Difference between revisions of "Publicdomain/zero/1.0/LegalText (Dutch)"

From Creative Commons
Jump to: navigation, search
m
(Add captialization on 'Auteursrecht en Naburige Rechten' (Copyright and Related Rights))
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<span style="font-size: x-large;">Translation CC0 English -> Dutch</span>
 
<span style="font-size: x-large;">Translation CC0 English -> Dutch</span>
 +
 +
'''This is a draft translation of CC0 1.0 Universal into the Dutch language.  This draft is published for public discussion purposes only and has not yet been approved for use by Creative Commons. Go to our Google Groups discussion (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cc0-vertaling) to discuss this draft.'''
 +
 +
 +
'''Dit is een conceptvertaling van CC0 1.0 Universeel naar het Nederlands. Deze concepttekst is gepubliceerd voor een publieke discussie in februari 2013 en is nog niet goedgekeurd door Creative Commons. Ga naar onze Google Group (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cc0-vertaling) deze conceptvertaling van commentaar te voorzien.'''
  
  
Line 6: Line 11:
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CC0 1.0 Universal || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CC 1.0 Universeel
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CC0 1.0 Universal || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CC 1.0 Universeel
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CC0 1.0 UNIVERSEEL
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE ROEPT GEEN JURIDISCHE RELATIE MET CREATIVE COMMONS IN HET LEVEN. CREATIVE COMMONS VERSPREIDT DEZE INFORMATIE 'AS-IS'. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE INHOUD VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE ROEPT GEEN JURIDISCHE RELATIE MET CREATIVE COMMONS IN HET LEVEN. CREATIVE COMMONS VERSPREIDT DEZE INFORMATIE 'AS-IS'. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE INHOUD VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
 
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Statement of Purpose || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Doelstelling
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Statement of Purpose || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Doelverklaring
 
|-
 
|-
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work"). || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve auteursrecht en de naburige rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of database (hierna aangeduid als een "Werk").
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work"). || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve auteursrecht en de naburige rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of database (hierna aangeduid als een "Werk").
Line 15: Line 19:
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een werk om zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun werk of de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een werk om zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun werk of de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het auteursrecht en naburige rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar auteursrecht en naburige rechten op het Werk en van de betekenis en desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk en van de betekenis en desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 1.Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  1. Auteursrecht en Naburige Rechten. Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten ("Auteursrecht en Naburige Rechten"). Auteursrecht en naburige rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:  
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 1.Copyright and Related Rights. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 1. Auteursrecht en Naburige Rechten.
 +
|-
 +
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:|| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten ("Auteursrecht en Naburige Rechten"). Auteursrecht en Naburige Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:  
 
|-
 
|-
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  i.the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;<br/>ii.moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);<br/>iii.publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;<br/>iv.rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;<br/>v.rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;<br/>vi.database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and<br/>vii.other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | i. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;  
 
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  i.the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;<br/>ii.moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);<br/>iii.publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;<br/>iv.rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;<br/>v.rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;<br/>vi.database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and<br/>vii.other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | i. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;  
Line 33: Line 39:
 
vii. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.
 
vii. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 2. Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  2. Afstandsverklaring. 
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 2. Waiver. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 2. Afstandsverklaring.
Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar auteursrechten en naburige rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan onder het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Afstandsverklaring"). Bekrachtiger doet deze afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete verklaring doelstelling van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.  
+
|-
 +
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar auteursrechten en naburige rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan onder het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Afstandsverklaring"). Bekrachtiger doet deze afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.
 +
|-
 +
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 3. Public License Fallback. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 3. Publieke Licentie.
 +
|-
 +
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  Als enig deel van de afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de Doelverklaring van Bekrachtiger. Daarnaast verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het auteursrecht en de naburige rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, inclusief zonder enige beperking commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Licentie"). De licentie wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard op het Werk. Als enig deel van de licentie onder het toepasselijke recht om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk niet zal uitoefenen, en (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke Doelverklaring van Bekrachtiger.
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 3. Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 3. Publieke Licentie.
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 4. Limitations and Disclaimers. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 4. Beperkingen en verklaringen.
Als enig deel van de afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de expliciete doelstelling van Bekrachtiger. Daarnaast verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het auteursrecht en de naburige rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, inclusief zonder enige beperking commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Licentie"). De licentie wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard op het Werk. Als enig deel van de licentie onder het toepasselijke recht om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende auteursrecht en naburige rechten op het Werk niet zal uitoefenen, en (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke verklaring doelstelling van Bekrachtiger.
 
