Czech Republic/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-SA |Has text=1. Definice

k. Pojem „licenční ujednání kompatibilní s Creative Commons“ označuje pro účely tohoto ujednání licenční ujednání uvedené na adrese http://creativecommons.org/compatiblelicenses/, které Creative Commons uznala jako ve své podstatě ekvivalentní s tímto ujednáním, neboť splňuje minimálně následující kritéria:

i. obsahuje licenční podmínky, které mají stejný účel a stejné důsledky jako licenční prvky tohoto ujednání a

ii. výslovně umožňuje poskytování upraveného díla za podmínek tohoto ujednání nebo licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky, popřípadě licenčního ujednání určeného pro právní řád jiného státu se shodnými licenčními prvky. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definice

k. Pojem „licenční ujednání kompatibilní s Creative Commons“ označuje pro účely tohoto ujednání licenční ujednání uvedené na adrese http://creativecommons.org/compatiblelicenses/, které Creative Commons uznala jako ve své podstatě ekvivalentní s tímto ujednáním, neboť splňuje minimálně následující kritéria:

i. obsahuje licenční podmínky, které mají stejný účel a stejné důsledky jako licenční prvky tohoto ujednání a

ii. výslovně umožňuje poskytování upraveného díla za podmínek tohoto ujednání nebo licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky, popřípadě licenčního ujednání určeného pro právní řád jiného státu se shodnými licenčními prvky.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Czech Republic/3.0/BY-SA |Has text=4. Omezení licence

b. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo výhradně za podmínek :

v. icenčního ujednání kompatibilního s Creative Commons.

Pokud nabyvatel poskytuje k upravenému Dílu licenci uvedenou v bodě (v), je povinen dodržovat podmínky této licence. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Omezení licence

b. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo výhradně za podmínek :

v. icenčního ujednání kompatibilního s Creative Commons.

Pokud nabyvatel poskytuje k upravenému Dílu licenci uvedenou v bodě (v), je povinen dodržovat podmínky této licence.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Czech Republic/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}