Search results

Jump to: navigation, search
 • ...DRM alatke da bi spriječila korisnike od upražnjavanja prava koja su im dana licencom, ta osoba krši uvjete licence. Sve naše licence zabranjuju prima
  54 KB (8,548 words) - 00:47, 8 June 2008
 • ...DRM alatke da bi spriječila korisnike od upražnjavanja prava koja su im dana licencom, ta osoba krši uvjete licence. Sve naše licence zabranjuju prima
  57 KB (9,003 words) - 08:41, 28 April 2011
 • ...e/?p=3673 An open source textbook is more than a book]<br />''Blankenhorn, Dana. ZDNet.''<br /> Available Format: [http://blogs.zdnet.com/open-source/?p=36
  39 KB (5,179 words) - 20:28, 28 April 2011
 • ...tko je primio izričito dopuštenje od davatelja Licence da koristi prava dana pod ovom Licencom unatoč prethodnom kršenju. |Section text=4. Ograničenja. <br />Prava dana Člankom 3. izričito podliježu sljedećim ograničenjima:<br /> <br />
  47 KB (7,255 words) - 19:30, 6 August 2010
 • ...ve Licence te (II) izričito dopušta relicenciranje prerada djela koja su dana na korištenje pod tom licencom pod ovu Licencu ili neku Creative Commons p |Section text=4. Ograničenja. Prava dana Člankom 3. izričito podliježu sljedećim ograničenjima:
  1 KB (168 words) - 19:20, 6 August 2010
 • a. Licenca i prava korištenja koja su njome dana prestat će automatski važiti prekršite li uvjete Licence. Za fizičke i b. Unutar gore navedenih uvjeta i odredbi ovdje dana Licenca je trajna (za trajanja autorskog prava, srodnog prava ili drugog mj
  44 KB (7,276 words) - 19:48, 6 August 2010