 
|-
 
|-
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | 4. Limitations and Disclaimers.<br/><br/>a.No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.<br/>b.Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.<br/>c.Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.<br/>d.Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |  4. Beperkingen en verklaringen.
+
| style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" | a.No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.<br/>b.Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.<br/>c.Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.<br/>d.Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work. || style="padding: 1ex; vertical-align: top; border: 1px solid darkgray;" |   
 
a. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.  
 
a. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.  
  
 
b. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.
 
b. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.
  
c. Bekrachtiger wijst de verantwoordelijkheid af voor het vrijmaken van rechten van derden die op het werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het auteursrecht en naburige rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.  
+
c. Bekrachtiger wijst de verantwoordelijkheid af voor het vrijmaken van rechten van derden die op het werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het Auteursrecht en Naburige Rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.  
  
 
d. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0 of het gebruik van het Werk.
 
d. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0 of het gebruik van het Werk.
 
|}
 
|}

Latest revision as of 14:56, 8 March 2013

Translation CC0 English -> Dutch

This is a draft translation of CC0 1.0 Universal into the Dutch language. This draft is published for public discussion purposes only and has not yet been approved for use by Creative Commons. Go to our Google Groups discussion (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cc0-vertaling) to discuss this draft.


Dit is een conceptvertaling van CC0 1.0 Universeel naar het Nederlands. Deze concepttekst is gepubliceerd voor een publieke discussie in februari 2013 en is nog niet goedgekeurd door Creative Commons. Ga naar onze Google Group (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cc0-vertaling) deze conceptvertaling van commentaar te voorzien.


CC0 1.0 Universal CC 1.0 Universeel
CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER. CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE ROEPT GEEN JURIDISCHE RELATIE MET CREATIVE COMMONS IN HET LEVEN. CREATIVE COMMONS VERSPREIDT DEZE INFORMATIE 'AS-IS'. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE INHOUD VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
Statement of Purpose Doelverklaring
The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work"). In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve auteursrecht en de naburige rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of database (hierna aangeduid als een "Werk").
Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een werk om zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun werk of de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.
For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights. Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk en van de betekenis en desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.
1.Copyright and Related Rights. 1. Auteursrecht en Naburige Rechten.
A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following: Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten ("Auteursrecht en Naburige Rechten"). Auteursrecht en Naburige Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:
i.the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;
ii.moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);
iii.publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;
iv.rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;
v.rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;
vi.database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and
vii.other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.
i. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;

ii. de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele rechten;

iii. portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een Werk opgenomen beeltenis of gelijkenis van een persoon;

iv. rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien van een Werk, met inachtneming van de in onderstaand artikel 4, lid a, opgenomen beperkingen;

v. rechten die bescherming bieden tegen het opvragen, verspreiden, gebruiken en hergebruiken van in een Werk opgenomen gegevens;

vi. databankrechten (zoals die welke voortvloeien uit Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en uit nationaal recht krachtens de implementatie van de richtlijn daarin, inclusief de gewijzigde of opeenvolgende versie van die richtlijn); en

vii. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.

2. Waiver. 2. Afstandsverklaring.
To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose. Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar auteursrechten en naburige rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan onder het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Afstandsverklaring"). Bekrachtiger doet deze afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.
3. Public License Fallback. 3. Publieke Licentie.
Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose. Als enig deel van de afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de Doelverklaring van Bekrachtiger. Daarnaast verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het auteursrecht en de naburige rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, inclusief zonder enige beperking commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Licentie"). De licentie wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard op het Werk. Als enig deel van de licentie onder het toepasselijke recht om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende Auteursrecht en Naburige Rechten op het Werk niet zal uitoefenen, en (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke Doelverklaring van Bekrachtiger.
4. Limitations and Disclaimers. 4. Beperkingen en verklaringen.
a.No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.
b.Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.
c.Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.
d.Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.

a. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.

b. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.

c. Bekrachtiger wijst de verantwoordelijkheid af voor het vrijmaken van rechten van derden die op het werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het Auteursrecht en Naburige Rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.

d. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0 of het gebruik van het Werk.