Difference between revisions of "Ksh:CC0"

From Creative Commons
Jump to: navigation, search
(Fäädesch övversaz)
Line 3: Line 3:
 
}}
 
}}
  
'''CC0''' es de "no rights reserved" in Creative Commons licensing - it effectively means releasing your work as [[public domain]].  
+
'''CC0''' es et "kei Rääsch vörbehallde" onger de Lizänze vun de ''Creative Commons'' - aam Engk bedugg_et, Ding Werk as [[public domain|Allmende]] frei ze jävve.
  
CC0 is a single purpose tool, designed to take on the dedication function of the former [[Public Domain Dedication and Certification]].
+
CC0 es e Werkzüsch för jenou eine Zweck, ußklamüüsert för de Aufjab vun dämm ze övvernämme, wat fröhjer de [[Public Domain Dedication and Certification|Widmong för de Allmende]] wohr.
  
Wi joot, un wi wigg dat dat jeiht un müjjelesch es, künnt vun Dinge rääschlesche Bedengungen un Ömjävung affhange. Ävver heh dat Werkzüch es dofr jedaach, dat dat och doh, woh et schwieresch es, drop eruß leuf, Rääscht afzeträdde.
+
Wi joot, un wi wigg dat dat jeiht un müjjelesch es, dat künnt vun Dinge rääschlesche Bedengungen un Ömjävong affhange. Ävver heh dat Werkzüch es doför jedaach, dat dat och doh, woh et schwieresch es, drop eruß leuf, Rääschde afzeträdde.
  
Et CC0 es sellver nit als en [[license|Lizänz]] jedaach, sönders et es iehrter en [[waiver|Opjävve vun Rääschde]]. Wann dat ävver nit flupp, un uß öhndsenem Jrond nit müjjelesch sin sullt, dann wirk et als en Lizänz, die mer nit widerroofe kann, di aan kein Bedengunge hange deiht, di nix koß un nit ußschleeßlech is, dat Wärk för ejaal-wat ze bruche un enzesäze.
+
Et CC0 es sellver nit als en [[license|Lizänz]] jedaach, sönders et es iehrter en [[waiver|Opjävve vun Rääschde]]. Wann dat ävver nit flupp, un uß öhndsenem Jrond nit müjjelesch sin sullt, dann wirg et als en Lizänz, die mer nit widerroofe kann, di aan kein Bedengunge jebonge es, di nix koß un nit ußschleeßlech is, dat Wärk för ejaal-wat ze bruche un enzesäze.
  
 
Jenoue un mieh Aanjabe doh zoh sin op dä Sigg: [[:CC0 FAQ]].
 
Jenoue un mieh Aanjabe doh zoh sin op dä Sigg: [[:CC0 FAQ]].

Revision as of 17:55, 15 October 2010


CC0 es et "kei Rääsch vörbehallde" onger de Lizänze vun de Creative Commons - aam Engk bedugg_et, Ding Werk as Allmende frei ze jävve.

CC0 es e Werkzüsch för jenou eine Zweck, ußklamüüsert för de Aufjab vun dämm ze övvernämme, wat fröhjer de Widmong för de Allmende wohr.

Wi joot, un wi wigg dat dat jeiht un müjjelesch es, dat künnt vun Dinge rääschlesche Bedengungen un Ömjävong affhange. Ävver heh dat Werkzüch es doför jedaach, dat dat och doh, woh et schwieresch es, drop eruß leuf, Rääschde afzeträdde.

Et CC0 es sellver nit als en Lizänz jedaach, sönders et es iehrter en Opjävve vun Rääschde. Wann dat ävver nit flupp, un uß öhndsenem Jrond nit müjjelesch sin sullt, dann wirg et als en Lizänz, die mer nit widerroofe kann, di aan kein Bedengunge jebonge es, di nix koß un nit ußschleeßlech is, dat Wärk för ejaal-wat ze bruche un enzesäze.

Jenoue un mieh Aanjabe doh zoh sin op dä Sigg: CC0 FAQ.