige eller skjulte feil og mangler, eller lignende. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelsen av implisitte garantier. I så fall gjelder dette ikke for deg. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Representations/Warranties/Disclaimers

Section Text {{#if:|()|}}

5. Garantier og ansvarsfraskrivelse
Med mindre annet er gjensidig og skriftlig avtalt mellom partene, tilbyr lisensgiver frembringelsen som den er og gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt om kvalitet, egnethet, inngrep, presisjon, fravær av synlige eller skjulte feil og mangler, eller lignende. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelsen av implisitte garantier. I så fall gjelder dette ikke for deg.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Damages/Remedies, Liability/Consumer law |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=6. Ansvarsbegrensning.
Med de unntak som er påkrevd etter gjeldende rett, er ikke lisensgiver i noe tilfelle ansvarlig ovenfor deg for noen skade som oppstår som følge av lisensen eller bruk av frembringelsen, selv om lisensgiver blir gjort oppmerksom på muligheten for slik skade. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Damages/Remedies, Liability/Consumer law

Section Text {{#if:|()|}}

6. Ansvarsbegrensning.
Med de unntak som er påkrevd etter gjeldende rett, er ikke lisensgiver i noe tilfelle ansvarlig ovenfor deg for noen skade som oppstår som følge av lisensen eller bruk av frembringelsen, selv om lisensgiver blir gjort oppmerksom på muligheten for slik skade.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Termination |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=7. Opphør
a. Denne lisensen og de rettigheter som følger av den, vil automatisk opphøre ved ethvert brudd fra deg på lisensens vilkår. Enkeltpersoner eller juridiske personer som har mottatt bearbeidelser eller samlinger fra deg i henhold til lisensen, vil imidlertid ikke få sine lisenser brakt til opphør forutsatt at disse enkeltpersonene eller juridiske personene fullt ut overholder lisensens vilkår. Punktene 1, 2, 5, 6, 7 og 8 overlever ethvert opphør av denne lisensen.

b. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er denne lisensen tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid). Uavhengig av det foregående, forbeholder lisensgiver seg likevel retten til å utgi frembringelsen under andre lisensvilkår eller å stoppe distribusjonen av frembringelsen på ethvert tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at ethvert slikt valg ikke vil tjene til å trekke tilbake denne lisensen (eller enhver annen lisens som har vært gitt under vilkårene til denne lisensen). Lisensen gjelder fullt ut med mindre den opphører som nevnt ovenfor. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Termination

Section Text {{#if:|()|}}

7. Opphør

a. Denne lisensen og de rettigheter som følger av den, vil automatisk opphøre ved ethvert brudd fra deg på lisensens vilkår. Enkeltpersoner eller juridiske personer som har mottatt bearbeidelser eller samlinger fra deg i henhold til lisensen, vil imidlertid ikke få sine lisenser brakt til opphør forutsatt at disse enkeltpersonene eller juridiske personene fullt ut overholder lisensens vilkår. Punktene 1, 2, 5, 6, 7 og 8 overlever ethvert opphør av denne lisensen.

b. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er denne lisensen tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid). Uavhengig av det foregående, forbeholder lisensgiver seg likevel retten til å utgi frembringelsen under andre lisensvilkår eller å stoppe distribusjonen av frembringelsen på ethvert tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at ethvert slikt valg ikke vil tjene til å trekke tilbake denne lisensen (eller enhver annen lisens som har vært gitt under vilkårene til denne lisensen). Lisensen gjelder fullt ut med mindre den opphører som nevnt ovenfor.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
a. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen eller en samling offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til frembringelsen på samme vilkår og betingelser som lisensen her er gitt deg. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
a. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen eller en samling offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til frembringelsen på samme vilkår og betingelser som lisensen her er gitt deg.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
b. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører en bearbeidelse offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til den originale frembringelsen på samme vilkår som lisensen her er gitt deg. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
b. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører en bearbeidelse offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til den originale frembringelsen på samme vilkår som lisensen her er gitt deg.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Severability |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
c. Hvis noen av bestemmelsene i lisensen er ugyldige eller ikke er gjennomførbare etter gjeldende rett, skal ikke dette ha innvirkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene i lisensen, og uten videre handling fra partene til denne avtalen, skal en slik bestemmelse bli endret til i den minimale utstrekning som er nødvendig for å gjøre en slik bestemmelse gyldig og gjennomførbar. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Severability

