Croatia/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Revision as of 16:58, 22 July 2010 by Reginald Leones (talk | contribs) (Created page with '{{Ported License |Jurisdiction=Croatia |License name=BY-SA }} {{License section |License section=Creative Commons Compatible Licence |Section text=1. Definicije e. "Licenca komp…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible Licence |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-SA |Has text=1. Definicije

e. "Licenca kompatibilna Creative Commons licenci" znači licenca koja je uvrštena u popis na http://creativecommons.org/compatiblelicenses kao licenca koju je Creative Commons odobrio kao u osnovi ekvivalentnu ovoj Licenci, što znači da ta licenca minimalno: (I) sadrži uvjete koji imaju istu svrhu, značenje i učinak kao Elementi licence ove Licence te (II) izričito dopušta relicenciranje prerada djela koja su dana na korištenje pod tom licencom pod ovu Licencu ili neku Creative Commons pravno lokaliziranu licencu s istim Elementima licence kao u ovoj Licenci. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible Licence

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije e. "Licenca kompatibilna Creative Commons licenci" znači licenca koja je uvrštena u popis na http://creativecommons.org/compatiblelicenses kao licenca koju je Creative Commons odobrio kao u osnovi ekvivalentnu ovoj Licenci, što znači da ta licenca minimalno: (I) sadrži uvjete koji imaju istu svrhu, značenje i učinak kao Elementi licence ove Licence te (II) izričito dopušta relicenciranje prerada djela koja su dana na korištenje pod tom licencom pod ovu Licencu ili neku Creative Commons pravno lokaliziranu licencu s istim Elementima licence kao u ovoj Licenci.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible Licence}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible Licence}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible Licence |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-SA |Has text=4. Ograničenja. Prava dana Člankom 3. izričito podliježu sljedećim ograničenjima:

b. Preradu smijete distribuirati ili priopćavati javnosti samo... (iv) Licencom kompatibilnom Creative Commons licenci. Ako Preradu licencirate pod jednom od licenca spomenutih u (iv), morate se pridržavati uvjeta te licence. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible Licence

Section Text {{#if:|()|}}

4. Ograničenja. Prava dana Člankom 3. izričito podliježu sljedećim ograničenjima: b. Preradu smijete distribuirati ili priopćavati javnosti samo... (iv) Licencom kompatibilnom Creative Commons licenci. Ako Preradu licencirate pod jednom od licenca spomenutih u (iv), morate se pridržavati uvjeta te licence.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible Licence}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible Licence}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}