Hr:Javno dobro

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

Kada djelo postane javno dobro, odnosno uđe u javnu domenu, svatko ga može slobodno koristiti bez ograničenja za bilo koju svrhu, a u Republici Hrvatskoj uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te časti ili ugleda autora. Djelo koje je prešlo u javno dobro najčistiji je oblik otvorenog i slobodnog, budući da nitko ne posjeduje ili kontrolira sadržaj.

Djela koja su prešla u javno dobro u jednom pravnom sustavu nisu nužno prešla u javno dobro međunarodno. Zakoni o autorskom i srodnim pravima razlikuju se od pravnog sustava do pravnog sustava, kako u roku trajanja zaštite tako u definiciji zaštićenog predmeta. Primjerice, djelo Vlade Sjedinjenih Američkih Država ili službeno djelo u Hrvatskoj - koja su, evidentno, javno dobro u Sjedinjenim Američkim Državama odnosno Republici Hrvatskoj - mogu, a ne moraju biti slobodni od autorskopravnih ograničenja u drugim pravnim sustavima. U ovom trenutku, jedan od rijetkih načina da imate izvjesnost je li neko pojedinačno djelo javno dobro međunarodno jest time da ustanovite da li je nositelj prava ustupio sva svoja prava na djelo korištenjem CC0.

Creative Commons licence ne mijenjaju status djela koja su prešla u javno dobro nakon što im je istekla zaštita prema mjerodavnom zakonu, jer naše licence funkcioniraju samo za djela zaštićena autorskim i srodnim pravima. Za više informacija vidi naše uputstvo što trebate imati na umu prije licenciranja djela pod CC licencom.

Saznajte više o CC alatima za javno dobro ili više o javnom dobru.

Kada djelo prelazi u javno dobro?

To varira od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj rok autorskopravne zaštite traje do 1. siječnja nakon navršavanja 70. godine nakon smrti autora.

Creative Commons alati za javno dobro

  • CC0 je alat koji nositeljima prava da svoja djela prenesu međunarodno u javno dobro, u mjeri kojoj to dopuštaju mjerodavni zakoni.
  • CC-ova Potvrda o javnom dobru služi da bi se obilježila djela koja su već prešla u javno dobro.

Vidi stranicu o CC alatima za javno dobro za više informacija.

Sadržaj u javnoj domeni je bilo koji sadržaj koji nije zaštićen autorskim i srodnim pravima. Možda ga je nositelj prava namjerno oslobodio ograničenja autorskog i srodnih prava ili možda je prešao u javno dobro nakon isteka određenog roka.

Pravni detalji variraju u praksi od zemlje do zemlje. Više informacija o javnom dobru možete naći na Wikipedijinim člancima o javnoj domeni na hrvatskom i na engleskom.

Pretraživanje javne domene na Appropediji

Appropedijino pretraživanje javne domene pokrenuto je kasne 2007. nakon što je uočeno da nema pravog pretraživača za javnu domenu. To pretraživanje temelji se na posve drugačijoj metodi od primjene Creative Commons oznaka. Ono koristi ručno održavan indeks internetskih stranica za koje je poznato da su u javnoj domeni - stoga ono nema rezultate koji su 100% u javnoj domeni i sadržaj se mora dodatno provjeriti da bi se ustanovio njegov status. Očekuje se da će se pouzdanost pretraživanja poboljšati, a povrate informacije od korisnika su poželjne.

Kad se poveća rasprostranjenost CC alata za javno dobro, očekuje se da će CC oznake preuzeti zadatak od Appropedijinog pretraživanja javne domene.

Vidi također