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
c. Hvis noen av bestemmelsene i lisensen er ugyldige eller ikke er gjennomførbare etter gjeldende rett, skal ikke dette ha innvirkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene i lisensen, og uten videre handling fra partene til denne avtalen, skal en slik bestemmelse bli endret til i den minimale utstrekning som er nødvendig for å gjøre en slik bestemmelse gyldig og gjennomførbar.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Waiver |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
d. En part skal ikke anses for å ha gitt avkall på å gjøre vilkår gjeldende eller å ha tillatt brudd på vilkår i denne lisensen, med mindre dette har skjedd skriftlig og er underskrevet av denne part. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Waiver

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
d. En part skal ikke anses for å ha gitt avkall på å gjøre vilkår gjeldende eller å ha tillatt brudd på vilkår i denne lisensen, med mindre dette har skjedd skriftlig og er underskrevet av denne part.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Modification of agreement |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
e. Denne lisensen utgjør helt og holdent avtalen mellom partene for frembringelsen som er lisensiert her. Det foreligger ingen andre underforståtte avtalevilkår eller lignende vedrørende frembringelsen. Lisensgiver skal ikke være bundet av noen ytterligere betingelser som måtte foreligge i noen kommunikasjon fra deg. Denne lisensen kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale mellom lisensgiver og deg. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Modification of agreement

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
e. Denne lisensen utgjør helt og holdent avtalen mellom partene for frembringelsen som er lisensiert her. Det foreligger ingen andre underforståtte avtalevilkår eller lignende vedrørende frembringelsen. Lisensgiver skal ikke være bundet av noen ytterligere betingelser som måtte foreligge i noen kommunikasjon fra deg. Denne lisensen kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale mellom lisensgiver og deg.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Diverse
f. De rettigheter som du får gjennom lisensen, og de frembringelser som lisensen referer til, er formulert ved å bruke terminologien fra «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)», som de øvrige steder i denne lisensen refereres til ved sitt kortnavn «åndsverkloven». |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

8. Diverse
f. De rettigheter som du får gjennom lisensen, og de frembringelser som lisensen referer til, er formulert ved å bruke terminologien fra «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)», som de øvrige steder i denne lisensen refereres til ved sitt kortnavn «åndsverkloven».
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=Notis fra Creative Commons
Creative Commons er ikke part i denne lisensen, og gir ingen garantier av noen art i forhold til frembringelsen. Creative Commons vil ikke være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen for skade som måtte oppstå i samband med lisensen. Uten hensyn til de to (2) foregående setninger, skal Creative Commons, hvis organisasjonen uttrykkelig har identifisert seg som lisensgiver, ha alle rettigheter og forpliktelser som lisensgiver.

Med unntak for det begrensede formål av å indikere ovenfor offentligheten at frembringelsen er lisensiert under denne lisensen, skal ingen av partene bruke varemerket «Creative Commons» eller andre relaterte varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndssamtykke fra Creative Commons. Enhver tillatt bruk skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Creative Commons for bruk av varemerker, som blir publisert på nettstedet til Creative Commons eller på annen måte gjort tilgjengelig på oppfordring fra gang til gang. For å unngå tvil, denne begrensningen på bruk av varemerker utgjør ikke en del av denne lisensen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Notis fra Creative Commons

Creative Commons er ikke part i denne lisensen, og gir ingen garantier av noen art i forhold til frembringelsen. Creative Commons vil ikke være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen for skade som måtte oppstå i samband med lisensen. Uten hensyn til de to (2) foregående setninger, skal Creative Commons, hvis organisasjonen uttrykkelig har identifisert seg som lisensgiver, ha alle rettigheter og forpliktelser som lisensgiver.

Med unntak for det begrensede formål av å indikere ovenfor offentligheten at frembringelsen er lisensiert under denne lisensen, skal ingen av partene bruke varemerket «Creative Commons» eller andre relaterte varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndssamtykke fra Creative Commons. Enhver tillatt bruk skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Creative Commons for bruk av varemerker, som blir publisert på nettstedet til Creative Commons eller på annen måte gjort tilgjengelig på oppfordring fra gang til gang. For å unngå tvil, denne begrensningen på bruk av varemerker utgjør ikke en del av denne lisensen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor has all rights necessary to license work |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor has all rights necessary to license work

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Consumer Law |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Consumer Law

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Private Law/Forum Selection |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Private Law/Forum Selection

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Other/Jurisdiction Specific |Has jurisdiction={{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Norway/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Other/Jurisdiction Specific

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Norway/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}