Difference between revisions of "Hr:Prije licenciranja"

From Creative Commons
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
 
====Provjerite da ste dobro shvatili kako funkcioniraju Creative Commons licence====
 
====Provjerite da ste dobro shvatili kako funkcioniraju Creative Commons licence====
  
Prije nego li primijenite neku od Creative Commons licenci na Vaše djelo, provjerite da ste dobro shvatili kako one funkcioniraju. Informacije o tome možete dobiti ako pročitate [http://wiki.creativecommons.org/FAQ_Hr često postavljena pitanja] ili uputite odgovarajuće pitanje na neku od naših [http://creativecommons.org/discuss/ diskusijskih mailing listi]. Ovdje navodimo samo neke od ključnih elemenata Creative Commons licencnog modela.
+
Prije nego li primijenite neku od Creative Commons licenci na Vaše djelo, provjerite da ste dobro shvatili kako one funkcioniraju. Informacije o tome možete dobiti ako pročitate [http://wiki.creativecommons.org/Hr:FAQ često postavljena pitanja] ili uputite odgovarajuće pitanje na neku od naših [http://creativecommons.org/discuss/ diskusijskih mailing listi]. Ovdje navodimo samo neke od ključnih elemenata Creative Commons licencnog modela.
  
 
====Kako funkcioniraju Creative Commons licence?====
 
====Kako funkcioniraju Creative Commons licence?====

Revision as of 19:03, 11 June 2008

Template:Lang-1

Stvari koje valja imati na umu

Sljedeći popis sadrži neke osnovne stvari koje valja razmotriti prije no što primijenite Creative Commons licencu na Vaše djelo. To nije iscrpni popis. Ako imate dodatnih pitanja ili problema, slobodno možete poslati email na neku od naših diskusijskih mailing lista, poslati nam email na info@creativecommons.org ili poslati email nekom od voditelja projekata nacionalnih lokalizacija licenci ili zatražiti pravni savjet.

Provjerite da se na Vaše djelo može primijeniti Creative Commons licenca

Creative Commons licence primjenjive su samo na ona djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima. U djela zaštićena autorskim pravom spadaju općenito djela iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja, a u djela zaštićena srodnim pravima izvedbe, zvukovni zapisi, video zapisi, radiodifuzijska emitiranja, izdanja. Prvenstveno dakle, tekstualna djela poput knjiga, scenarija, dramskih tekstova, znanstvenih tekstova, nastavnih sadržaja, blogova; slikovna djela poput fotografija i filmova; glazbena i zvukovna djela poput skladbi i zvučnih zapisa; interaktivna djela poput internetskih stranica i video igara itd.

Creative Commons licence nisu primjenjive na ideje, postupke, metode rada, matematičke koncepte, otkrića, službene tekstove iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva te druge službene dokumente, dnevne novosti i vijesti, narodne književne i umjetničke tvorevine - sve te tvorevine ne potpadaju pod zaštitu autorskog prava i srodnih prava. Više o predmetima zaštite autorskog prava i srodnih prava možete saznati iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Ako ste u SAD-u, više o predmetima zaštite autorskog prava možete saznati na ovoj stranici.

Provjerite da raspolažete svim potrebnim pravima

Prije nego što primijenite neku od Creative Commons licenci na djelo, morate provjerit da raspolažete svim potrebnim pravima da to i učinite. To znači da morate osigurati da druge osobe koje su nositelji nekog autorskog ili srodnog prava na to djelo (primjerice, ako prerađujete ili u svoje djelo uključujete nečije tuđe djelo ili ako izdajete djelo kojeg niste autor) pristaju da se djelo objavi pod Creative Commons licencom.

Ako ste Vi autor djela, onda ste i nositelj autorskog prava i svoje djelo možete licencirati kako god želite. Ako je djelo nastalo u radnom odnosu, autorsko pravo na autorskom djelu zadržavate Vi, osim ako nije drugačije određeno ugovor o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos. To pravilo van Hrvatske ne mora vrijediti - i moguće je da u drugim pravnim sustavima poslodavac raspolaže pravima djela nastalog u radnom odnosu.

Ako kombinirate prethodno nastala djela drugih autora ili zajedno s više autora stvarate djelo, u tom slučaju morati osigurati izričito i jasno dopuštenje drugih autora da na novonastalo djelo primijenite Creative Commons licencu. Takvo dopuštenje nemate, primjerice, u slučaju Madonninog CD-a ili romana Itala Calvina koje ste kupili, budući su ta djela objavljena uz "sva prava pridržana". Takvo dopuštenje možete steći samo ako direktno kontaktirati autora ili autore, objasnite im Creative Commons licence i oni se slože oko određene Creative Commons licence. Dakako, ako kombinirate djelo koje je prethodno objavljeno pod nekom od Creative Commons licenci onda Vam je takvo dopuštenje unaprijed dano! (Pod uvjetom da ga koristite u skladu s uvjetima te licence).

