Hr:Upoznajte Licence

From Creative Commons
Jump to: navigation, search


Naredni retci opisuju šest osnovnih licenci koje Vam stoje na izboru prilikom objavljivanja Vašeg djela pod Creative Commons licencama. Navedene su redoslijedom od najrestriktivnijeg tipa licence do najslobodnijeg tipa licence koja Vam stoji na izboru. Valja znati da postoji niz temeljnih prava koja svih šest licenci osniva za korisnike i pripremili smo popis stvari o kojima treba razmisliti prije nego što odaberete licencu.

Imenovanje - Nekomercijalno - Bez prerada (by-nc-nd)

Ovo je najrestriktivnija od naših šest osnovnih licenci - dopušta redistribuciju. Ova licenca se često naziva licenca "besplatne promocije", jer drugima dopušta da downloadaju Vaša djela i dijele ih s drugima dokle god Vas navode kao autora i referiraju hipertekstualnim linkom na Vas, ali ih ne smiju ni na koji način mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje - Nekomercijalno - Dijeli pod istim uvjetima (by-nc-sa)

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora i licenciraju svoja djela nastala na bazi Vašeg pod istim uvjetima. Drugi mogu downloadati i redistribuirati Vaše djelo kao i pod by-nc-nd licencom, ali također ga mogu prevoditi, remiksirati i stvarati nove priče na bazi Vašeg djela. Sva djela koja nastanu na bazi Vašega imat će istu licencu, tako da će sve daljnje prerade biti u naravi pod nekomercijalnim uvjetom.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje - Nekomerijcalno (by-nc)

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe. Iako njihova nova djela bazirana na Vašem moraju istaknuti Vaše autorstvo i biti nekomercijalna, ona pritom ne moraju biti licencirana pod istim uvjetima.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje - Bez prerada (by-nd)

Ova licenca dopušta redistribuiranje, komercijalno i nekomercijalno, dokle god se djelo distribuira cjelovito i u neizmijenjenom obliku, uz isticanje Vašeg autorstva.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima (by-sa)

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god navode Vaše autorstvo i licenciraju nova djela bazirana na Vašem pod istim uvjetima. Ova licenca se često uspoređuje s licencama softvera otvorena koda. Sva nova djela bazirana na Vašem imat će istu licencu, tako da će sve daljnje prerade također dopuštati komercijalno korištenje.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje (by)

Ova licenca dopušta drugima da distribuiraju, remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god navode Vaše autorstvo nad izvornikom. To je najotvorenija licenca koju nudimo u pogledu toga što drugi smiju s Vašim djelom pod licencom Imenovanje.
Pročitajte Commons Deed | Pogledajte Pravni tekst licence


Druge licence

Naše Prenošenje na javnu domenu omogućuje Vam da se u potpunosti odreknete autorskog prava na djelo. Međutim, takvo odricanje neće važiti van SAD-a. Onima koji licenciraju softver nudimo svima čitljiv i strojno čitljiv okvir za GNU GPL i GNU GPL licence.