Netherlands/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-SA |Has text=1. Definities

c. 'Creative Commons compatibele licentie' een licentie die voorkomt op de lijst van licenties (beschikbaar op http://creativecommons.org/compatiblelicences) die door Creative Commons aangemerkt worden als zijnde vrijwel gelijk aan deze Licentie en die in ieder geval de volgende bepalingen bevatten: (i) bepalingen met overeenkomstige doeleinden, betekenis en gevolgen als de Licentiebepalingen van deze Licentie; en (ii) bepalingen krachtens deze licentie die uitdrukkelijk ruimte bieden voor het herlicenseren van afgeleide werken van werken die beschikbaar zijn krachtens (a) die Licentie, (b) een (Unported) Creative Commons licentie of (c) een Creative Commons jurisdictie-licentie met overeenkomstige Licentie-elementen. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definities c. 'Creative Commons compatibele licentie' een licentie die voorkomt op de lijst van licenties (beschikbaar op http://creativecommons.org/compatiblelicences) die door Creative Commons aangemerkt worden als zijnde vrijwel gelijk aan deze Licentie en die in ieder geval de volgende bepalingen bevatten: (i) bepalingen met overeenkomstige doeleinden, betekenis en gevolgen als de Licentiebepalingen van deze Licentie; en (ii) bepalingen krachtens deze licentie die uitdrukkelijk ruimte bieden voor het herlicenseren van afgeleide werken van werken die beschikbaar zijn krachtens (a) die Licentie, (b) een (Unported) Creative Commons licentie of (c) een Creative Commons jurisdictie-licentie met overeenkomstige Licentie-elementen.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Netherlands/3.0/BY-SA |Has text=4. Beperkingen. De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

(b)(iv) een Creative Commons compatibele licentie.Indien de Gebruiker het Afgeleide werk in licentie geeft krachtens een van de onder (iv) genoemde licenties, dient de Gebruiker te voldoen aan de bepalingen van die licentie. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Beperkingen. De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen: (b)(iv) een Creative Commons compatibele licentie.Indien de Gebruiker het Afgeleide werk in licentie geeft krachtens een van de onder (iv) genoemde licenties, dient de Gebruiker te voldoen aan de bepalingen van die licentie.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Netherlands/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}