Provjerite da ste dobro shvatili kako funkcioniraju Creative Commons licence

Prije nego li primijenite neku od Creative Commons licenci na Vaše djelo, provjerite da ste dobro shvatili kako one funkcioniraju. Informacije o tome možete dobiti ako pročitate često postavljena pitanja ili uputite odgovarajuće pitanje na neku od naših diskusijskih mailing listi. Ovdje navodimo samo neke od ključnih elemenata Creative Commons licencnog modela.

Kako funkcioniraju Creative Commons licence?

Creative Commons licence temelje se na autorskom pravu i srodnim pravima. One su primjenjive na sva djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima. U djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima ubrajaju se primjerice knjige, internetske stranice, blogovi, fotografije, filmovi, video radovi, pjesme i drugi audio-vizualni zapisi. Softverski programi također su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima, ali - kao što je niže obrazloženo - ne preporučamo primjenu Creative Commons licenci na softverski kod ili dokumentaciju.

Creative Commons licence omogućuju Vam da Vi odredite koja će prava drugi imati prilikom korištenja Vašeg autorskog prava i srodnih prava - kao što su pravo da umnažaju Vaše djelo ili prerađuju Vaše djelo, da distribuiraju Vaše djelo i/ili stječu prihod od Vašeg djela. One Vam međutim ne omogućuju da ograničite prava korištenja koja proizlaze iz zakonskih ograničenja autorskog prava ili da kontrolirate nešto što nije zaštićeno autorskim pravom i srodnim pravima, kao što su činjenice ili ideje.

Creative Commons licence distribuiraju se uz djelo i svakome tko dođe u doticaj s djelom daju dopuštenje da ga koristi u skladu s licencnim dopuštenjima. To znači da ako Ivan ima kopiju Vašeg djela licenciranog pod nekom od Creative Commons licenci, Ivan ga može kopirati i dati Martini, a Martina će time steći dopuštenje da djelo koristi u skladu s Creative Commons licencom. Tako dobivate zasebane licencne ugovore s Ivanom i s Martinom.

Creative Commons licence dolaze u tri formata: tzv. Commons Deed (svima čitljiv kod), Pravni tekst licence (pravnicima čitljiv kod) i metapodaci (strojno čitljiv kod). Ne morate ništa potpisati da biste dobili Creative Commons licencu - samo odaberite neku od Creative Commons licenci na našoj 'Publish' (Objavi) stranici.


Posljednja važna stvar koju morate shvatiti o Creative Commons licencama jest da su one neisključive. To znači da javnosti možete dati dopuštenje da Vaše djelo koristi pod uvjetima odabrane Creative Commons licence, ali paralelno dati drugu, zasebnu neisključivu licencu nekom specifičnon korisniku, recimo u zamjenu za novčanu naknadu.

Što ako se predomislim?

Creative Commons licence su neopozive. To znači da nekoga tko je Vaše djelo dobio pod uvjetima neke od Creative Commons licenci ne možete spriječiti da djelo koristi u skladu s tom licencom. Doduše Vi možete u bilo kojem trenutku prestati distribuirati Vaše djelo pod Creative Commons licencom, ali to neće povući iz opticaja kopije Vašeg djela koje ste prethodno objavili pod Creative Commons licencom, bilo da je riječ o identičnim kopijama, kopijama uvrštenim u zbirke i/ili preradama Vašeg djela. Stoga morati pažljivo razmisliti prije nego što odaberete neku Creative Commons licencu odgovara li Vam da ljudi koriste Vaše djelo u skladu s uvjetima licence, čak i ako kasnije odlučite prestati distribuirati Vaše djelo.

Za neke autore i/ili davatelje licence to nije toliko važno. Ako ste fotograf amater i napravili ste super fotku planine Fuji, malo je rizika ako se odlučite objaviti tu fotku pod najliberlnijom od naših licenci koja pridržava samo pravo na navođenje autorstva. Međutim, ako ste glazbenik čiji životni prihodi ovise o glazbi koju stvarate, morate pažljivo razmisliti prije nego što se odreknete komercijalnih prava na Vaše autorsko djelo. Mnogi su glazbenici došli do spoznaje da davanje djela na slobodno korištenje u nekomercijalne svrhe može biti vrlo